نام فایل دانلودی: جزوه کامل درس سخت افزار استاد کسلانی – ویژه سطح کاردانی

جزوه کامل درس سخت افزار استاد کسلانی – ویژه سطح کاردانی

جزوه کامل درس سخت افزار استاد کسلانی – ویژه سطح کاردانی
دست نویس دانشجو از مباحث کلاس به تعداد ۵۸ صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان سطح ارشد
 
تبدیل مبناهای مختلف
مکمل اعداد
اصول و تئوریهای اساسی جبر بول
ساده سازی توابع از طریق جبر بول
ساده سازی توابع از طریق نقشه کارنو یا دیاگرام 
جدولهای چند متغییره
مدار منطقی
روش طراحی مدارهای ترکیبی
جمع کننده N بیتی
دیکدر decoder
دیکدر با ورودی فعال ساز
انکدر encoder
مدارهای ترتیبی – سنکرون -…

نام فایل دانلودی: جزوه کامل درس سخت افزار استاد کسلانی – ویژه سطح کاردانی

جزوه کامل درس سخت افزار استاد کسلانی – ویژه سطح کاردانی

جزوه کامل درس سخت افزار استاد کسلانی – ویژه سطح کاردانی
دست نویس دانشجو از مباحث کلاس به تعداد ۵۸ صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان سطح ارشد
 
تبدیل مبناهای مختلف
مکمل اعداد
اصول و تئوریهای اساسی جبر بول
ساده سازی توابع از طریق جبر بول
ساده سازی توابع از طریق نقشه کارنو یا دیاگرام
جدولهای چند متغییره
مدار منطقی
روش طراحی مدارهای ترکیبی
جمع کننده N بیتی
دیکدر decoder
دیکدر با ورودی فعال ساز
انکدر encoder
مدارهای ترتیبی – سنکرون -…

نام فایل دانلودی: نمونه سوالات فنی حرفه ای آزمون مهارت نقشه بردار درجه ۱

نمونه سوالات فنی حرفه ای آزمون مهارت نقشه بردار درجه 1

نمونه سوالات فنی حرفه ای آزمون مهارت نقشه بردار درجه ۱

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۷۵نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات آزمون مهارت نقشه بردار درجه ۱
 
 
تعداد مجموع سوالات: ۷۵نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایآزمون مهارت نقشه بردار درجه ۱  می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

 

نام فایل دانلودی: نمونه سوالات فنی حرفه ای نقشه کشی درجه ۲

نمونه سوالات فنی حرفه ای نقشه کشی درجه ۲

نمونه سوالات فنی حرفه ای نقشه کشی درجه ۲

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۴۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات فنی حرفه ای نقشه کشی درجه ۲
 
 
تعداد مجموع سوالات: ۴۰۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای نقشه کشی درجه ۲ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

 

نام فایل دانلودی: نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۳۵۰نمونه سوال تستی باجواب +۱۰۰نمونه سوال بدون جواب
 
نام محصول:نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)آموزش مبتدی با پیشرفته
 
 
تعداد مجموع سوالات: ۴۵۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایسالید ورک solid works می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و…

نام فایل دانلودی: Topological Data Analysis for Scientific Visualization

Topological Data Analysis for Scientific Visualization

Topological Data Analysis for Scientific Visualization

Title: Topological Data Analysis for Scientific Visualization | Author(s): Julien Tierny | Publisher: Springer | Year: 2017 | Language: english | Pages : 152 | Size: 6 MB | Extension: pdf
 

Combining theoretical and practical aspects of topology, this book provides a comprehensive and self-contained introduction to topological methods for the analysis and visualization of scientific data.
Theoretical concepts are presented in a painstaking but intuitive manner, with numerous high-quality color illustrations. Key algorithms for the computation and simplification of topological data representations are described in detail, and their application is carefully demonstrated in a chapter dedicated to concrete use cases.
With its fine balance between theory and practice,…

نام فایل دانلودی: Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity

Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity

Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity

Title: Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity | Author(s): Gian Carlo Delgado Ramos ed | Publisher: National Autonomous University of Mexico | Year: 2017 | Language: English | Pages:356 | Size: 10 MB | Extension: pdf
 
 …

نام فایل دانلودی: Encyclopedia of information science and technology

Encyclopedia of information science and technology

Encyclopedia of information science and technology

Title: Encyclopedia of information science and technology Volume: Author(s): Mehdi Khosrow-Pour | Publisher: IGI Global | Year: 2017 | Edition: 4 | Language: English | Pages : 8357 | Size: 88 MB | Extension: pdf
 

Information acquisition and management has always had a profound impact on societal and organizational progression. However, as computing dramatically advances the level of intelligence associated with management technologies, the breadth of their dispersal, and ultimately the impact of the information itself, the utilization and management of information science and technology also gains profound importance. This change-driven environment creates a critical need for a comprehensive, up-to-date reference encompassing the full range of concepts, issues,…

نام فایل دانلودی: Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi

Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi

Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi

Title: Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi | Author(s): Hans-Georg Moeller, Paul J. D’Ambrosio | Publisher: Columbia University Press | Year: 2017 | Language: English | Pages : 240 | Size: 55 MB | Extension: pdf
 
Genuine Pretending is an innovative and comprehensive new reading of the Zhuangzi that highlights the critical and therapeutic functions of satire and humor. Hans-Georg Moeller and Paul J. D’Ambrosio show how this Daoist classic, contrary to contemporary philosophical readings, distances itself from the pursuit of authenticity and subverts the dominant Confucianism of its time through satirical allegories and ironical reflections.With humor and parody, the Zhuangzi exposes the Confucian demand to commit to socially constructed…

نام فایل دانلودی: دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه 3

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۱۶۰نمونه سوال تستی باجواب 
 
نام محصول:نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه ۳ فنی حرفه ای
تعداد دوره:۶
 
 تعداد مجموع سوالات: ۱۶۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایکارگر بنای سفتکار درجه ۳ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

نام فایل دانلودی: Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems

Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems

Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems

Title: Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems | Author(s): Patricia Thornley (Editor),‎ Paul Adams (Editor) | Publisher: Elsevier | Year: 2018 | Language: English | Pages: 274 | Size: 8 MB  | Extension: pdf
 

Greenhouse Gases Balance of Bioenergy Systems covers every stage of a bioenergy system, from establishment to energy delivery, presenting a comprehensive, multidisciplinary overview of all the relevant issues and environmental risks. It also provides an understanding of how these can be practically managed to deliver sustainable greenhouse gas reductions.
Its expert chapter authors present readers to the methods used to determine the greenhouse gas balance of bioenergy systems, the data required and the significance of the results obtained. It…

نام فایل دانلودی: Microcontroller Theory and Applications with the PIC18F

Microcontroller Theory and Applications with the PIC18F

Microcontroller Theory and Applications with the PIC18F

Title: Microcontroller Theory and Applications with the PIC18F | Author(s): M. Rafiquzzaman | Publisher: Wiley | Year: 2018 | Edition: 2nd | Language: english | Pages: 508 | Size: 38 MB | Extension: pdf
 

A thorough revision that provides a clear understanding of the basic principles of microcontrollers using C programming and PIC18F assembly language
This book presents the fundamental concepts of assembly language programming and interfacing techniques associated with typical microcontrollers. As part of the second editions revisions, PIC18F assembly language and C programming are provided in separate sections so that these topics can be covered independent of each other if desired. This extensively updated edition includes a number of fundamental topics….

نام فایل دانلودی: نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه ۳ (فنی و حرفه ای )

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (فنی و حرفه ای )

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه ۳ (فنی و حرفه ای )

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۱۱۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول:نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه ۳ فنی حرفه ای
 
 
تعداد مجموع سوالات: ۱۱۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایکارگر عمومی گچ کار درجه ۳ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

 

نام فایل دانلودی: Embedded microcontroller interfacing for M.CORE systems

Embedded microcontroller interfacing for M.CORE systems

Embedded microcontroller interfacing for M.CORE systems

Title: Embedded microcontroller interfacing for M.CORE systems | Author(s): G. Jack Lipovski, J. David Irwin | Publisher: Academic Press | Year: 2000 | Edition: 1st | Language: English | Pages : 457 | Size: 24 MB | Extension: pdf
 
The M·CORE family of microprocessors is the latest 32-bit integrated circuit from Motorola designed to be a multi-purpose micro-controller. The processor architecture has been designed for high performance and cost-sensitive embedded control applications with particular emphasis on reduced power consumption. This is the first book on the programming of the new language instruction set using the M?·CORE chip. Embedded Microcontroller Interfacing for M?·CORE Systems is the third of a trio of books by G. Jack Lipovski…

نام فایل دانلودی: Programming and customizing the PIC microcontroller

Programming and customizing the PIC microcontroller

Programming and customizing the PIC microcontroller

Title: Programming and customizing the PIC microcontroller | Author(s): Myke Predko | Publisher: McGraw-Hill | Year: 2007 | Edition: 3 | Language: English | Pages : 1293 | Size: 12 MB  | Extension: pdf
 
MASTER PIC MICROCONTROLLER TECHNOLOGY AND ADD POWER TO YOUR NEXT PROJECT! Tap into the latest advancements in PIC technology with the fully revamped Third Edition of McGraw-Hills Programming and Customizing the PIC Microcontroller. Long known as the subjects definitive text, this indispensable volume comes packed with more than 600 illustrations, and provides comprehensive, easy-to-understand coverage of the PIC microcontrollers hardware and software schemes. With 100 experiments, projects, and libraries, you get a firm grasp of PICs, how they work, and the…

نام فایل دانلودی: ۸۰۵۱Microcontroller: An Applications Based Introduction

8051Microcontroller: An Applications Based Introduction

۸۰۵۱Microcontroller: An Applications Based Introduction

Title: 8051 Microcontroller: An Applications Based Introduction | Author(s): David Calcutt, Frederick Cowan, Hassan Parchizadeh | Publisher: Newnes | Year: 2004 | Edition: 1 | Language: English | Page: 417 | Size: 9 MB | Extension: pdf
 
The 8051 architecture developed by Intel has proved to be the most popular and enduring type of microcontroller, available from many manufacturers and widely used for industrial applications and embedded systems as well as being a versatile and economical option for design prototyping, educational use and other project work.In this book the authors introduce the fundamentals and capabilities of the 8051, then put them to use through practical exercises and project work. The result is a highly practical learning experience that will…

نام فایل دانلودی: Wind Energy Engineering: A Handbook for Onshore and Offshore Wind Turbines

Wind Energy Engineering: A Handbook for Onshore and Offshore Wind Turbines

Wind Energy Engineering: A Handbook for Onshore and Offshore Wind Turbines

Title: Wind Energy Engineering: A Handbook for Onshore and Offshore Wind Turbines | Author(s): Trevor Letcher | Publisher: Elsevier | Year: 2017 | Edition: 1 | Language: English | Pages : 624 | Size: 13 MB | Extension: pdf
 

Wind Energy Engineering: A Handbook for Onshore and Offshore Wind Turbines is the most advanced, up-to-date and research-focused text on all aspects of wind energy engineering. Wind energy is pivotal in global electricity generation and for achieving future essential energy demands and targets. In this fast moving field this must-have edition starts with an in-depth look at the present state of wind integration and distribution worldwide, and continues with a high-level assessment of the advances in turbine technology and how the…

نام فایل دانلودی: Electromagnetic Boundary Value Problems

Electromagnetic Boundary Value Problems

Electromagnetic Boundary Value Problems

Title: Electromagnetic Boundary Value Problems | Author(s): Edward Kuester and David C. Chang | Publisher: CRC Press | Year: 2015 | Language: English | Pages: 346 | Size: 23 MB | Extension: pdf
 

Electromagnetic Boundary Problems introduces the formulation and solution of Maxwell’s equations describing electromagnetism. Based on a one-semester graduate-level course taught by the authors, the text covers material parameters, equivalence principles, field and source (stream) potentials, and uniqueness, as well as:

Provides analytical solutions of waves in regions with planar, cylindrical, spherical, and wedge boundaries
Explores the formulation of integral equations and their analytical solutions in some simple cases
Discusses approximation techniques for…

نام فایل دانلودی: Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering

Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering

Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering

Title: Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering | Author(s): William Bolton | Publisher: Pearson | Year: 2015 | Edition: 6th | Language: English | Pages : 649 | Size: 14 MB | Extension: pdf
 
The integration of electronic engineering, mechanical engineering, control and computer engineering – Mechatronics – lies at the heart of the innumerable gadgets, processes and technology without which modern life would seem impossible. From auto-focus cameras to car engine management systems, and from state-of-the-art robots to the humble washing machine, Mechatronics has a hand in them all.
 
This book presents a clear and comprehensive introduction to the area. Practical and applied, it helps you to acquire the…

نام فایل دانلودی: Cybersecurity by Wiley – eBook Collection

Cybersecurity by Wiley - eBook Collection

Cybersecurity by Wiley – eBook Collection

Cybersecurity by Wiley – eBook CollectionEnglish | John Wiley & Sons | PDF | 14 books | 377 Mb
 
 
Cyber security, computer security or IT security is the protection of computer systems from the theft and damage to their hardware, software or information, as well as from disruption or misdirection of the services they provide.
 
Cyber security includes controlling physical access to the hardware, as well as protecting against harm that may come via network access, data and code injection. Also, due to malpractice by operators, whether intentional or accidental, IT security is susceptible to being tricked into deviating from secure procedures through various methods.
 
 
 
۱٫ Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in…

نام فایل دانلودی: Hacking eBook Collection

Hacking eBook Collection

Hacking eBook Collection

Hacking eBook CollectionEnglish | PDF | 20 books | 112 Mb
Huge Hacking Ebook Collection for the hacking beginners and to the security experts to learn about the exploitation, sniffing, SQL attacks and more about the world of hacking.
 
List of books:
۱٫ Breaking into computer networks from the Internet by Ankit Fadia
۲٫ BackTrack 4 – Assuring Security by Penetration Testing
 
۳٫ CEH – Study Guide (Exam 312-50, Exam EC0-350) – Kimberly Graves
۴٫ Ethical Hacking and Countermeasures Web Applications and Data Servers
۵٫ Gray Hat Hacking The Ethical Hackers Handbook, Second Edition
۶٫ Gray Hat Hacking The Ethical Hackers Handbook, 3rd Edition
۷٫ Hacking – The Art of Exploitation, 2nd Edition
۸٫ Hacking For Dummies – 5 edition
۹٫ Hacking Wireless Networks For…

نام فایل دانلودی: دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه ۳

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه 3

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه ۳

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۱۱۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه ۳
 
 
تعداد مجموع سوالات: ۱۱۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه ۳ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

 

نام فایل دانلودی: دفترچه آموزشی راهنما و تعمیر موتورسیکلت اسکوتر TGB 125

دفترچه آموزشی راهنما و تعمیر موتورسیکلت اسکوتر TGB 125

دفترچه آموزشی راهنما و تعمیر موتورسیکلت اسکوتر TGB 125

امروز برا شما بزرگواران کتاب آموزشی تعمیر و نگهداری موتورسیکلت اسکوترTGB125را آماده کرده ایم که در ادامه می توانید دانلود کنید:
شما با مطالعه این کتاب راهنمای کامل طرز استفاده و نگهداری و تعمیر این کتاب را در ۷۰صفحه خواهید آموخت

فایل هدیه: دو دفترچه راهنمای تعمیرات موتورسیکلت(به زبان انگلیسیی) که تعداد صفحات آن ۸۵ و ۲۱۹ صفحه می باشد.

 

نام فایل دانلودی: دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای سفت کاری درجه ۳

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای سفت کاری درجه ۳

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای سفت کاری درجه ۳

ین بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۱۶۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات فنی حرفه ای سفت کاری درجه ۳
 
 
تعداد مجموع سوالات: ۱۶۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای  سفت کاری درجه ۳ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

 

نام فایل دانلودی: Handbook of Industrial Polyethylene and Technology: Definitive Guide to Manufacturing, Properties, Processing, Applications and Markets Set

Handbook of Industrial Polyethylene and Technology: Definitive Guide to Manufacturing, Properties, Processing, Applications and Markets Set

Handbook of Industrial Polyethylene and Technology: Definitive Guide to Manufacturing, Properties, Processing, Applications and Markets Set

Title: Handbook of Industrial Polyethylene and Technology: Definitive Guide to Manufacturing, Properties, Processing, Applications and Markets Set | Author(s): Mark A. Spalding, Ananda Chatterjee | Publisher: Wiley | Year: 2017 | Edition: 1 | Language: English | Pages: 1410 | Size: 22 MB | Extension: pdf
 
This handbook provides an exhaustive description of polyethylene. The 50+ chapters are written by some of the most experienced and prominent authors in the field, providing a truly unique view of polyethylene. The book starts with a historical discussion on how low density polyethylene was discovered and how it provided unique opportunities in the early days. New catalysts are presented and show how they created an expansion in available products including linear…

نام فایل دانلودی: نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با جواب +جزوء آموزشی

نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه 2 با جواب +جزوء آموزشی

نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با جواب +جزوء آموزشی

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۵۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول:نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با پاسخنامه
 
نام کتاب : نازک دوزی زنانه جلد اول

شناخت وسایل دوخت
شناخت انواع چرخ خیاطی و روش راه اندازی سرویس و نگهداری چرخ خیاطی
شناخت انواع اتو و اصول اتو زدن درزها و اتوکاری نهایی لباس
شناخت انواع پارچه
آماده کردن پارچه جهت برش و محاسبه مقدار پارچه و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های…

نام فایل دانلودی: جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی
به تعداد ۳۵ صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان فنی و مهندسی
 
طراحی فرآیند
انواع طراحی ها
مقایسه فرآیندهای مختلف
صنایع فرآینذهای شیمیایی
دو روش برای کنترل عملیات ساخت
عوامل زیر در انتخاب محل کارخانه بایذ در نظر گرفته شود
جانمایی کارخانه
انواع سرمایه گذاری
سزمایه گذاری ثابت تولیدی
سزمایه گذاری ثابت غیز تولیدی
دسته بندی موارد سزمایه گذاری ثابت در یک فزآیند شیمیایی
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم به چه…

نام فایل دانلودی: جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی
به تعداد ۳۵ صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان فنی و مهندسی 
 
طراحی فرآیند
انواع طراحی ها
مقایسه فرآیندهای مختلف
صنایع فرآینذهای شیمیایی
دو روش برای کنترل عملیات ساخت
عوامل زیر در انتخاب محل کارخانه بایذ در نظر گرفته شود
جانمایی کارخانه
انواع سرمایه گذاری
سزمایه گذاری ثابت تولیدی
سزمایه گذاری ثابت غیز تولیدی
دسته بندی موارد سزمایه گذاری ثابت در یک فزآیند شیمیایی
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم…

نام فایل دانلودی: پروژه کار آفرینی

پروژه کار آفرینی

پروژه کار آفرینی

این پزوژه شامل ۵۳ صفه میباشد با فرمت word ,pdf
عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. (شان، ۲۰۰۳) کارآفرینی را…

نام فایل دانلودی: نظریه هم ارز سازی نيرو، انرژی و جرم Unified Theory Force Energy and Mass حسين جوادی

نظریه هم ارز سازی نيرو، انرژی و جرم Unified Theory Force Energy and Mass حسين جوادی

نظریه هم ارز سازی نيرو، انرژی و جرم Unified Theory Force Energy and Mass حسين جوادی

از نظر نيوتن نيروی گرانش صرفاً یک تابع از جرم و فاصله بين دو جسم بود. از نظر اینشتين گرانش اثرهندسی فضا- زمان بود. اینشتين این نگرش را با یک سری معلادلات پيچيده و پيشرفته توسعه داد و خواصهندسی فضا را تحليل کرد. به همين دليل هيچ کس به ماهيت گرانش توجه نکرد و همه تلاش ها معطوفبه تشریح خواص هندسی فضا شد.علاوه بر آن هم ارز سازی نيروهای گرانش و الکترومغناطيس دغدغه خاطر بسياری از فيزیکدانان بزرگ نظيرکولاتسو و کلين (بينيان گزاران نظریه ریسمانها)…

نام فایل دانلودی: راه زندگي براي تمامي بشريت

راه زندگي براي تمامي بشريت

راه زندگي براي تمامي بشريت

سخنان والدين راستين
كانون خانواده براي اتحاد و صلح جهاني

فهرست مطالب
 
پيمان خانواده
پيمان خانواده(كره اي با تلفظ فارسي)
والدين راستين و عهد تكميل شده
بركت ازدواج و زندگي ابدي
راه زندگي براي تمامي بشريت
خانوادة راستين و من
تاريخ تقدير شدة رستگاري از ديدگاه اصل
در جستجوي منشاء هستي
خانوادة راستين و هستي راستين متمركز بر عشق راستين
 …

نام فایل دانلودی: راهنماي قفل نرم افزاري شتاب

راهنماي قفل نرم افزاري شتاب

راهنماي قفل نرم افزاري شتاب

فهرستويژگي هاي قفل نرم افزاري شتاب…………………………………………………………………………………………….. ۳مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴قفل تلفني اينترنتي چيست؟……………………………………………………………………………………………………. ۴قفل نر مافزاري شتاب…………………………………………………………………………………………………………… ۵قفل نر مافزاري شتاب چه ويژگي هايي دارد؟…

نام فایل دانلودی: شبکه اترنت

شبکه اترنت

شبکه اترنت

شبکه های محلی و شبکه های گستردهتاکنون شبکه های کامپيوتری بر اساس مولفه های متفاوتی تقسيم بندی شده اند. يکی از اين مولفه ها حوزهو (network Local area(LAN جغرافيائی يک شبکه است . بر همين اساس شبکه ها به دو گروه عمدهمجموعه ای از دستگاه های موجود در LAN تقسيم می گردند. در شبکه های (network Wide area(WANتعدادی WAN يک حوزه جغرافيائی محدود، نظير يک ساختمان به يکديگر متصل می گردند . در شبکه هایدستگاه که از يکديگر کيلومترها فاصله دارند به يکديگر متصل خواهند شد. مثلا اگر دو…

نام فایل دانلودی: مبانی نظری فرایند طراحی شهری پاکزاد

مبانی نظری فرایند طراحی شهری پاکزاد

مبانی نظری فرایند طراحی شهری پاکزاد

دانلود بی نطیر خلاصه کتاب مبانی نظری فرایند طراحی شهری پاکزاد
این خلاصه واقعـــــــا بینظیر هسش.دوستان تو این خلاصه ای که اماده کردم هیـــــــــــــچ نکته ای را نخونده نگذاشتم.تمام کتاب را ریز به ریز مطالعه کردم چندین بار.با خوندن این خلاصه از  خوندن کتاب اصلی آن بی نیاز میشید.
 
این خلاصه متن روانی داره تمام آن با رنگ های مختلف هایلایت شده.(((باید تا الان متوجه شده باشید ک خلاصه هایی که برای شما آپلود کردم بدون هیچ استثنایی…

نام فایل: پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

لطفا برای دانلود فایل پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

 
پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌
 
مقدمه‌
برخی‌ از نویسندگان‌ جامعه‌ ما بر این‌ باورند كه‌: «ولایت‌ فقیه‌ یا مجتهد یك‌ مسئله‌ فقهی‌ مستحدث‌ در میان‌ فقها است‌ ومشمولیت‌ عام‌ ندارد. و برای‌ نخستین‌ بار در یك‌ قرن‌ و نیم‌ پیش‌ ازسوی‌ مرحوم‌ ملاّ احمد نراقی‌ مطرح‌ شده‌ است‌ و دلایلی‌ برای‌اثبات‌ آن‌ وجود ندارد و تنها اندكی‌ از فقهای‌ معاصر آن‌…

مشخصات فایل:

عنوان:     پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: کارنامه اسلام نوشته: دآتر عبد الحسين زرين آوب

لطفا برای دانلود فایل کارنامه اسلام نوشته: دآتر عبد الحسين زرين آوب  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

کارنامه اسلام نوشته: دآتر عبد الحسين زرين آوب

کارنامه اسلام نوشته: دآتر عبد الحسين زرين آوب

١- سيرى اجمالى از آغاز تاآنونآارنامه اسلام يك فصل درخشان تاريخ انسانى است.نه فقط از جهت توفيقى آه مسلمين در ايجاد يك فرهنگتازه جهانى يافت هاند بلكه نيزبسبب فتوحاتى آه آنها را موفق آرد به ايجاد يك دنياى تازه،وراى شرق وغرب:قلمرو اسلام آه در واقع نه شرق بود نه غرب.فتح اسلامى البته با جنگ حاصل شد اما نشر اسلام در بين مردم آشورهاى فتح شده به زور جنگ نبود خاصهدر جاهائى آه مردم،از نظراسلام،اهل آتاب بودند يا در رديف آن-يهود، نصارا،مجوس،و…

مشخصات فایل:

عنوان:     کارنامه اسلام نوشته: دآتر عبد الحسين زرين آوب

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – کارنامه اسلام نوشته: دآتر عبد الحسين زرين آوب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: طراحی شهری معاصر بحرینی

لطفا برای دانلود فایل طراحی شهری معاصر بحرینی  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

طراحی شهری معاصر بحرینی

طراحی شهری معاصر بحرینی

خلاصه فوق العــــــــــــــــــاااااده کامل طراحی شهری معاصر بحرینی
این خلاصه در ۵۰ صفحه به صورت کاامل تمامی کتاب رو پوشش میده و اصلا لازم نیس دیگه دنبال کتاب باشید.این کتاب منبع مهم کنکور طراحی هستش.پس لطفا این کتاب رو فراموش نکنید.
 
 
لطفا و خواهشا این خلاصه را منتشر نکنید.و حق خودتان و اینجانب را ضایع نفرمایید.با تشکر
 
تمامی خلاصه های این وبلاگ متعلق به مهندس پیام کریم نژاد رتبه ۱۵ طراحی شهری سال ۹۶…

مشخصات فایل:

عنوان:     طراحی شهری معاصر بحرینی

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – طراحی شهری معاصر بحرینی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

دانلود,رایگان,خلاصه,pdf,طراحی شهری,معاصر,بحرینی

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: پاورپوینت سقف کامپوزیت

لطفا برای دانلود فایل پاورپوینت سقف کامپوزیت  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

پاورپوینت سقف کامپوزیت

پاورپوینت سقف کامپوزیت
به تعداد ۱۰ اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فنی و مهندسی
 
شامل مباحث زیر می باشد.
مقدمه
روش اجرای سقف کامپوزیت بر روی سازه‌های فولادی
قالب بندی
آرماتوربندی
قالب برداری
محاسن
نقاط ضعف احتمالی
 
 …

مشخصات فایل:

عنوان:     پاورپوینت سقف کامپوزیت

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – پاورپوینت سقف کامپوزیت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پاورپوینت سقف کامپوزیت

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: پاورپوینت سقف کامپوزیت

لطفا برای دانلود فایل پاورپوینت سقف کامپوزیت  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

پاورپوینت سقف کامپوزیت

پاورپوینت سقف کامپوزیت
به تعداد ۱۰ اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فنی و مهندسی
 
شامل مباحث زیر می باشد.
مقدمه
روش اجرای سقف کامپوزیت بر روی سازه‌های فولادی
قالب بندی
آرماتوربندی
قالب برداری
محاسن
نقاط ضعف احتمالی…

مشخصات فایل:

عنوان:     پاورپوینت سقف کامپوزیت

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – پاورپوینت سقف کامپوزیت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پاورپوینت سقف کامپوزیت

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: پاورپوینت فنداسیون

لطفا برای دانلود فایل پاورپوینت فنداسیون  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

پاورپوینت فنداسیون

پاورپوینت فنداسیون
به تعداد ۳۱ اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فنی و مهندسی
 
شامل مباحث زیر می باشد.
تعریف فونداسیون و اهمیت آن
انواع فونداسیون ها
شالوده منفرد
چه موقعي مي توان از شالوده منفرد استفاده كرد؟
كلاف (شناژ)
چرا در سوله ها از شالوده منفرد استفاده مي شود؟
شالوده دو ستوني (مركب)
شالوده نواري
شالوده های شبکه ای
شالوده هاي گسترده
فونداسيون هاي عميق
شمع ها را مي توان به طرق مختلف دسته بندي نمود
بررسي شمع…

مشخصات فایل:

عنوان:     پاورپوینت فنداسیون

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – پاورپوینت فنداسیون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پاورپوینت فنداسیون

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: پاورپوینت فنداسیون

لطفا برای دانلود فایل پاورپوینت فنداسیون  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

پاورپوینت فنداسیون

پاورپوینت فنداسیون
به تعداد ۳۱ اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فنی و مهندسی
 
شامل مباحث زیر می باشد.
تعریف فونداسیون و اهمیت آن
انواع فونداسیون ها
شالوده منفرد
چه موقعي مي توان از شالوده منفرد استفاده كرد؟
كلاف (شناژ)
چرا در سوله ها از شالوده منفرد استفاده مي شود؟
شالوده دو ستوني (مركب)
شالوده نواري
شالوده های شبکه ای
شالوده هاي گسترده
فونداسيون هاي عميق
شمع ها را مي توان به طرق مختلف دسته بندي نمود
بررسي شمع…

مشخصات فایل:

عنوان:     پاورپوینت فنداسیون

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – پاورپوینت فنداسیون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پاورپوینت فنداسیون

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: جـوان (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي(ع)) محمدجواد رودگر به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

لطفا برای دانلود فایل جـوان (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي(ع)) محمدجواد رودگر به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

جـوان (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي(ع)) محمدجواد رودگر  به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

جـوان (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي(ع)) محمدجواد رودگر به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست‌ منابع‌
 
* قرآن‌ كريم‌.
* نهج‌ البلاغه‌، ترجمه فيض‌ الاسلام‌.
* نهج‌ البلاغه‌، ترجمه مصطفي‌ زماني‌، انتشارات‌ نبوي‌، چاپ‌ پانزدهم‌، ۱۳۷۹٫
. آمدي‌ للتميمي‌، عبدالواحد: غررالحكم‌ و دررالكلم‌، انتشارات‌ دفتر تبليغات‌اسلامي‌، قم‌، ۱۳۶۹٫
. ابن‌ ابي‌ الحديد معتزلي‌، عبدالحميد: شرح‌ نهج‌…

مشخصات فایل:

عنوان:     جـوان (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي(ع)) محمدجواد رودگر به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – جـوان (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي(ع)) محمدجواد رودگر به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Topological Data Analysis for Scientific Visualization

لطفا برای دانلود فایل Topological Data Analysis for Scientific Visualization  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Topological Data Analysis for Scientific Visualization

Topological Data Analysis for Scientific Visualization

Title: Topological Data Analysis for Scientific Visualization | Author(s): Julien Tierny | Publisher: Springer | Year: 2017 | Language: english | Pages : 152 | Size: 6 MB | Extension: pdf
 

Combining theoretical and practical aspects of topology, this book provides a comprehensive and self-contained introduction to topological methods for the analysis and visualization of scientific data.
Theoretical concepts are presented in a painstaking but intuitive manner, with numerous high-quality color illustrations. Key algorithms for the computation and simplification of topological data representations are described in detail, and their application is carefully demonstrated in a chapter dedicated to concrete use cases.
With its fine balance between theory and practice,…

مشخصات فایل:

عنوان:     Topological Data Analysis for Scientific Visualization

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Topological Data Analysis for Scientific Visualization – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Data Analysis

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: #نور_در_معماری

لطفا برای دانلود فایل #نور_در_معماری  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

#نور_در_معماری

#نور_در_معماری

 پروژه : فایلpdf
ص :۲۵
 عکس و منبعمعماری و نور به همان اندازه به یکدیگر وابسته اند ه جسم و روح. یکی برای زنده بودن و دیگری برای حضور مادی در کاین جهان به دیگری ن از دارد و آن هنگام ه نور بر جسم فضا جاری می شود هر دو جهان مرئی «وجود » پ دا می نند. یکی از ک ک ی یچالش هایی ه معماری امروز با آن سر و ار دارد طرح این سؤال است ه حضور نور و بخصوص نور طب عی در معماری ک ک ک یمی تواند معنایی فراتر از روشنایی داشته باشد و آیا دست ابی به الگوی صح حی از…

مشخصات فایل:

عنوان:     #نور_در_معماری

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – #نور_در_معماری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

لطفا برای دانلود فایل دانلود کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دانلود کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد :
فرض کنید شما به عنوان حسابدار در شرکتی مشغول به کار شده اید؛ در شرکت شما افراد دیگری نیز مشغول به کار می باشند. این افراد در قبال کاری که انجام می دهند باید دستمزد بگیرند. آیا شما به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد فکر کرده اید که برای محاسبه حقوق و دستمزد خود و سایرین به چه اطلاعاتی نیاز خواهید داشت؟ برای انجام محاسبات مربوط به حقوق پرسنل، ملزم به رعایت چه قوانینی خواهید بود؟ شایان ذکر است که آماده سازی…

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: آدن و آدم به همراه تاريخچه اي دربارة شبكه هاي عصبي مصنوعي عبدالرضا جغتايي

لطفا برای دانلود فایل آدن و آدم به همراه تاريخچه اي دربارة شبكه هاي عصبي مصنوعي عبدالرضا جغتايي  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

آدن و آدم به همراه تاريخچه اي دربارة شبكه هاي عصبي مصنوعي عبدالرضا جغتايي

آدن و آدم به همراه تاريخچه اي دربارة شبكه هاي عصبي مصنوعي عبدالرضا جغتايي

پيشگفتار آدن و آدم – عبدالرضا جغتايي – پاييز ۱۳۸۲(ال ف)پيشگفتاردانش و فناوري در چند دهة گذشته رشد وسيعي داشته است. اين رشد هم در عرض انجام گرفته است ، كه مي تواننمونة بارزش را تخصص گرايي دانست ، و هم در طول ، كه به معني ايجاد رشته هاي نوين دانش و صنعتگري است .منبع بزرگ دانشي كه آدمي فراهم آورده از گنجايش فكري و حافظة هر انساني خارج است . امروزه ، حتي درتقسيم بنديهاي دانشگاهي رشته هاي تحصيلي ، هر رشته به چندين زيررشته تقسيم مي شود. جالب…

مشخصات فایل:

عنوان:     آدن و آدم به همراه تاريخچه اي دربارة شبكه هاي عصبي مصنوعي عبدالرضا جغتايي

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – آدن و آدم به همراه تاريخچه اي دربارة شبكه هاي عصبي مصنوعي عبدالرضا جغتايي – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بازار مواد مخدر در ایران نگاهی ویژه به بازار تهران

لطفا برای دانلود فایل بازار مواد مخدر در ایران نگاهی ویژه به بازار تهران  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بازار مواد مخدر در ایران نگاهی ویژه به بازار تهران

بازار مواد مخدر در ایران نگاهی ویژه به بازار تهران

دکتر فریبرز رئیس دانا ۱چکیدهاین مقاله به بررسی بازار مواد مخدر در ایران می پردازد و بازار مواد مخدر در تهران را از جهت میزان مصرف، نوع موادمصرفی و قیمت، مورد بررسی قرار داده است .به منظور بررسی ب ازار مواد مخدر در ایران ،قیمت تریاک در افغانستان و مسیرهایی که این مواد طی می کنند تا واردایران شده و پس از ورود بخشی از آن به داخل کشور، بقیه برای صدور به اروپا و امریکا ارسال شوند، مورد بررسی قرارگرفته است . با توجه به اینکه ورود مواد مخدر به ایران…

مشخصات فایل:

عنوان:     بازار مواد مخدر در ایران نگاهی ویژه به بازار تهران

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بازار مواد مخدر در ایران نگاهی ویژه به بازار تهران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: فقه و زندگى ٢ – برابرى قصاص برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى

لطفا برای دانلود فایل فقه و زندگى ٢ – برابرى قصاص برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

فقه و زندگى ٢ - برابرى قصاص برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى

فقه و زندگى ٢ – برابرى قصاص برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى

فهرست مطالبمقدمه … ٣درآمد : … ٤فصل يكم: برابرى قصاص انسان ها در قرآن آريم… ٦الف . آيات خاص … ٦ب . آيات عام … ٦فصل دوم: نقد و بررسى نابرابرى قصاص زن و مرد … ١١يك . قرآن … ١٢دو . روايات … ١٢نقد و بررسى روايات … ١٢الف . مخالفت با آتاب و سنت، عقل … ١٣١ . مخالفت با آتاب … ١٣٢ . مخالفت با روايات … ٢١٣ . مخالفت با عقل … ٢١ب . معارضه با روايات ديگر … ٢١سه . اجماع … ٢٢چهار . تفاوت ديه زن و مرد … ٢٢تكمله ; قصاص…

مشخصات فایل:

عنوان:     فقه و زندگى ٢ – برابرى قصاص برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – فقه و زندگى ٢ – برابرى قصاص برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Encyclopedia of information science and technology

لطفا برای دانلود فایل Encyclopedia of information science and technology  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Encyclopedia of information science and technology

Encyclopedia of information science and technology

Title: Encyclopedia of information science and technology Volume: Author(s): Mehdi Khosrow-Pour | Publisher: IGI Global | Year: 2017 | Edition: 4 | Language: English | Pages : 8357 | Size: 88 MB | Extension: pdf
 

Information acquisition and management has always had a profound impact on societal and organizational progression. However, as computing dramatically advances the level of intelligence associated with management technologies, the breadth of their dispersal, and ultimately the impact of the information itself, the utilization and management of information science and technology also gains profound importance. This change-driven environment creates a critical need for a comprehensive, up-to-date reference encompassing the full range of concepts, issues,…

مشخصات فایل:

عنوان:     Encyclopedia of information science and technology

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Encyclopedia of information science and technology – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

information science,information technology,Encyclopedia

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi

لطفا برای دانلود فایل Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi

Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi

Title: Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi | Author(s): Hans-Georg Moeller, Paul J. D’Ambrosio | Publisher: Columbia University Press | Year: 2017 | Language: English | Pages : 240 | Size: 55 MB | Extension: pdf
 
Genuine Pretending is an innovative and comprehensive new reading of the Zhuangzi that highlights the critical and therapeutic functions of satire and humor. Hans-Georg Moeller and Paul J. D’Ambrosio show how this Daoist classic, contrary to contemporary philosophical readings, distances itself from the pursuit of authenticity and subverts the dominant Confucianism of its time through satirical allegories and ironical reflections.With humor and parody, the Zhuangzi exposes the Confucian demand to commit to socially constructed…

مشخصات فایل:

عنوان:     Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Genuine Pretending: On the Philosophy of the Zhuangzi – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Zhuangzi

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity

لطفا برای دانلود فایل Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity

Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity

Title: Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity | Author(s): Gian Carlo Delgado Ramos ed | Publisher: National Autonomous University of Mexico | Year: 2017 | Language: English | Pages:356 | Size: 10 MB | Extension: pdf
 
 …

مشخصات فایل:

عنوان:     Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Climate Change-Sensitive Cities: Building Capacitites for Urban Resilience, Sustainability, and Equity – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Climate Change

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Enhanced device efficiency in organic light-emitting diodes by dual oxide buffer layer

لطفا برای دانلود فایل Enhanced device efficiency in organic light-emitting diodes by dual oxide buffer layer  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Enhanced device efficiency in organic light-emitting diodes by dual oxide buffer layer

Enhanced device efficiency in organic light-emitting diodes by dual oxide buffer layer

Enhanced device efficiency in organic light-emitting diodes by dual oxide
buffer layer

Abstract

We have demonstrated an improvement in device performance of fluorescent organic light-emitting diodes (OLEDs) by inserting a dual anode buffer layer composed of tungsten oxide (WO3) and molybdenum oxide (MoO3). The advantage of adding dual anode buffer layers with different deposition sequences over individual and composite oxide buffer layers has been systematically analyzed based on their electronic and optical properties. The incorporation of single and composite buffer layers has been revealed to induce a very low injection barrier for holes in tri-layer fluorescent OLEDs which results in a charge imbalance in the emission layer. In contrast, a proper sequence of buffer layers…

مشخصات فایل:

عنوان:     Enhanced device efficiency in organic light-emitting diodes by dual oxide buffer layer

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Enhanced device efficiency in organic light-emitting diodes by dual oxide buffer layer – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Molybdenum oxide (MoO3),Tungsten oxide (WO3),Organic light_emitting diodes,Improved charge balance

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method

لطفا برای دانلود فایل Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method

Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method

Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method

Abstract

Solution-processed organic light-emitting diodes (OLEDs) are currently attracting a lot of attention for their simple fabrication process. However, most laboratory-scale solution-processed devices are fabricated by spin-coating method which is not the optimum method for fabricating devices with a larger area as much of the material is wasted. Herein, a dip-coating method is introduced for its advantages for producing large-sized devices. The method is a more reliable and material saving fabrication process. In the present study, both the hole-transporting layer (HTL) and emitting layer (EML) were prepared by dip coating, and solution-processed green thermally activated…

مشخصات فایل:

عنوان:     Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia

لطفا برای دانلود فایل کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia

کتاب جانور شناسی
ZOOLOGYEdited by María-Dolores Garcia
به تعداد ۲۲۴ صفحه pdf به زبان اصلی
 
ContentsPreface IX
Chapter 1
Mapping a Future for Southeast Asian Biodiversity 1Alice C. Hughes
Chapter 2
Protein Limitation Explains Variationin Primate Colour Vision Phenotypes:A Unified Model for the Evolutionof Primate Trichromatic Vision 29Kim Valenta and Amanda D. Melin
Chapter 3
The Acoustic Behaviour as a Toolfor Biodiversity and Phylogenetic Studies:Case of the Rhammatocerus Species InhabitingUruguay (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae) 47María-Eulalia Clemente, Estrellita Lorier,María-Dolores García and Juan-José Presa
Chapter 4
Detecting Non-Local Japanese Pine Sawyers in Yunnan,Southwestern China…

مشخصات فایل:

عنوان:     کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia

لطفا برای دانلود فایل کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia

کتاب جانور شناسی
ZOOLOGYEdited by María-Dolores Garcia
به تعداد ۲۲۴ صفحه pdf به زبان اصلی
 
ContentsPreface IX
Chapter 1
Mapping a Future for Southeast Asian Biodiversity 1Alice C. Hughes
Chapter 2
Protein Limitation Explains Variationin Primate Colour Vision Phenotypes:A Unified Model for the Evolutionof Primate Trichromatic Vision 29Kim Valenta and Amanda D. Melin
Chapter 3
The Acoustic Behaviour as a Toolfor Biodiversity and Phylogenetic Studies:Case of the Rhammatocerus Species InhabitingUruguay (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae) 47María-Eulalia Clemente, Estrellita Lorier,María-Dolores García and Juan-José Presa
Chapter 4
Detecting Non-Local Japanese Pine Sawyers in Yunnan,Southwestern China…

مشخصات فایل:

عنوان:     کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – کتاب جانور شناسی – ZOOLOGY Edited by María-Dolores Garcia – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

کتاب جانور شناسی

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

لطفا برای دانلود فایل حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر
Optical Fiber Communications by Gerd Keiser – 3rd Edition
به تعداد ۱۱۶ صفحه pdf –
توجه فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.
 …

مشخصات فایل:

عنوان:     حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

حل المسائل,کتاب فیبر نوری کایزر

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

لطفا برای دانلود فایل حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر
Optical Fiber Communications by Gerd Keiser – 3rd Edition
به تعداد ۱۱۶ صفحه pdf –
توجه فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.
 …

مشخصات فایل:

عنوان:     حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

حل المسائل,کتاب فیبر نوری کایزر

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳

لطفا برای دانلود فایل دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه 3

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۱۶۰نمونه سوال تستی باجواب 
 
نام محصول:نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه ۳ فنی حرفه ای
تعداد دوره:۶
 
 تعداد مجموع سوالات: ۱۶۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایکارگر بنای سفتکار درجه ۳ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

کارگر بنای سفتکار درجه ۳,کارگر بنای سفتکار درجه ۲,کارگر بنای سفتکار درجه ۱,نمونه سوالات فنی و حرفه ای,نسیم بوک,کار گر و بنا

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: قالب فارسی شرکتی dental به صورت HTML

لطفا برای دانلود فایل قالب فارسی شرکتی dental به صورت HTML  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

قالب فارسی شرکتی dental به صورت HTML

قالب فارسی شرکتی dental به صورت HTML

قالب سایت dental یک قالب بسیار زیبا و مدرن مناسب برای سایت پزشکی می باشد. این قالب فارسی سازی شده و دارای دو نسخه رنگ می باشد . که هر کدام تعداد سایت ۱۳ صفحه می باشد و با تکنولوژی HTML5 و CSS3 طراحی شده است….

مشخصات فایل:

عنوان:     قالب فارسی شرکتی dental به صورت HTML

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – قالب فارسی شرکتی dental به صورت HTML – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems

لطفا برای دانلود فایل Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems

Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems

Title: Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems | Author(s): Patricia Thornley (Editor),‎ Paul Adams (Editor) | Publisher: Elsevier | Year: 2018 | Language: English | Pages: 274 | Size: 8 MB  | Extension: pdf
 

Greenhouse Gases Balance of Bioenergy Systems covers every stage of a bioenergy system, from establishment to energy delivery, presenting a comprehensive, multidisciplinary overview of all the relevant issues and environmental risks. It also provides an understanding of how these can be practically managed to deliver sustainable greenhouse gas reductions.
Its expert chapter authors present readers to the methods used to determine the greenhouse gas balance of bioenergy systems, the data required and the significance of the results obtained. It…

مشخصات فایل:

عنوان:     Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Greenhouse Gas Balances of Bioenergy Systems – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Greenhouse Gas,Bioenergy Systems,Bioenergy

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه۲

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه۲  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه2

نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه۲

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۶۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول:  تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه۲
 
تعداد مجموع سوالات: ۶۰۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه۲ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه۲

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه۲ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

نمونه سوالات فنی حرفه ای,تعمیرکار اتومبیل سواری درجه۲,تعمیرکار اتومبیل درجه۲,نسیم بوک

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Process Dynamics and Control

لطفا برای دانلود فایل Process Dynamics and Control  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Process Dynamics and Control

Process Dynamics and Control

Title: Process Dynamics and Control | Author(s): Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, Francis J. Doyle III S | Publisher: Wiley | Year: 2017 | Edition: 4 | Language: English | Pages : 515 | Size: 4 MB | Extension: pdf
 
The new 4th edition of Seborgs Process Dynamics Control provides full topical coverage for process control courses in the chemical engineering curriculum, emphasizing how process control and its related fields of process modeling and optimization are essential to the development of high-value products. A principal objective of this new edition is to describe modern techniques for control processes, with an emphasis on complex systems necessary to the development, design, and operation of modern processing plants. Control process…

مشخصات فایل:

عنوان:     Process Dynamics and Control

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Process Dynamics and Control – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Control,Dynamic,Technique

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود مجموعه کتاب های انتشارات Packt Publishing

لطفا برای دانلود فایل دانلود مجموعه کتاب های انتشارات Packt Publishing  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود مجموعه کتاب های انتشارات Packt Publishing

دانلود مجموعه کتاب های انتشارات Packt Publishing

مجموعه کامل کتابهای انتشارات Packt Publishing سالهای ۲۰۱۵ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸
کتابهای ۲۰۱۸ هم در این مجموعه بروز رسانی خواهد شد و به ایمیلتان ارسال خواهد شد و نیاز به خرید دوباره این پکیج نیست…

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود مجموعه کتاب های انتشارات Packt Publishing

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود مجموعه کتاب های انتشارات Packt Publishing – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Packt Publishing

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams

لطفا برای دانلود فایل Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams

Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams

Title: Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams | Author(s): Richard Banfield, Martin Eriksson, Nate Walkingshaw | Publisher: O’Reilly Media | Year: 2017 | Language: English | Pages : 248 | Size: 11 MB  | Extension: pdf
 
In today’s lightning-fast technology world, good product management is critical to maintaining a competitive advantage. Yet, managing human beings and navigating complex product roadmaps is no easy task, and it’s rare to find a product leader who can steward a digital product from concept to launch without a couple of major hiccups. Why do some product leaders succeed while others don’t?This insightful book presents interviews with nearly 100 leading product managers…

مشخصات فایل:

عنوان:     Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Product,Product Manager

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Understanding Circuits: Learning Problem Solving Using Circuit Analysis

لطفا برای دانلود فایل Understanding Circuits: Learning Problem Solving Using Circuit Analysis  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Understanding Circuits: Learning Problem Solving Using Circuit Analysis

Understanding Circuits: Learning Problem Solving Using Circuit Analysis

Title: Understanding Circuits: Learning Problem Solving Using Circuit Analysis (Synthesis Lectures on Electrical Engineering) | Author(s): Khalid Sayood | Year: 2005 | Language: English | Pages : 140 | Size: 2 MB | Extension: pdf
 
This book/lecture is intended for a college freshman level class in problem solving, where the particular problems deal with electrical and electronic circuits. It can also be used in a junior/senior level class in high school to teach circuit analysis. The basic problem-solving paradigm used in this book is that of resolution of a problem into its component parts. The reader learns how to take circuits of varying levels of complexity using this paradigm. The problem-solving exercises also familiarize the reader with a number of different…

مشخصات فایل:

عنوان:     Understanding Circuits: Learning Problem Solving Using Circuit Analysis

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Understanding Circuits: Learning Problem Solving Using Circuit Analysis – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Problem Solving,Circuit Analysis,Circuit

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات آزمون سنگ کار درجه ۳ فنی و حرفه ای با پاسخنامه

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات آزمون سنگ کار درجه ۳ فنی و حرفه ای با پاسخنامه  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات آزمون سنگ کار درجه ۳ فنی و حرفه ای با پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سنگ کار درجه ۳ فنی و حرفه ای با پاسخنامه

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۳۱۸نمونه سوال تستی باجواب
۱۲نمونه سوال تشریحی با جواب
 
نام محصول:نمونه سوالات آزمون سنگ کار درجه ۳ فنی و حرفه ای با پاسخنامه
 
تعداد آزمون: ۱۲ دوره
 
تعداد مجموع سوالات: ۳۳۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایسنگ کار درجه ۳ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
**دانلود رایگان یک نمونه سوال(کلیک کنید)**
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش…

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات آزمون سنگ کار درجه ۳ فنی و حرفه ای با پاسخنامه

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات آزمون سنگ کار درجه ۳ فنی و حرفه ای با پاسخنامه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

سنگ کار درجه ۳,نمونه سوالات آزمون سنگ کار,فنی و حرفه ای,نسیم بوک,سوالات تشریحی سنگ کاردرجه۳,دانلود رایگان سنگ کار درجه۳

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: پایان نامه تجارت زنان

لطفا برای دانلود فایل پایان نامه تجارت زنان  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

پایان نامه تجارت زنان

پایان نامه تجارت زنان

عنوان: پایان نامه تجارت زنان
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
حجم فایل: ۱۳۵ کیلوبایت
چکیده / مقدمه:
از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران…

مشخصات فایل:

عنوان:     پایان نامه تجارت زنان

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – پایان نامه تجارت زنان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پایان نامه تجارت زنان,قاچاق زنان,تجارت زنان,پایان نامه

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات فنی حرفه ای کارور کتیا CATIA با جواب

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات فنی حرفه ای کارور کتیا CATIA با جواب  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات فنی حرفه ای کارور کتیا CATIA با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای کارور کتیا CATIA با جواب

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۳۰۰نمونه سوال تستی باجواب
۵نمونه سوال تشریحی با جواب
 
نام محصول:نمونه سوالات آزمون کارور کتیا CATIA فنی و حرفه ای با پاسخنامه
 
تعداد آزمون: ۵ دوره
 
تعداد مجموع سوالات: ۳۰۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایکارور کتیا CATIA می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
فایل هدیه:جزوه آموزشی کارور کتیا CATIA
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان…

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات فنی حرفه ای کارور کتیا CATIA با جواب

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات فنی حرفه ای کارور کتیا CATIA با جواب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

نمونه سوالات فنی حرفه ای,کارور کتیا CATIA,CATIA

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: Yocto for Raspberry Pi

لطفا برای دانلود فایل Yocto for Raspberry Pi  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

Yocto for Raspberry Pi

Yocto for Raspberry Pi

Title: Yocto for Raspberry Pi | Author(s): Pierre-Jean Texier, Petter Mabäcker | Publisher: Packt Publishing | Year: 2016 | Language: English | Pages : 254 | Size: 5 MB | Extension: pdf
 

The Yocto Project is a Linux Foundation workgroup, which produces tools (SDK) and processes (configuration, compilation, installation) that will enable the creation of Linux distributions for embedded software, independent of the architecture of embedded software (Raspberry Pi, i.MX6, and so on). It is a powerful build system that allows you to master your personal or professional development.
This book presents you with the configuration of the Yocto Framework for the Raspberry Pi, allowing you to create amazing and innovative projects using the Yocto/OpenEmbedded…

مشخصات فایل:

عنوان:     Yocto for Raspberry Pi

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – Yocto for Raspberry Pi – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Yocto,Raspberry Pi

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی+۵۰۰نمونه سوال با جواب

لطفا برای دانلود فایل دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی+۵۰۰نمونه سوال با جواب  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی+500نمونه سوال با جواب

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی+۵۰۰نمونه سوال با جواب

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
 
نام محصول:دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی+۵۰۰نمونه سوال با جواب
* فایل اول:
دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی
نوع فایل:word(قابل ویرایش)
حجم :۱٫۵kb
تعداد صفحه:۱۲
 طلا و جواهر ساز
.لوازم و ابزار کار مورد نیاز
.تعدادی از لوازم و ابزار کار مورد استفاده
.میزکار
.« طراح یک نوع میزکار بدون کشور»
.ساختمان سازی
.محاسبه نقطه سربه سر در ۱۰۰% راندمان
.برآورد سرمایه در گردش

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی+۵۰۰نمونه سوال با جواب

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی+۵۰۰نمونه سوال با جواب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

طرح توجیهی طلا و جواهرسازی,نمونه سوال طلا و جواهرسازی,نسیم بوک

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با جواب +جزوء آموزشی

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با جواب +جزوء آموزشی  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه 2 با جواب +جزوء آموزشی

نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با جواب +جزوء آموزشی

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۵۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول:نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با پاسخنامه
 
نام کتاب : نازک دوزی زنانه جلد اول

شناخت وسایل دوخت
شناخت انواع چرخ خیاطی و روش راه اندازی سرویس و نگهداری چرخ خیاطی
شناخت انواع اتو و اصول اتو زدن درزها و اتوکاری نهایی لباس
شناخت انواع پارچه
آماده کردن پارچه جهت برش و محاسبه مقدار پارچه و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های…

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با جواب +جزوء آموزشی

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات نازک دوزی زنانه درجه ۲ با جواب +جزوء آموزشی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

نمونه سوالات نازک دوزی زنانه,نازک دوزی زنانه جلد اول,نمونه سوالات فنی حرفه ای,نسیم بوک

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۳۵۰نمونه سوال تستی باجواب +۱۰۰نمونه سوال بدون جواب
 
نام محصول:نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)آموزش مبتدی با پیشرفته
 
 
تعداد مجموع سوالات: ۴۵۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایسالید ورک solid works می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
 
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و…

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

نمونه سوالات فنی حرفه ای,کتاب (Solidworks,سالید ورک solid works

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۲ (فنی و حرفه ای)

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۲ (فنی و حرفه ای)  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه 2 (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۲ (فنی و حرفه ای)

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۳۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۲
 
تعداد مجموع سوالات: ۳۰۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای پیرایش مردانه درجه ۲ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۲ (فنی و حرفه ای)

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۲ (فنی و حرفه ای) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پیرایش مردانه درجه ۲,پیرایش مردانه درجه ۱,نمونه سوالات فنی حرفه ای

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای)

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای)  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای)

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۲۱۵نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱
 
تعداد مجموع سوالات: ۲۱۵نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای پیرایش مردانه درجه ۱  می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

 

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای)

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پیرایش مردانه درجه ۱,آرایشگری مردانه درجه۱,پیرایش مردانه,برداشتن ابرو مردان,آموزش آرایشگری مردانه,اصلاح مردانه,نمونه سوالات فنی حرفه ای

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود مجموعه کامل کتابهای تاریخ (تاریخ ادیان – تاریخ جهان – تاریخ ایران – تاریخ شهرها – تاریخ زبانها, … )

لطفا برای دانلود فایل دانلود مجموعه کامل کتابهای تاریخ (تاریخ ادیان – تاریخ جهان – تاریخ ایران – تاریخ شهرها – تاریخ زبانها, … )  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود مجموعه کامل کتابهای تاریخ (تاریخ ادیان - تاریخ جهان - تاریخ ایران - تاریخ شهرها - تاریخ زبانها, ... )

دانلود مجموعه کامل کتابهای تاریخ (تاریخ ادیان – تاریخ جهان – تاریخ ایران – تاریخ شهرها – تاریخ زبانها, … )

در این مجموع ۱۸۰۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف تاریخ برای شما گردآوری شده است.
 
برای دیدن لیست کامل کتابها بر روی لینک پایین کلیک نمایید:
 http://dlib4kia.blogsky.com
 
نویسندگان، ناشران یا نافعان حقوق مادی آثاری که در این لیست قرار گرفته‌اند می‌توانند از طریق ارسال عنوان کتاب به این ایمیلdlib4kia@gmail.com  نسبت به حذف آنها از لیست دانلود اقدام نمایند.
 

 عنوان کتابنویسندهمترجم

۱۰۰۶۱
گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران
رسول…

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود مجموعه کامل کتابهای تاریخ (تاریخ ادیان – تاریخ جهان – تاریخ ایران – تاریخ شهرها – تاریخ زبانها, … )

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود مجموعه کامل کتابهای تاریخ (تاریخ ادیان – تاریخ جهان – تاریخ ایران – تاریخ شهرها – تاریخ زبانها, … ) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

تاریخ,تاریخ ایران,تاریخ جهان,تاریخ اسلام,تاریخ ادبیات,تاریخادیان

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای با جواب

لطفا برای دانلود فایل دانلود نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای با جواب  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای با جواب

دانلود نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای با جواب

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۶۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای 
 
تعداد مجموع سوالات: ۶۰۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای  برق ساختمان درجه ۱ با جواب می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان
 

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای با جواب

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای با جواب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

سوالات برق ساختمان درجه ۱,برق ساختمان درجه۲,برق ساختمان درجه ۳,برق ساختمان

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه ۲

لطفا برای دانلود فایل دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه ۲  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه 2

دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه ۲

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۵۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه ۲
 
تعداد آزمون: ۱۳ دوره
 
تعداد مجموع سوالات: ۵۰۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای   فرزکاری درجه ۲ می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان

 

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه ۲

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه ۲ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

نمونه سوالات فرزکاری درجه ۲,فرزکاری درجه ۲,نمونه سوالات فنی حرفه ای

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب

لطفا برای دانلود فایل نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب

 

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۷۰۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول: نمونه سوالات تراشکاری درجه ۲ با جواب 
 
سوالات ابزارشناسی
سوالات وسایل اندازه گیری
سوالات اره کاری
سوالات سوهانکاری
سوالات سوراخکاری
سوالات قلم ، برقو ، شابر
سوالات قلاویزه ، حدیده
سوالات تراشکاری
سوالات مخروطها
سوالات پیچها
سوالات ایمنی
سوالات روغن کاری
سوالات خنک کننده
سوالات علم مواد
سوالات جوشکاری برق
سوالات…

مشخصات فایل:

عنوان:     نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

نمونه سوالات فنی حرفه ای,تراشکاری درجه ۲,تراشکاری,تراشکاری درجه ۱,سوالات ابزارشناسی,سوالات سوهانکاری,سوالات سوراخکاری

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: کتاب آموزش تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار Abaqus

لطفا برای دانلود فایل کتاب آموزش تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار Abaqus  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

کتاب آموزش تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار Abaqus

کتاب آموزش تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار Abaqus

 
کتاب آموزش تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار Abaqus
شامل مثالهای حل شده فراوان با استفاده از FEM در نرم افزار اباکوس
در نظر داشته باشید این کتاب با قیمت پایینی که دارد صرفا جهت استفاده دانشجویان گرامی بوده و کپی ان شرعا و عرفا حرام است.
 
List of Examples xxix1 Mechanics of Orthotropic Materials 11.1 LaminaCoordinateSystem ………………….. 11.2 Displacements…………………………. 11.3 Strain …………………………….. 21.4 Stress …………………………….. 31.5 ContractedNotation ……………………… 41.5.1…

مشخصات فایل:

عنوان:     کتاب آموزش تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار Abaqus

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – کتاب آموزش تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها با استفاده از نرم افزار Abaqus – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

abaqus,FEM,تحلیل اجزای محدود کامپوزیتها,delamination

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: استاندارد API 675 در خصوص پمپ های جابجایی ثابت – Controlled Volume Pumps (نسخه۲۰۱۲)

لطفا برای دانلود فایل استاندارد API 675 در خصوص پمپ های جابجایی ثابت – Controlled Volume Pumps (نسخه۲۰۱۲)  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

استاندارد API 675 در خصوص پمپ های جابجایی ثابت - Controlled Volume Pumps (نسخه2012)

استاندارد API 675 در خصوص پمپ های جابجایی ثابت – Controlled Volume Pumps (نسخه۲۰۱۲)

 
 
استاندارد API 675
پمپ های جابجایی مثبت – پمپ های کنترلی
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نسخه ۲۰۱۲
۷۴ صفحه
به زبان انگلیسی
 
Positive Displacement Pumps—Controlled Volume
for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services
 
ScopeThis standard covers the minimum requirements for reciprocating, controlled volume pumps and pump units for use in the petroleum, petrochemical, and gas industry services. These pumps are either hydraulic diaphragm or packed plunger design. Rotary positive displacement pumps are not included. Diaphragm pumps that use direct mechanical actuation are also excluded.NOTE See API 674 for positive displacement reciprocating pumps and API 670 for…

مشخصات فایل:

عنوان:     استاندارد API 675 در خصوص پمپ های جابجایی ثابت – Controlled Volume Pumps (نسخه۲۰۱۲)

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – استاندارد API 675 در خصوص پمپ های جابجایی ثابت – Controlled Volume Pumps (نسخه۲۰۱۲) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

دانلود استاندارد,api 675,دانلود استاندارد پمپ,جابجایی ثابت,پمپ جابجایی ثابت,pdf استاندارد

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: استاندارد ASTM A370 نسخه ۲۰۱۳ در خصوص روش های استاندارد تست های مکانیکی محصولات فولادی

لطفا برای دانلود فایل استاندارد ASTM A370 نسخه ۲۰۱۳ در خصوص روش های استاندارد تست های مکانیکی محصولات فولادی  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

استاندارد ASTM A370 نسخه 2013 در خصوص روش های استاندارد تست های مکانیکی محصولات فولادی

استاندارد ASTM A370 نسخه ۲۰۱۳ در خصوص روش های استاندارد تست های مکانیکی محصولات فولادی

 استاندارد ASTM A370
نسخه ۲۰۱۳
توضیح کامل در مورد
روش های استاندارد تست های مکانیکی محصولات فولادی
 
Standard Test Methods and Definitions forMechanical Testing of Steel Products
 
تست کشش
تست خمش
تست سختی سنجی راکول و برینل
تست ضربه
 
بهمراه جداول و فرمول های محاسباتی مورد نیاز هر یک از تست ها
 به زبان انگلیسی – ۴۸ صفحه
 
 
Scope: These test methods cover procedures and definitions for the mechanical testing of steels, stainless steels, and related alloys. The various mechanical tests herein described are used to determine properties required in the product…

مشخصات فایل:

عنوان:     استاندارد ASTM A370 نسخه ۲۰۱۳ در خصوص روش های استاندارد تست های مکانیکی محصولات فولادی

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – استاندارد ASTM A370 نسخه ۲۰۱۳ در خصوص روش های استاندارد تست های مکانیکی محصولات فولادی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

تست فولاد,تست قطعات فولادی,استاندارد تست فولاد,astm a370,استاندارد تست ضربه,تست خمش فولاد,تست کش فولاد

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

لطفا برای دانلود فایل جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی
قابل استفاده اساتید و دانشجویان مهندسی ساختمان
کنفرانس – جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
 
به تعداد ۱۳ فایل pdf با موضوعات زیر :
نقشه كشي و نقشه خواني مهندسي ۱ – به تعداد ۴۵ صفحه
ارتباط بين تصاوير و كاربرد آن – به تعداد ۴۵ صفحه
رسم شش تصوير، ارتباط بين تصاوير – به تعداد ۳۳ صفحه
مراحل ترسيم تصاوير يك جسم، مجهو ل يابي – به تعداد ۴۳ صفحه
آناليز حجم – به تعداد ۳۹ صفحه
آناليز سطح – به تعداد ۷۱ صفحه
تصوير مجسم – به تعداد ۶۲…

مشخصات فایل:

عنوان:     جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)

لطفا برای دانلود فایل دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)

دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)
به تعداد ۲۰۴ صفحه pdf
این فایل از فصل ۱۴الی ۲۱ را دربر دارد و سعی شده است تمامی مسائل را بطور کامل حل شود.
 
مکانيک شاره ها
دما و گرما
خواص گرمائي ماده
قانون اول ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک
امواج مکانيکی
تداخل امواج و مد بهنجار
صوت و شنوائی…

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

حل المسائل فیزیک حرارت,هیویانگ_راجر فریدمن

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

لطفا برای دانلود فایل جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی 
قابل استفاده اساتید و دانشجویان مهندسی ساختمان
کنفرانس – جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
 
به تعداد  13 فایل pdf با موضوعات زیر :
نقشه كشي و نقشه خواني مهندسي ۱ – به تعداد 45 صفحه
ارتباط بين تصاوير و كاربرد آن – به تعداد 45 صفحه
رسم شش تصوير، ارتباط بين تصاوير – به تعداد ۳۳ صفحه
مراحل ترسيم تصاوير يك جسم، مجهو ل يابي – به تعداد ۴۳ صفحه
آناليز حجم – به تعداد 39 صفحه
آناليز سطح – به تعداد 71…

مشخصات فایل:

عنوان:     جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)

لطفا برای دانلود فایل دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)

دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)
به تعداد ۲۰۴ صفحه pdf
این فایل از فصل ۱۴الی ۲۱ را دربر دارد و سعی شده است تمامی مسائل را بطور کامل حل شود.
 
مکانيک شاره ها
دما و گرما
خواص گرمائي ماده
قانون اول ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک
امواج مکانيکی
تداخل امواج و مد بهنجار
صوت و شنوائی
 …

مشخصات فایل:

عنوان:     دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

حل المسائل فیزیک حرارت,هیویانگ_راجر فریدمن

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب

لطفا برای دانلود فایل طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب

طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب

دانلود طرح توجیهی
طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
احداث باغ سیب ۲۰ هکتار به صورت آبیاری قطر ه ای
 
فهرست مطالب:
شناسنامه طرح
وضعیت حقوقی طرح
کروکی و راههای دسترسی به محل اجرای طرح
مقدمه
جایگاه ایران در تولید سیب درختی در جهان
جایگاه صادراتی سیب درختی ایران در جهان
پرورش سیب
طعم سیب‌ها
شروع به احداث باغ
موقعیت
گرده افشانی
سرما هنگام گل دهی
کاستن از بار درخت
آفات
برداشت
تشریح طرح پیشنهادی…

مشخصات فایل:

عنوان:     طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

طرح توجیهی ۲۰ هکتاری باغ سیب,طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی,احداث باغ سیب ۲۰ هکتار,باغ سیب ۲۰ هکتار,به صورت آبیاری قطر ه ای

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران

لطفا برای دانلود فایل بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران

بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران

عنوان: بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران
قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۲۲۱
این پروژه در مورد بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران می باشد که در ۵ فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه در آن رعایت شده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت بازرگانی ، کشاورزی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
مقدمهتحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌…

مشخصات فایل:

عنوان:     بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران

دسته بندی فایل:  سایر رشته های فنی مهندسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

آفات زرشک,پایان نامه اقتصاد,دانلود پایان نامه کشاورزی,بازاریابی زرشک,فروش و بازاریابی زرشک,بازاریابی محصولات کشاورزی,مشکلات بازاریابی کشاورزی

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.