نام فایل دانلودی: دانلود خلاصه روش تحقیق رشته حقوق – ورودی ۹۵ – بر اساس کتاب حافظ نیا

دانلود خلاصه روش تحقیق رشته حقوق - ورودی 95 - بر اساس کتاب حافظ نیا

دانلود خلاصه روش تحقیق رشته حقوق – ورودی ۹۵ – بر اساس کتاب حافظ نیا

منبع رشته حقوق ورودی ۹۵
نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : ۴۴ صفحه 
 

بر اساس کتاب محمدرضا حافظ نیا

 

نام فایل دانلودی: دانلودمقاله کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

دانلودمقاله کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

دانلودمقاله کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

«فهرست مطالب»
جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي
 

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

۱

بخش اول

۲

نظام كيفري ايران باستاني

۳

سومر

۳

مصر

۳

آشور

۴

قانون حمورايي

۴

هخامنشي وقوع جرم و مجازات – نظم و امنيت همگاني

۵

اشكانيان

۹

سامانيان سازمان قضايي

۱۰

بخش دوم

۱۲

دادرسي در اسلام

۱۳

معني قضا

۱۳

اصطلاح قضا

۱۳

مراتب…

نام فایل دانلودی: دانلودمقاله کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

دانلودمقاله کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

دانلودمقاله کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۱
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف———————————————– ۶
مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن ———————————- ۶
گفتار اول: تعريف تلقيح مصنوعي————————————- ۶
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– ۶
فصل دوم: تاريخچه و سير قانوني ———————————— ۸
مبحث اول : تاريخچه——————————————— ۸
مبحث دوم: سير قانوني——————————————– ۱۰
فصل سوم: مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح…

نام فایل دانلودی: دانلود مقاله رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

دانلود مقاله رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

دانلود مقاله رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 مقدمه ۱
 فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي
 بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي۵
گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي۵
گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي ۱۰
بند يكم ـ منشور ملل متحد۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل ۱۰
بند سوم ـ حقوق درياها۱۴
گفتار سوم- شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي…

نام فایل دانلودی: دانلود مقاله کارشناسی درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دانلود مقاله کارشناسی درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دانلود مقاله کارشناسی درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر
 

گفتار ۱: تبیین مفهوم مهر

۲

معنای لغوی مهر

۲

معنای اصطلاحی مهر

۳

مهر در آیات و روایات

۳

۱- کتاب

۳

۲- سنت

۵

تاریخچه مهر

۶

فلسفه حقیقی مهر

۸

اهمیت مهر از نظر اسلام

۱۰

آثار روانی مهر

۱۰

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

۱۱

گفتار ۲: اقسام مهر

۱۲

۱-۲ مهرالمسمی و شرایط آن

۱۲

۲-۲ مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

۱۷

۳-۳…

نام فایل دانلودی: دانلود مقاله میانجیگری جلوه ای نوین ازعدالت کیفری

دانلود مقاله میانجیگری جلوه ای نوین ازعدالت کیفری

دانلود مقاله میانجیگری جلوه ای نوین ازعدالت کیفری

مشخصات فایل
 
 
نوع فایل: word
تعداد صفحات: ۲۵
 
 
 
چکیده:
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. لايحه…

نام فایل دانلودی: خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ – قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی + نمونه سوال

خلاصه کتاب حقوق مدنی 3 - قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی + نمونه سوال

خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ – قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی + نمونه سوال

 
 
 
دانلود جزوه و خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) + تست pdf
خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها)
نوشته دکتر سید حسین صفایی
[خلاصه جلد دوم حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها نوشته دکتر سید حسین صفایی]
 
 
 

 
 

 

 
******
خلاصه+جامع + کامل + کاربردی
******
 

 
 

 
دانلود این فایل با تخفیف ویژه از اینجا

 
 

معرفی اجمالی:
دانلود خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها)…

نام فایل دانلودی: قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات…

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات...

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۲
الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق۲
ب: سوالات اصلی تحقیق۳
ج: فرضیات۳
د: پیشینه تحقیق۳
ه: روش تحقیق۳
و: اهداف تحقیق۴
ز: ساماندهی تحقیق۴
فصل نخست: مفاهیم و کلیات۷
بخش نخست: وقف۷
مبحث نخست: مفهوم وقف۷
گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف۷
گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی وقف۷
بند نخست: مفهوم اصلاحی وقف در فقه۷
بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران۸
مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف………. ۱۰
گفتار نخست: اقسام وقف…………………….. ۱۰
بند…

نام فایل دانلودی: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت...

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

فهرست مطلب
چکیده۱
۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳
۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳
۶) سؤالات تحقیق. ۴
۷) فرضیه های تحقیق. ۴
۸) ساختار تحقیق. ۴
۹) روش انجام تحقیق. ۴
فصل اول : قرارداد ارفاقی پیشگیرانهو ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶
گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۸
بند…

نام فایل دانلودی: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)…

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری  (لیسانس و واگذاری کامل)...

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)…

چکیده
هدفازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز…

نام فایل دانلودی: نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی...

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

چکیده
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می…

نام فایل دانلودی: نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی...

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

فهرست مطالب
مقدمه۱
۱- بیان مسئله۲
۲- هدفهاي تحقیق :۲
۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :۲
۴ – سوالات و فرضيه هاي تحقيق:۳
۵ – متغيرها و واژه هاي كليدي۴
۶ – روش تحقيق۴
۷ – محدوديتها و مشكلات تحقيق۴
۸ – ساختار تحقيق :۵
بخش اول :كليات و مفاهيم۶
فصل اول : مفاهيم كلي رازداري۷
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري۷
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح۹
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي۱۰
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای۱۱
الف:پزشكان۱۱
ب:وكلاء۱۳
ج:…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر...

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف...

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

چكيده:
نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف يكي از گرايش هاي چند وجهي حقوقي مي باشد كه از جنبه هاي مختلف حقوقي بين المللي قابليت ارزيابي دارد.توجه بين المللي به كاربرد تسليحات متعارف يه ويژه با پايان دوران جنگ سرد و افزايش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي و به تبع آن افزايش تلفات غيرنظاميان مورد توجه بين المللي قرار گرفت..با اين حال،كاربرد تسليحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلكه تاحدودي زياد آثار آن به پس از پايان…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات  دولت جمهوری اسلامی ایران...

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده…

نام فایل دانلودی: نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰…

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90...

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰…

چکیده
نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع،…

نام فایل دانلودی: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران...

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

چکيده
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان…

بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان...

بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان…

فهرست مطالب
چکیده.. ‌ز
مقدمه.. ۱
الف) بیان مسئله.. ۱
ب) سؤالات تحقیق:.. ۱
پ) فرضیه‌های تحقیق:.. ۲
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق.. ۲
ث) سوابق انجام پژوهش.. ۳
ج) روش تحقیق.. ۴
چ) ساختار و پلان تحقیق.. ۴
فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. ۶
مبحث اول: بزهکاری.. ۶
گفتار اول: تعریف بزهکاری.. ۶
بند اول: تعریف حقوقی بزهکار.. ۸
بند دوم: تعریف جرم‌شناسی بزهکاری.. ۸
گفتار دوم: عوامل بزهکاری.. ۹
بند اول: عوامل فردی بزهکاری.. ۱۰
بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری.. ۱۴
مبحث دوم: اطفال و…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

بررسی نقش سیاستهای آموزشی  تربیتی در پیشگیری از بزهکاری...

بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود،…

نام فایل دانلودی: بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم...

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

چکیده
در این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و…

نام فایل دانلودی: بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان...

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

چکیده
از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر…

نام فایل دانلودی: بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح...

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی…

نام فایل دانلودی: بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰…

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370...

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰…

چکیده
تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات…

نام فایل دانلودی: وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا...

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

چکیده:
بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته استشورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در…

نام فایل دانلودی: بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی…

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی...

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی…

چکیده
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام…

نام فایل دانلودی: بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل…

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل...

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل…

چکیده
پایان­ نامه­ ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق…

نام فایل دانلودی: تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون…

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون...

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون…

چکیده
کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز­پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. با توجه به بالا بودن میزان تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، در حدود یک سوم از آنها، در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته…

نام فایل دانلودی: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه…

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه...

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه…

چکیده
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر…

نام فایل دانلودی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی…

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی...

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:۱
مقدمه:۲
الف) بیان مسأله:۲
ب) ضرورت و اهداف… ۳
پیشینه تحقیق:۴
ه) سؤالات تحقیق:۵
و) فرضیات تحقیق:۵
ز) روش تحقیق:۵
فصل اول:کلیات
مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. ۶
گفتار اول: تعریف پیشگیری.. ۷
گفتار دوم: انواع پیشگیری.. ۹
مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. ۲۳
گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. ۲۳
گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. ۳۴
فصل دوم:بررسی…

نام فایل دانلودی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)…

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)...

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)…

چکیده
یکی از اندیشه­هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل…

نام فایل دانلودی: تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ……

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی  تجارت، گات، گاتس، تريپس و ......

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ……

چکیده:
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های…

نام فایل دانلودی: تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران…

تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران...

تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران…

چكيده
دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد. صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و…

نام فایل دانلودی: بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) …

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی 1392) ...

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) …

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقيق :. ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:. ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقيق :. ۶
۱-۵-فرضيه های تحقیق:. ۶
۱-۶-اهداف تحقيق:. ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق :. ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین:. ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین:. ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی:. ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی:. ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی:. ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط…

نام فایل دانلودی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی…

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی...

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی…

چکیده
مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها،…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا…

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا...

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا…

چکیده
نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن…

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن...

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن…

چکیده
مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت…

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت...

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت…

چکیده
شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال ۲۰۰۶ میلادی به دنبال ارجاع پرونده هسته ای ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ دور تحریم موسوم به تحریم هوشمند علیه ایران اعمال می کند و به موجب آنها از ایران می خواهد که درخواست های شورای حکام آژانس به موجب موافقت نامه پادمانمیان ایران و آژانسرا اجرا کند. این تحریم ها به مباحثات و مناقشات زیادی دامن زده که لازم است مشروعیت آنها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. یکی ازمسائل…

نام فایل دانلودی: تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی…

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی...

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی…

فهرست مطالب
چکیده.. ۳
مقدمه.. ۳
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۳
۱-۱- شرح وبیان مسأله پژوهش.. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع.. ۳
۱-۳- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق.. ۳
۱-۴- سؤال های تحقیق.. ۳
۱-۴-۱-سوال اصلی.. ۳
۱-۴-۲-سوال های فرعی.. ۳
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق.. ۳
۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۳
۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی.. ۳
۱-۶- اهداف تحقیق.. ۳
۱-۶-۱-هدف اصلی.. ۳
۱-۶-۲-اهداف فرعی.. ۳
۱-۷- روش تحقیق.. ۳
۱-۷-۱-نوع پژوهش.. ۳
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات.. ۳
۱-۷-۳- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق.. ۳
۲-۱-۱-خانواده و…

نام فایل دانلودی: تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی…

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی...

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی…

چکیده:
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه…

نام فایل دانلودی: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل…

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل...

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل…

چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف…

نام فایل دانلودی: تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق…

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق...

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق…

چکیده:
معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به…

نام فایل دانلودی: تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه…

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه...

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه…

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
سوالات تحقیق ۳
سوال اصلی تحقیق ۳
فرضیه اصلی تحقیق ۳
سوالات فرعی تحقیق ۴
فرضیه های تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
روش تحقیق ۵
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم ۶
مبحث اول: واژه شناسی ۷
گفتار اول: واژگان اصلی ۸
بند اول: عقد ۸
بند دوم: قرارداد ۱۱
بند سوم: معامله ۱۲
الف: معامله به معنای اعم ۱۳
ب: معامله به معنای خاص ۱۳
ج: معامله به معنای اخص ۱۴
د: عقد، معامله و قرارداد ۱۴
بند چهارم: ایقاع ۱۶
بند پنجم: فسخ ۱۸
بند ششم:…

نام فایل دانلودی: جایگاه اراضی ملی در انفال…

جایگاه اراضی ملی در انفال...

جایگاه اراضی ملی در انفال…

فهرست
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول مفاهیم و مبانی
مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی۸
گفتار اول: تعریف زمین۸
گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی۹
بنداول: اراضی انفال۹
بند دوم: اراضی موات۹
بند سوم: اراضی بایر۱۰
بند چهارم: اراضی دایر۱۱
بند پنجم : اراضی فئی۱۱
بند ششم : اراضی مفتوح العنوه۱۱
بند هفتم : اراضی طوع و صلح۱۲
بند هشتم : اراضی خراجی۱۲
بند نهم : اراضی مباح۱۲
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم۱۳
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی…

نام فایل دانلودی: جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد...

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

 چکیده
نكته اي كه در زمينه شروط مطرح مي گردد چگونگي جريان شرايط اساسي معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخي بدليل اينكه شرط نوعي توافق است و قانون مدني در ماده ۱۹۰ شرايط اساسي صحت معاملات را برشمرده است اين شرايط را در شروط ضمن عقد تسري مي دهند و اعتقاد دارند كه شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني نيز بايد در مورد شرط جريان يابد . در مقابل عده اي بدليل اينكه در ماده ۲۳۲ قانون مدني شروط باطل و در ماده ۲۳۳ قانون مدني شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطي را كه…

نام فایل دانلودی: جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران...

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

چکیده
این رساله با عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با هدف شناخت عرف و نقش آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران صورت پذیرفته است. «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار» این پدیده دارای اصطلاحات و گونه­هایی از جمله عرف عملی، لفظی، عام و خاص و… می­باشد و با نام های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا و… به کار می­رود.عرف در فقه…

نام فایل دانلودی: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن...

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

چکیده
دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاكم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی كه خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ…

نام فایل دانلودی: حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي...

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…

 

فهرست مطالب

 
 

چکيده

۱

مقدمه

۲

 
 

فصل اول: کلياتي در باب مفاهيم بنيادين

 

۱-۱ تعاريف و مفاهيم

 

۱-۱-۱ حق

۷

۱-۱-۲ حقبودنياحقداشتن

۸

۱-۱-۳کودک

۱۱

۱-۱-۴ حضانت

۱۳

۱-۱-۵ حقوق فرهنگي

۱۴

۱-۱-۶حقوق اجتماعي

۱۷

۱-۲ پيشينه حقوق کودک

 

۱-۲-۱پيشينه حقوق کودک در جهان

۱۸

۱-۲-۲ پيشينهحقوقکودکدرايران

۲۰

۱-۳ آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک…

نام فایل دانلودی: حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي...

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…

فهرست مطالب
چكيده۱
مقدمه۲
۱ – بيان مسئله۲
۱) سوالات تحقیق۳
۲) فرضيات تحقيق۳
۳)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:۳
۴)هدف‌های تحقیق۳
۵) روش تحقیق :۴
۶) چهارچوب نظری تحقيق :۴
فصل اولبررسی سهام۵
مبحث اول: تعریف سهم۷
مبحث دوم :انواع سهام۹
مبحث سوم: خصوصیات سهام۱۵
فصل دومحقوق سهامداران اکثریت۱۷
بخش اول: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس۱۹
مبحث اول: تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم۱۹
مبحث دوم :انتخاب…

نام فایل دانلودی: بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا...

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

چکیده
دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتري می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد.دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاري از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نویسنده بوده و ممکن است با مفاهیمی چون عدل، اخلاق و انصاف…

نام فایل دانلودی: چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن...

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب…

نام فایل دانلودی: بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران...

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده:.. ۱
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱-مقدمه: .. ۳
۱-۲- بيان مسأله.. ۴
۱-۳- سؤالات تحقيق. ۵
۱-۴- فرضيات تحقيق. ۵
۱-۵- اهداف و ضروريات تحقيق… ۵
۱-۶-پیشینه تحقیق…۵
۱-۷- روش تحقيق…………………………….. ۶
فصل دوم: مباني و مفاهيم مفسد‌في‌الارض
۲-۱- تبيين لغوي افساد‌في‌الارض………………. ۸
۲-۲- مبناي فقهي جرم افساد…………………… ۱۰
۲-۲-۱- آيات……………………………….. ۱۰
۲-۲-۲- روايات……………………………… ۲۱
۲-۲-۳- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهي…

نام فایل دانلودی: بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار….

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار....

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار….

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم.. ۴
گفتار اول: کلیات.. ۵
الف) تعریف و تبیین موضوع.. ۵
ب) پیشینه تحقیق.. ۷
ج) اهمیت موضوع.. ۷
د) ضرورت تحقیق.. ۸
هـ) اهداف تحقیق.. ۸
و) سؤالات اصلی و فرعی.. ۹
۱٫ سؤال اصلی تحقیق.. ۹
۲٫ سؤالات فرعی تحقیق.. ۹
ز) فرضیه‌های تحقیق.. ۹
۱٫ فرضیه اصلی تحقیق.. ۱۰
۲٫ فرضیه‌های فرعی تحقیق.. ۱۰
ح) روش تحقیق.. ۱۰
گفتار دوم: مفاهیم.. ۱۱
الف) امامت.. ۱۱
تعریف لغوی امامت.. ۱۱
تعاریف متکلمان اسلامی.. ۱۲
تعاریف عام.. ۱۲
تعاریف خاص.. ۱۳
نکات…

نام فایل دانلودی: اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص….

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص....

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص….

چكيده
در ميان آياتي كه امامت خاصه را اثبات مي كنند آيات صادقين، مباهله و نجم خلافت بلافصل اميرالمؤمنين(ع) را اثبات مي نمايد.
در آيه صادقين عمده استدلال بوسيله آن بر لفظ صادقين و لزوم اتباع از آنان است. كلمه «صدق» در اصل به معناى مطابقت گفتار و يا خبر با خارج است و مجازا در اعتقاد و عزم و اراده و عمل نيز استعمال شده است، و مقصود از صدق، معناى مجازى و وسيع آن است، نه معناى لغوى و خاص آن.
مفسّران اهل سنّت در تفسير اين آيه بعضا از كنار اين…

نام فایل دانلودی: نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار…

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار...

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار…

فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول: کلیات.. ۴
مقدمه. ۵
۱٫ تعریف مساله. ۵
۲- پیشینه تحقیق. ۶
۳- ضرورت تحقیق. ۷
۴- هدف تحقیق. ۷
۵- سئوالات تحقیق. ۷
۱-۵- سئوال اصلی. ۷
۲-۵- سئوالات فرعی. ۷
۶- فرضیه‌ها. ۸
۷- روش تحقیق. ۸
گفتار اول: شناختی بر تفسیرکشف الاسرار و عده الابرار. ۹
۱-چگونگی تدوین. ۱۰
۲-نگاهی به ابعاد گوناگون کشف الاسرار. ۱۰
۳-جایگاه نقل درکشف الاسرار. ۱۱
۴-اسرائیلیات در کشف الاسرار. ۱۲
۵-مباحث کلامی درکشف الاسرار. ۱۲
۶-مباحث فقهی درکشف الاسرار. ۱۳
۷- فضایل علیj درکشف…

نام فایل دانلودی: بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده....

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

فهرست مطالب
 عنوان.. صفحه
چکیده…. ۱
مقدمه.. ۲
الف)بیان مسئله.. ۲
ب)سوالات تحقیق.. ۴
پ)فرضیات پژوهش.. ۴
ت) پیشینه تحقیق.. ۵
ث) روش تحقیق.. ۵
ج) اهدف پژوهش.. ۵
ح)ساختار تحقیق.. ۶
فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. ۷
۱-۱تلویزیون های ماهواره ای.. ۸
۱-۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. ۸
۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان .. ۱۱
۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. ۱۳
۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه.. ۱۳
۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده .. ۱۴
۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش…

نام فایل دانلودی: بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید…

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید...

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده..۱
فصل اول ( کلیات تحقیق )
۱-۱ مقدمه..۳
۱-۲ بیان مساله..۴
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق.۵
۱-۴ تعریفعملیاتی پژوهش..۵
۱-۵ اهداف کلی تحقیق.. ۶
۱-۶ سؤالات تحقیق..۶
۱-۷ فرضيه‏هاي تحقیق..۶
۱-۸ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………………۷
۱-۱-۸ قصاص…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۹ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و…

نام فایل دانلودی: احادیث مهدویت در صحاح سته….

احادیث مهدویت در صحاح سته....

احادیث مهدویت در صحاح سته….

 چکیده :
مساله مهدویت درمذهب شیعه ؛ آن گونه که جزو مباحث امامت است، مربوط به حوزه اعتقادات واصول دین می باشد.
در کتب اهل سنت(صحاح سته) احادیث فراوانی درمورد مساله مهدویت نقل شده ، در صحیحین «بخاری ومسلم» احادیث عامی نقل شده وآن هم با اشاره وتلمیح به این موضوع مانند : چگونه خواهید بود اگر عیسی «ع» ظهور کند در حالی که امام شما از خودتان است. ولی در کتب دیگر همچون :ترمذی، ابوداوود ، نسائی وابن ماجه احادیث بیشترودقیق تری در این…

نام فایل دانلودی: بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث….

بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث....

بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ..۱
مقدمه .۲
فصل اول : كليات تحقيق
۱-۱ بيان مساله …۶
۱-۲ پيشينه موضوع ..۶
۱-۳ ضرورت اهداف و اهميت موضوع…۷
۱-۴ سوالات تحقيق..۷
۱-۵ فرضیه تحقيق…۷
۱-۶ روش تحقیق…۷
فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات و مباحث عام
۱-۲ بخش اول : تعريف كافر………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۱ گفتار اول : كافر در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………………۹
۲-۲ بخش دوم : تعريف…

نام فایل دانلودی: بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه…

بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه...

بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه…

فهرست مطالب
چكيده.. ۱
مقدمه… ۲
فصل اول : کلیات تحقیق… ۴
۱-۱-بیان مسئله.. ۵
۱-۲-اهداف تحقیق…. ۶
۱-۳-پرسش های تحقیق…۶
۱-۴-فرضیات تحقیق…۶
۱-۵- روش تحقیق.. ۶
فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام… ۷
بخش اول:تعاریف ۸
۲-۱- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن………….. ۸
۲-۱-۱- تعريف بلوغ……………………………… ۸
۲-۱-۲- بلوغ زن………………………………… ۸
۲-۱-۳- تغييرات دوران بلوغ در انسان………………. ۹
۲-۱-۴- تغييرات بلوغ در دختران…………………… ۹
۲-۱-۴-۱- ترتيب تغييرات جسمي دخترها در…

نام فایل دانلودی: بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي ….

بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي  ....

بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي ….

 مقدمه
ابويوسف يعقوب بن اسحاق سكّيت يكي از بزرگان ادبيّات عرب در عصر و زمان خويش بود. خانواده ي وي كه از اهالی دورق « شاد گان امروزی» بودند ، به عراق مهاجرت نمودند . ابن سكّيت و پدرش در بغداد مشغول علم آموزي بودند و همزمان معلم كودكان آنها در درب القنطره بغداد بودند. ابن سكّيت در علوم مختلف مانند علم لغت، نحو ، شعر و روايت و حتي گياه شناسي ( علم نبات) به درجات والايي رسيد . وحتي شاگرداني در تمام علوم آن زمان تربیت نمود ، كه در فصل…

نام فایل دانلودی: اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران….

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران....

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران….

 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….۱
۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۱
۲- بيانمسله ……………………………………………………………………………………………….۲
۳- سؤالاتتحقیق………………………………………………………………………………………….۲
۴- فرضياتتحقیق………………………………………………………………………………………..۳
۵-…

نام فایل دانلودی: بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

بایستگی‌های فقه پویا  از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)...

بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

چکیده
این رساله با عنوان «بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)» و با هدف شناساندن فقه امامیه به عنوان فقهی پویا در همه‌ی اعصار به انجام رسیده است. در دنیای کنونی با پیشرفت علوم مختلف فقه نیز به عنوان علمی که در تمامی شئون زندگی مردم مسلمان جاری است باید همگام و همسو با علوم دیگر پیشرفت نماید.
روش استنباط احکام شرعی و شیوه‌های مختلف پاسخگویی سنتی با تکیه بر کتب و روش پیشینیان بوده است ولی آنچه به نظر…

نام فایل دانلودی: بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق …

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ...

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق …

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.. ۱
مقدمه..۲
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱- بيان مسئله.. ۵
۱-۲- پرسش هاي تحقيق..۶
۱-۳- فرضيات تحقيق… ۷
۱-۴- اهداف و ضروريات تحقيق… ۷
۱-۵-پيشينه تحقيق. ۷
۱-۶- روش تحقيق.. ۸
فصل دوم: تعاريف اصطلاحات و مباحث عام
۲-۱- جرم…………………………. ۱۰
۲-۲- انواع جرايم………………….. ۱۱
۲-۳- هرزه نگاري…………………… ۱۲
۲-۳-۱- مفهوم پورنوگرافي(pornography)…… 15
۲-۳-۲- پیشینه پورنوگرافي (هرزه نگاري).. ۱۸
۲-۴- اينترنت…………………….. ۲۰
۲-۴-۱- اينترنت بي سيم…………….. ۲۱
۲-۴-۲-…

نام فایل دانلودی: اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات….

اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات....

اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات….

فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم۲
گفتار اول: کلیات۳
۱٫ تبیین موضوع۳
۲٫ پیشینه تحقیق۳
۳٫ سوال اصلی۵
۴٫ سوالات فرعی۵
۵٫ فرضیه ها۵
۶٫ اصل “امامت” و جایگاه “امام”‌در تفکر اسلامی۶
۱٫ غدیر خم۱۱
غدیر۱۱
معنای اصطلاحی غدیر۱۲
خم۱۲
غدیر خم۱۳
۲٫ مولی و واژه های هم‌ردیف۱۴
۳٫ شبهه۱۵
فصل دوم: تبیین سند و دلالت حدیث غدیر بر امامت۱۶
گفتار اول: شرح اصل حدیث غدیر۱۷
الف: قصه غدیر به روایات شیعه۱۷
۱٫ واقعه غدیر به روایت الغدیر۱۷
۲٫ واقعۀ غدیر به روایت…

نام فایل دانلودی: تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان...

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده:۱
مقدمه۲
بیان مسئله :۳
سوالات :۴
فرضیات :۴
ضرورت و اهمیت تحقیق:۴
اهداف :۵
پیشینه و ادبیات تحقیق :۵
روش تحقیق :۶
محدودیت های تحقیق:۶
ساختار تحقیق :۶
فصل اول: روش های حل و فصل خصومات۸
مقدمه فصل اول :۹
۱-۱-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی :۱۱
۱-۱-۱-روش قضاء دولتی :۱۲
۱-۱-۲- روش سازش:۱۳
۱-۱-۳-روش داوری :۱۳
۱-۲-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی :۱۴
۱-۲-۱-روش های غیر حقوقی :۱۶
۱-۲-۲-روش های حقوقی :۱۶
۱-۲-۳-روش دیپلماتیک…

نام فایل دانلودی: نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود….

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود....

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود….

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
تعریف مسأله.. ۲
پیشینه‌ی تحقیق.. ۲
ضرورت تحقیق.. ۳
اهداف تحقیق.. ۴
سؤالات تحقیق.. ۴
سؤال اصلی.. ۴
سؤالات فرعی.. ۴
فرضیه ها.. ۵
روش انجام تحقیق.. ۵
ساختار تحقیق.. ۵
فصل اول: کلیات.. ۸
گفتار اول: معنا شناسی.. ۹
الف) واژه انحراف.. ۹
۱) معنای لغوی.. ۹
ب) انواع انحراف.. ۱۰
گفتار دوم: آشنایی با امام سجادjو زمان ایشان.. ۱۱
۱) القاب، کنیهها، تاریخ و مکان ولادت حضرت.. ۱۱
۲) فضائل و مناقب امام سجادj.. 12
الف – خصوصیات اخلاقی امام سجادj.. 12
۱)عبادت و…

نام فایل دانلودی: اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها…

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها...

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها…

چکیده :
واژگان کلیدی :
امامت خاصه، امام حسن(×)، امام حسین(×)، امام سجاد(×)،فیصل نور،ابن تیمیه
 بعد ازتبیین ضرورت امامت، شناخت مصادیق آن مهم‌ترین معرفت در حیطه امامت شناسی است.چرا که«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» .ازاین روپاسخ به شبهات وارده در مسئله امامت به نوعی فرار از مرگ جاهلی خواهد بود.
لذا دراین پژوهش سعی شده است به شبهاتی که در آخرین نوشتارهای علمی وهابیت مطرح گردیده است پاسخ داده شود.
فیصل نور که از…

نام فایل دانلودی: بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران…

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران...

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران…

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
مقدمه.. ۲
فصل اول: کلیات
۱- فصل اول: کلیات…۶
۱-۱- بیان مساله .. ۶
۱-۲- پرسش های تحقیق… ۷
۱-۳- فرضیه های تحقیق…. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق… ۷
۱-۵- سوابق مربوطه …………………. ۷
۱-۶- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…… ۷
۱-۷- روش کار ……………………… ۸
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ……………. ۸
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………. ۸
۱-۱۰- ابزارگردآوری اطلاعات ………….. ۸
فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام
۲- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام…

نام فایل دانلودی: تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی…..

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی.....

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی…..

 صفحه
فهرست
چکیده…۱
مقدمه.۲
اهمیت تحقیق…۴
اهداف تحقیق…۴
روش تحقیق….۵
پرسشهای تحقیق..۵
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵
سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۶
فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه
۱-۱مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۱گفتار نخست واژه…

نام فایل دانلودی: بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات…

بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات...

بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات…

چکیده پایان‌نامه:
فتنه از موضوعات مهم اجتماعی وسیاسی است که از منظر اسلام،شایسته نقد و تحلیل فراگیر است فتنه در آیات و روایات با معانی متعددی آمده است که از آن جمله می توان به آزمایش شرک،امتحان، انحراف، کشتن، فریب، آمیخته شدن حق و باطل اشاره نمود.با توجه به گسترده بودن مفهوم وجنبه های فتنه، در این رساله تنها به بررسی فتنه از منظر آیات وروایات در زمان پیامبر اکرم (ص) وامام علی (ع) پرداخته ایم.
فتنه یک پدیده اجتماعی و همگانی است و اختصاص به…

نام فایل دانلودی: خريد دين در معاملات بانكي …

خريد دين در معاملات بانكي ...

خريد دين در معاملات بانكي …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۱
تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن۱
سؤال ها و فرضیه‌ها۴
پیشینه و روش تحقیق۵
فصل اول: ماهيت خريد دين و مقايسه آن با نهادهاي مشابه
۱-۱ مباحث اصطلاحي۸
۱-۲ مباحث تاريخي۱۵
۱- ۳- مقايسه انتقال طلب و دين با ساير عقود مشابه۲۱
۱-۳-۱ مقايسه عقد ضمان با انتقال طلب و دين۲۱
۱-۳-۲ مقايسه عقد حواله با انتقال طلب و دين۲۴
۱-۳-۳ مقايسه Delegation با عقد حواله۳۱
۱-۳-۴ مقايسه تبديل تعهد با انتقال طلب و دين۳۲
۱-۴ تبيين سنتي مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از…

نام فایل دانلودی: حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل...

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن…

نام فایل دانلودی: حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق...

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

فهرست مطالب
عنوان. صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۳
‌أ-بیان مسئله……………………………………………………… ۳
‌ب-سؤالات تحقیق…………………………………………………….. ۸
‌ج-فرضيه‏هاي تحقیق.. ۸
‌د-پیشینه تحقیق……………………………………………………. ۸
۱- تحقیقات داخلی. ۸
۲- تحقیقات خارجی. ۱۲
ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۳
‌و-اهداف تحقیق……….. ۱۵
‌ز-روش تحقیق……….. ۱۶
‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. ۱۷
‌ط-ساماندهی تحقیق.. ۱۷
بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۱۸
فصل اول- تعاریف و…

نام فایل دانلودی: داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل...

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

فهرست مطالب
چکيده.. ۱
شرح موضوع و ضرورت تحقیق.. ۲
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک.. ۵
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. ۵
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد.. ۵
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد ۶
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. ۷
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه…

نام فایل دانلودی: دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران …

دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران ...

دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران …

چکیده
دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می­باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا می­کند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و…

نام فایل دانلودی: دعوای استرداد در ورشکستگی…

دعوای استرداد در ورشکستگی...

دعوای استرداد در ورشکستگی…

 چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از…

نام فایل دانلودی: داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )…

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )...

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )…

چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.حل اختلاف از طریق…

نام فایل دانلودی: مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی….

مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی....

مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…۱ مقدمه…۲ الف ) اهمیت موضوع .۳ ب ) اهداف تحقیق …۳
ج) پرسش های تحقیق ..۳ د ) فرضیه های تحقیق …۴
و ) روش تحقیق ..۴ هـ ) سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۴
ی) ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۴
فصل اول
مفاهیم ، مبانی و شرایط تحقق لوث درقسامه
مبحث نخست : مفاهیم و پیشینه تاریخی …

نام فایل دانلودی: جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی...

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاری- ۰
چکیده- ۱
مقدمه- ۲
طرح تحقیق- ۳
الف- بیان مسئله- ۴
ب- فرضیه‌ها- ۴
ج- هدف‌ها- ۴
د- سابقه تحقیق، ضرورتوجنبه جدید بودن طرح- ۵
ه- روش تحقیق- ۵
فصل اول: کلیات- ۶
بخش اول- سند- ۷
مبحث اول- معنای لغوی- ۷
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- ۷
مبحث سوم- ارکان سند- ۸
گفتار اول- رکن شکلی- ۸
شهادت‌نامه- ۹
گفتار دوم- رکن ماهوی- ۱۰
گفتار سوم- امضاء- ۱۲
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- ۱۳
بخش دوم- انواع سند- ۱۴
مبحث…

نام فایل دانلودی: مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود....

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه.۳
۱-۲ بیان مسئله… ۴
۱-۳ روش تحقیق. ۵
۱-۴ فرضیه و سوالات تحقیق…۶
۱-۵ پیشینه تحقیق…. ۷
 فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت
۲-۱ راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۱-۱ اقرار………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲ موضوعیت اقرار در جرایم منافی…

نام فایل دانلودی: تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین …

تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین ...

تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین …

  چکیده
در این پایان نامه پیرامون اثبات ایمان ابوطالب از نظر شیعه و اهل سنت با استناد به ادله و شواهد تاریخی مطالبی در پنج فصل بیان شده است که در ابتدا مباحث کلی و واژگان مطرح شده است سپس ایمان اباء و اجداد ابوطالب و اجداد وی و پیامبر مورد بحث قرار گرفته است و سپس زندگانی موحدانه ابوطالب و اشعار و کلام و وصیت و رفتار ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین جملات و احادیث پیامبر و نیز روایات ائمه اطهار در این خصوص ابوطالب بیان شده…

نام فایل دانلودی: بررسی فقهی حجاب وحدود آن در مذاهب خمسه وحقوق ایران …

بررسی فقهی حجاب وحدود آن در مذاهب خمسه وحقوق ایران ...

بررسی فقهی حجاب وحدود آن در مذاهب خمسه وحقوق ایران …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقدیر و تشکر
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مساله
۱-۲-پیشینه تحقیق
۱-۳-ضرورت واهداف تحقیق
۱-۴-فرضیه ها
۱-۵-ساختار ومحدوده تحقیق
فصل دوم:اصطلاحات ومفاهیم ومباحث عام
۲-۱-بخش اول
۲-۱-۱- حجاب درلغت
۲-۱-۲- حجاب در اصطلاح
۲-۱-۳- عفاف در لغت
۲-۱-۴-عفاف در اصطلاح
و
۲-۲-بخش دوم
۲-۲-۱- اثرات حجاب
۲-۲-۲- فواید حجاب
۲-۲-۳- انواع حجاب قرآنی
۲-۲-۴- ابعاد حجاب
۳-۳-بخش سوم
۲-۳-۱- حجاب درگفتار
۲-۳-۲- حجاب رفتاری
۲-۳-۳- حجاب وعفت
۲-۳-۴-مفهوم…

نام فایل دانلودی: « الحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع) »…

« الحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع) »...

« الحیاة الفکریة و الإجتماعیة فی أدب الإمام الحسین (ع) »…

الفهرس
الموضوع الصفحه
المقدمة ۱
الباب الأوّل – الفصل الأوّل
من هو الحسین (ع) ۴
مولده ۴
نشأته ۶ حیاته الاجتماعیة ۷
فضله و مکانته ۸
الباب الأوّل – الفصل الثّانی
آراء المؤرخین و الکتّاب المسلمین فی الإمام الحسین (ع) ۱۱
الحسین (ع)فی الأدیان السّماویّة ۱۴
الباب الثّانی – الفصل الأوّل
الفکر السّیاسیّ فی الإسلام ۱۷
تمهید ۱۸
موقف الإسلام تجاه السّیاسة الرشیدة ۱۸
دلائل اعجاز السّیاسة الإسلامیة و سّرنجاحها ۱۹
الأحزاب السّیاسیّة فی صدر…

نام فایل دانلودی: اثبات امامت حضرت علی از نظر حدیث منزلت با تأکید بر شبهات اهل سنت…

اثبات امامت حضرت علی از نظر حدیث منزلت با تأکید بر شبهات اهل سنت...

اثبات امامت حضرت علی از نظر حدیث منزلت با تأکید بر شبهات اهل سنت…

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
بیان مسأله.. ۲
ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴
اهداف تحقیق.. ۴
سؤال اصلی.. ۵
سؤالات فرعی.. ۵
فرضیه‌ی اصلی تحقیق.. ۵
فرضیه‌های فرعی.. ۶
پیشینه تحقیق.. ۶
روش تحقیق.. ۱۰
فصل اول: مفاهیم اساسی.. ۱۲
مقدمه.. ۱۳
۱٫ امامت.. ۱۳
۱-۱٫ تعریف لغوی.. ۱۴
۲-۱٫ تعریف اصطلاحی امام در کلام متکلمین شیعه و سنی.. ۱۵
۳-۱٫ تعریف علمای بزرگ اهل سنت.. ۱۵
۴-۱٫ تعریف علمای بزرگ شیعه.. ۱۶
۲٫ ولایت.. ۱۹
۳٫ خلافت.. ۲۲
۴٫ منزلت.. ۲۵
۵٫ مخالفان.. ۲۵
فصل دوم: حدیث منزلت در منابع حدیثی مذهب…

نام فایل دانلودی: مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده–۱
مقدمه –۲
بيان مسأله– ۳
فصل اول:کلیات- ۵
گفتار اول: ازدواج..۶
گفتار دوم: اسلام– ۱۰
گفتار سوم: یهود——————————- ۱۱
فصل دوم: ازدواج——————————- ۱۷
گفتار اول:۲-۱- اهمیت ازدواج در اسلام———– ۱۸
گفتار دوم:۲-۲- اهمیت ازدواج در یهود———– ۲۷
۲-۲-۱- معنای ازدواج در آیین یهود————– ۲۷
۲-۲-۲- شرایط ازدواج در یهود——————- ۲۸
۲-۲-۳- مراسم واقعی ازدواج——————— ۲۹
۲-۲-۴- مراسم شکستن شیشه و مراسم بیحود——— ۳۰
گفتار سوم:…

نام فایل دانلودی: تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته…

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته...

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه۱
فصل اول: کلیات و مقدمات۴
گفتار اول: کلیات۵
تعریف مسأله۵
پیشینه تحقیق۵
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق۶
ضرورت تحقیق۷
هدف تحقیق۷
سؤالات تحقیق۷
سؤال اصلی۷
سؤالات فرعی۷
فرضیه‌های تحقیق۷
فرضیه اصلی۷
فرضیه‌های فرعی۷
روش انجام تحقیق۸
گفتار دوم: مقدمات۹
جایگاه مهدویت نزد اهل سنت۹
الف. روایات مهدوی در مصادر اهل سنت۱۰
ب. کتاب‌های ویژه امام مهدی از اهل سنت۱۱
ج. قائلان به صحت احادیث امام مهدی در اهل سنت۱۴
د….

نام فایل دانلودی: خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن...

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

چکیده :
خیانت برقراری هرگونه ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی است. یکی از تعهدات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در همه اقوام و ادیان، وفاداری و عدم خیانت در زندگی مشترک است. و همواره خیانت یک امر مذموم و ناپسند به شمار می‌آمده است. خبرها و مشاهدات حاکی از افزایش این آسیب در ایران بلکه در همه دنیا می‌باشد، در این تحقیق ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است که از این رو دو فرضیه مطرح است: اول اینکه مرد یا زن نمی‌تواند به جهت…

نام فایل دانلودی: بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه...

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

چکیده
تا­کنون درباره جایگاه زنان تألیفات زیادی نگارش شده و بحثهای پی در پی و مستمر، چه درباره زنان شرقی و چه درباره زنان غربی صورت پذیرفته است. از امام علی(ع) هم در این باره سخنان بسیاری به ما رسیده است، که مواردی از سخنان ایشان به همّت سید رضی (ره)، در نهج البلاغه جمع آوری شده است. اکثر شارحان نهج البلاغه معتقدند که، مراد و­ منظور انتقاد گرایانه حضرت، درباره زنان، تنها عایشه است که جریان جمل را در زمان خلافت علی (ع) راه انداخت و موجب کشته…

نام فایل دانلودی: مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت…

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت...

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت…

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم.. ۲
گفتار اول: کلیات ۳
الف) تبیین موضوع ۳
پرسش‌های تحقیق ۳
پرسش اصلی.. ۳
پرسش‌های فرعی.. ۳
فرضیه‌های تحقیق ۴
فرضیه‌ی اصلی.. ۴
فرضیه‌های فرعی.. ۴
پیشینه‌ی تحقیق ۴
مفهوم «برکت» در لغت ۶
توحید در برکت ۸
«تبرک» در قرآن کریم ۸
«تبرک» در احادیث ۹
اصل برکت از جانب خداست ۱۰
فصل دوم: موارد تبرک در آیات قرآن کریم و روایات.. ۱۱
 ١ . برکت در اشخاص ۱۲
الف) برکت در حضرت نوحg. 12
ب) برکت در حضرت…

نام فایل دانلودی: کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی…

کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی...

کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی…

چکيده :
اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی است که با مستندات فقهی همچون آیات ،روایات ،اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته است، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد است.صحت تکلیفی به معنای درستی وجواز و عدم حرمت وگناه بودن عملی یا قولی که شک در عدم جواز و حرمت و کذب آن داریم مطرح می شود، قاعده ی صحت با قواعدی مانند سوق مسلمین ، ید، فراش و طهارت و برائت مرتبط است.
در…