نام فایل دانلودی: حرکات بدن انسان

حرکات بدن انسان

حرکات بدن انسان

نام پروژه : حرکات بدن انسانفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حرکات اصلاحی پشت گرد (کیفوز)

حرکات اصلاحی پشت گرد (کیفوز)

حرکات اصلاحی پشت گرد (کیفوز)

نام پروژه : حرکات اصلاحی پشت گرد (کیفوز)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حافظه های کامپیوتری

حافظه های کامپیوتری

حافظه های کامپیوتری

نام پروژه : حافظه های کامپیوتریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حافظه کامپیوتری

حافظه کامپیوتری

حافظه کامپیوتری

نام پروژه : حافظه کامپیوتریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی

نام پروژه : حسابداری منابع انسانیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:  20
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حسابداری شرکتها

حسابداری شرکتها

حسابداری شرکتها

نام پروژه : حسابداری شرکتهافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حسابداری (اصلاح حساب ها)

حسابداری (اصلاح حساب ها)

حسابداری (اصلاح حساب ها)

نام پروژه : حسابداری (اصلاح حساب ها)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۵۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

نام پروژه : حسابرسی مالیاتیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حیوانات اهلی

حیوانات اهلی

حیوانات اهلی

نام پروژه : حیوانات اهلیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حواس پنجگانه

حواس پنجگانه

حواس پنجگانه

نام پروژه : حواس پنجگانهفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حمله چنگیز و تیمور به ایران

حمله چنگیز و تیمور به ایران

حمله چنگیز و تیمور به ایران

نام پروژه : حمله چنگیز و تیمور به ایرانفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۴
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حمل و نقل کالا و انسان

حمل و نقل کالا و انسان

حمل و نقل کالا و انسان

نام پروژه : حمل و نقل کالا و انسانفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۹
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حل مسئله (مهارت های زندگی)

حل مسئله (مهارت های زندگی)

حل مسئله (مهارت های زندگی)

نام پروژه : حل مسئله (مهارت های زندگی)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:  18
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي رايانه اي

حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي رايانه اي

حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي رايانه اي

نام پروژه : حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي رايانه ايفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:۱۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: حسابرسي (۲) (رشته حسابداري)

حسابرسي (2)  (رشته حسابداري)

حسابرسي (۲) (رشته حسابداري)

نام پروژه : حسابرسي (۲) (رشته حسابداري)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۹۹
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: خوردگی و ایمنی (خوردگی در صنعت)

خوردگی و ایمنی (خوردگی در صنعت)

خوردگی و ایمنی (خوردگی در صنعت)

نام پروژه : خوردگی و ایمنی (خوردگی در صنعت)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۹
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: خود بیمار انگاری

خود بیمار انگاری

خود بیمار انگاری

نام پروژه : خود بیمار انگاریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: خرده فرهنگ ها

خرده فرهنگ ها

خرده فرهنگ ها

نام پروژه : خرده فرهنگ هافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۹۴
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: خرد و آداب سخن در آفرین نامه ابوشکور بلخی

خرد و آداب سخن در آفرین نامه  ابوشکور بلخی

خرد و آداب سخن در آفرین نامه ابوشکور بلخی

نام پروژه : خرد و آداب سخن در آفرین نامه ابوشکور بلخیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:  14
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: درسنامه علوم قرآنى سطح ۱

درسنامه علوم قرآنى سطح ۱

درسنامه علوم قرآنى سطح ۱

نام پروژه : درسنامه علوم قرآنى سطح ۱فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۹۴
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: درس روش های تولید (طرح درس)

درس روش های تولید (طرح درس)

درس روش های تولید (طرح درس)

نام پروژه : درس روش های تولید (طرح درس)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۵
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: درآمدی بر اقتصاد شهری

درآمدی بر اقتصاد شهری

درآمدی بر اقتصاد شهری

نام پروژه : درآمدی بر اقتصاد شهریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۹۸
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: در آمدي بر مفهوم تجربه و فرآيند كسب و انتقال آن

در آمدي بر مفهوم تجربه و فرآيند كسب و انتقال آن

در آمدي بر مفهوم تجربه و فرآيند كسب و انتقال آن

نام پروژه : در آمدي بر مفهوم تجربه و فرآيند كسب و انتقال آنفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: درمان رفتاري وسواس

درمان رفتاري وسواس

درمان رفتاري وسواس

نام پروژه : درمان رفتاري وسواسفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۸
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: درمان رفتاری برای اختلالات جنسی

درمان رفتاری برای اختلالات جنسی

درمان رفتاری برای اختلالات جنسی

نام پروژه : درمان رفتاری برای اختلالات جنسیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۷۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: راهبرد محصول در بازرهای بین المللی

راهبرد محصول در بازرهای بین المللی

راهبرد محصول در بازرهای بین المللی

نام پروژه : راهبرد محصول در بازرهای بین المللیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: رابطه مسئولیت پذیری و انگیزه پیشرفت با هیجان خواهی

رابطه مسئولیت پذیری و انگیزه پیشرفت با هیجان خواهی

رابطه مسئولیت پذیری و انگیزه پیشرفت با هیجان خواهی

نام پروژه : رابطه مسئولیت پذیری و انگیزه پیشرفت با هیجان خواهیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۸
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: رابطه تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری با علاقه اجتماعی

رابطه تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری با علاقه اجتماعی

رابطه تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری با علاقه اجتماعی

نام پروژه : رابطه تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری با علاقه اجتماعیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۲
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: ذخيره سازي ، بازيابي اطلاعات و مهندسی فایل ها

ذخيره سازي ، بازيابي اطلاعات و مهندسی فایل ها

ذخيره سازي ، بازيابي اطلاعات و مهندسی فایل ها

نام پروژه : ذخيره سازي ، بازيابي اطلاعات و مهندسی فایل هافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: دسته بندی شبکه های کامپيوتری

دسته بندی شبکه های کامپيوتری

دسته بندی شبکه های کامپيوتری

نام پروژه : دسته بندی شبکه های کامپيوتریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: دستگاههای کنترل عددی (cnc)

دستگاههای کنترل عددی (cnc)

دستگاههای کنترل عددی (cnc)

نام پروژه : دستگاههای کنترل عددی (cnc)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۴۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: دستگاه ایمنی انسان

دستگاه ایمنی انسان

دستگاه ایمنی انسان

نام پروژه : دستگاه ایمنی انسانفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۴۵
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: دست آوردهای رهبری

دست آوردهای رهبری

دست آوردهای رهبری

نام پروژه : دست آوردهای رهبریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: روغن سوخته و روش های بازیافت آن

روغن سوخته و روش های بازیافت آن

روغن سوخته و روش های بازیافت آن

نام پروژه : روغن سوخته و روش های بازیافت آنفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: روش های استحکام بخشی بناهای تایخی

روش های استحکام بخشی بناهای تایخی

روش های استحکام بخشی بناهای تایخی

نام پروژه : روش های استحکام بخشی بناهای تایخیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: روزنامه نگاری الکترونیکی در برابر چاپی‌

روزنامه نگاری الکترونیکی در برابر چاپی‌

روزنامه نگاری الکترونیکی در برابر چاپی‌

نام پروژه : روزنامه نگاری الکترونیکی در برابر چاپی‌فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۵۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

نام پروژه : روانشناسی رشدفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۴
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: رفتار شهروندی سازمان

رفتار شهروندی سازمان

رفتار شهروندی سازمان

نام پروژه : رفتار شهروندی سازمانفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:  38
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: رشد جسمانی پس از تولد

رشد جسمانی پس از تولد

رشد جسمانی پس از تولد

نام پروژه : رشد جسمانی پس از تولدفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۲
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زالو و راه ایمن خلاصی از آن

زالو و راه ایمن خلاصی از آن

زالو و راه ایمن خلاصی از آن

نام پروژه : زالو و راه ایمن خلاصی از آنفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۵
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: رهبری معنوی

رهبری معنوی

رهبری معنوی

نام پروژه : رهبری معنویفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زندگی نامه ی امام هادی علیه السلام

زندگی نامه ی امام هادی علیه السلام

زندگی نامه ی امام هادی علیه السلام

نام پروژه : زندگی نامه ی امام هادی علیه السلامفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۲
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زندگی نامه کوتاه از بزرگان ایران

زندگی نامه کوتاه از بزرگان ایران

زندگی نامه کوتاه از بزرگان ایران

نام پروژه : زندگی نامه کوتاه از بزرگان ایرانفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زندگی نامه شهید آوینی

زندگی نامه شهید آوینی

زندگی نامه شهید آوینی

نام پروژه : زندگی نامه شهید آوینیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۹
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زندگی نامه شمس تبریزی

زندگی نامه شمس تبریزی

زندگی نامه شمس تبریزی

نام پروژه : زندگی نامه شمس تبریزیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زندگی نامه انیشتین

زندگی نامه انیشتین

زندگی نامه انیشتین

نام پروژه : زندگی نامه انیشتینفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۸
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زندگی مورچه ها

زندگی مورچه ها

زندگی مورچه ها

نام پروژه : زندگی مورچه هافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زمین شناسی

زمین شناسی

زمین شناسی

نام پروژه : زمین شناسیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: ساخت زمین ورقه ای

ساخت زمین  ورقه ای

ساخت زمین ورقه ای

نام پروژه : ساخت زمین ورقه ایفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۲
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: ساختمان چشم انسان

ساختمان چشم انسان

ساختمان چشم انسان

نام پروژه : ساختمان چشم انسانفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۵۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: ساختار قامتي حركات اصلاحي تشخيص راههاي پيشگيري تمرينات

ساختار قامتي حركات اصلاحي تشخيص راههاي پيشگيري تمرينات

ساختار قامتي حركات اصلاحي تشخيص راههاي پيشگيري تمرينات

نام پروژه : ساختار قامتي حركات اصلاحي تشخيص راههاي پيشگيري تمريناتفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:۲۸
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: ساختار اتمی و پیوندهای بین اتمی

ساختار اتمی و پیوندهای بین اتمی

ساختار اتمی و پیوندهای بین اتمی

نام پروژه : ساختار اتمی و پیوندهای بین اتمیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:  44
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: زندگی نامه ی شهید بابایی شهید کاوه و شهید فکوری

زندگی نامه ی شهید بابایی شهید کاوه و شهید فکوری

زندگی نامه ی شهید بابایی شهید کاوه و شهید فکوری

نام پروژه : زندگی نامه ی شهید بابایی شهید کاوه و شهید فکوریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سازمان های یادگیرنده و پرورش منابع انسانی

سازمان های یادگیرنده و پرورش منابع انسانی

سازمان های یادگیرنده و پرورش منابع انسانی

نام پروژه : سازمان های یادگیرنده و پرورش منابع انسانیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

نام پروژه : سازمان یادگیرنده و مدیریت دانشفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۹
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سبک رهبری مورد مطالعه (رهبری تحول گرا)

سبک رهبری مورد مطالعه (رهبری تحول گرا)

سبک رهبری مورد مطالعه (رهبری تحول گرا)

نام پروژه : سبک رهبری مورد مطالعه (رهبری تحول گرا)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سبک رهبری امام خمینی

سبک رهبری امام خمینی

سبک رهبری امام خمینی

نام پروژه : سبک رهبری امام خمینیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۴
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :
 
 
 …

نام فایل دانلودی: سبک رهبری ۳۶۰ درجه

سبک رهبری 360 درجه

سبک رهبری ۳۶۰ درجه

نام پروژه : سبک رهبری ۳۶۰ درجهفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سایت آنالیز و تجزیه تحلیل شمیم

سایت آنالیز و تجزیه تحلیل شمیم

سایت آنالیز و تجزیه تحلیل شمیم

نام پروژه : سایت آنالیز و تجزیه تحلیل شمیمفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سالمندی سالم

سالمندی سالم

سالمندی سالم

نام پروژه : سالمندی سالمفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۸۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی

سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی

سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی

نام پروژه : سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۴۸
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سخت افزار رايانه (بخش اول کتاب توربان)

سخت افزار رايانه (بخش اول کتاب توربان)

سخت افزار رايانه (بخش اول کتاب توربان)

نام پروژه : سخت افزار رايانه (بخش اول کتاب توربان)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۲
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سخت افزار رایانه

سخت افزار رایانه

سخت افزار رایانه

نام پروژه : سخت افزار رایانهفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۷۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: ستاره شناسی

ستاره شناسی

ستاره شناسی

نام پروژه : ستاره شناسیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۹
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک

نام پروژه : سلامت الکترونیکفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سدهای زیرزمینی

سدهای زیرزمینی

سدهای زیرزمینی

نام پروژه : سدهای زیرزمینیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد:  46
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سیستم های اندازه گیری دقیق (کاردانی)

سیستم های اندازه گیری دقیق (کاردانی)

سیستم های اندازه گیری دقیق (کاردانی)

نام پروژه : سیستم های اندازه گیری دقیق (کاردانی)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۰۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی:  سونامی چگونه به وجود می‌آید؟

 سونامی چگونه به وجود می‌آید؟

 سونامی چگونه به وجود می‌آید؟

نام پروژه : سونامی چگونه به وجود می‌آید؟فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۶۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سنگ زنی خزشی ، هونن و لپن

سنگ زنی خزشی ، هونن و لپن

سنگ زنی خزشی ، هونن و لپن

نام پروژه : سنگ زنی خزشی ، هونن و لپنفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۰
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سندرم کلاین فلتر

سندرم کلاین فلتر

سندرم کلاین فلتر

نام پروژه : سندرم کلاین فلترفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۳
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سلامت فرد سالمند

سلامت فرد سالمند

سلامت فرد سالمند

نام پروژه : سلامت فرد سالمندفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سیستمهای اطلاعاتی – هزینه ها و فایده ها

سیستمهای اطلاعاتی - هزینه ها و فایده ها

سیستمهای اطلاعاتی – هزینه ها و فایده ها

نام پروژه : سیستمهای اطلاعاتی – هزینه ها و فایده هافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۲
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: سیستم های سیم کشی داخلی

سیستم های سیم کشی داخلی

سیستم های سیم کشی داخلی

نام پروژه : سیستم های سیم کشی داخلیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: شنوایی شناسی (تاریخچه، اصول و فعالیت ها)

شنوایی شناسی (تاریخچه، اصول و فعالیت ها)

شنوایی شناسی (تاریخچه، اصول و فعالیت ها)

نام پروژه : شنوایی شناسی (تاریخچه، اصول و فعالیت ها)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۴۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: شکل دهی فلزات

شکل دهی فلزات

شکل دهی فلزات

نام پروژه : شکل دهی فلزاتفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

نام پروژه : شبکه های کامپیوتریفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

نام پروژه : شبکه های اجتماعیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: شبکه براوه

شبکه براوه

شبکه براوه

نام پروژه : شبکه براوهفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۴۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: ایل عشایر شاهسون ها

ایل عشایر شاهسون ها

ایل عشایر شاهسون ها

نام پروژه : ایل عشایر شاهسون هافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۷
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: طراحي احداث روف گاردن (فضای سبز)

طراحي احداث روف گاردن (فضای سبز)

طراحي احداث روف گاردن (فضای سبز)

نام پروژه : طراحي احداث روف گاردن (فضای سبز)فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۴
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: طب سوزنی پوست و زیبائی

طب سوزنی  پوست و زیبائی

طب سوزنی پوست و زیبائی

نام پروژه : طب سوزنی پوست و زیبائیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۱۵
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: صرفه جویی و اسراف

صرفه جویی و اسراف

صرفه جویی و اسراف

نام پروژه : صرفه جویی و اسراففرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۸
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: صافی کف پا

صافی کف پا

صافی کف پا

نام پروژه : صافی کف پافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۵۵
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: علم مواد

علم مواد

علم مواد

نام پروژه : علم موادفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۴
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس

نام پروژه : عزت نفسفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۱
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: علوم هفتم فصل ۱۰

علوم هفتم فصل 10

علوم هفتم فصل ۱۰

نام پروژه : علوم هفتم فصل ۱۰فرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۲
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: عملیات حرارتی فولاد و چدن

عملیات حرارتی فولاد و چدن

عملیات حرارتی فولاد و چدن

نام پروژه : عملیات حرارتی فولاد و چدنفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۷۵
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: عیوب ریخته گری چدنی

عیوب ریخته گری چدنی

عیوب ریخته گری چدنی

نام پروژه : عیوب ریخته گری چدنیفرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۲۹
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :

نام فایل دانلودی: عوامل میکروبی در بیمارستانها

عوامل میکروبی در بیمارستانها

عوامل میکروبی در بیمارستانها

نام پروژه : عوامل میکروبی در بیمارستانهافرمت : پاورپوينت قابل ويرايشتعداد اسلايد: ۳۶
نحوه دسترسي : دريافت لينک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنين ارسال آن به ايميل شما دوست عزيز
سوال يا مشاوره قبل از خريد : پيام در تلگرام يا اس ام اس به ۰۹۳۷۴۲۳۲۴۰۰ و پاسخ در عرض چند دقيقه
تصوير مستند محصول :