نام فایل دانلودی: تحقیق درباره شیر و اهمیت آن


قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:۱۵۳ بخشی از متن فهرست ۱- چکیده مطالب  2- مقدمه ۳- شیر و اهمیت آن ۴-  تولید شیر ۵- شیر شتر  6- ترکیبات کلی شیر  7-  اجزای سازنده اصلی شیر – پروتئین – چربی – لاکتوز  – ویتامین ها  و نمک های معدنی ۸- انعقاد  حرارتی شیر شتر – بحث و نتیجه گیری ۹- ویژگی های پروتئین های آب پنیر شیر شتر و آنخور –  خلاصه – ابزار و روش ها – آماده سازی Pro های آب پنیر – کروماتوگرافی سریع مایع پروتئین -الکتروفوز – نتیجه و بحث ۱۰- تأثیر عملیات حرارتی به پروتئینهای آب پنیر از شیر شتر – ابزار و روشها – توزیع نیتروژنی – بحث و نتایج ۱۱- پنیر – تهیه پنیراز شیر شتر – تهیه و استفاده از محیط کشت لاکتیک – افزودن کپک های عمل آمده پنیر -دو روش برای تلقیع اسپور قارچ …

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *