نام فایل دانلودی: دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی تمرین در ورزش


  تعریف برنامه ریزی برنامه ریزی عبارتست از پیش بینی عملیات برای رسیدن به هدف     فواید برنامه ریزی ۱ – تعیین اهداف ۲- صرفه جویی در هزینه ها ۳- استفاده بهینه از زمان ۴- بهره وری بیشتر از منا بع ( انسانی – مالی )   طراحی تمرین : تعریف نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران   تعریف تمرین ورزشی : تمرین ورزشی را فعالیتی با هدف می دانند که انجام آنموجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شود. با انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر ,روان تر و بادوام تر و تواناتر می شود .   اصول کلی برنامه تمرینی  : 1- اختصا صی بودن ۲- اضافه بار ۳- پیشرفت ۴- انفرادی بودن   فاکتور های آمادگی جسمانی استقامت  زمان عکس العمل قدرت استقامت در قدرت سرعت استقامت در سرعت توان چابکی انعطاف پذیری                  هماهنگی & …

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *