نام فایل دانلودی: قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات…

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات...

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۲
الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق۲
ب: سوالات اصلی تحقیق۳
ج: فرضیات۳
د: پیشینه تحقیق۳
ه: روش تحقیق۳
و: اهداف تحقیق۴
ز: ساماندهی تحقیق۴
فصل نخست: مفاهیم و کلیات۷
بخش نخست: وقف۷
مبحث نخست: مفهوم وقف۷
گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف۷
گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی وقف۷
بند نخست: مفهوم اصلاحی وقف در فقه۷
بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران۸
مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف………. ۱۰
گفتار نخست: اقسام وقف…………………….. ۱۰
بند…

نام فایل دانلودی: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت...

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

فهرست مطلب
چکیده۱
۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳
۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳
۶) سؤالات تحقیق. ۴
۷) فرضیه های تحقیق. ۴
۸) ساختار تحقیق. ۴
۹) روش انجام تحقیق. ۴
فصل اول : قرارداد ارفاقی پیشگیرانهو ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶
گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۸
بند…

نام فایل دانلودی: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)…

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)...

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)…

چکیده
هدفازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز…

نام فایل دانلودی: نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی...

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

چکیده
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می…

نام فایل دانلودی: نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی...

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

فهرست مطالب
مقدمه۱
۱- بیان مسئله۲
۲- هدفهاي تحقیق :۲
۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :۲
۴ – سوالات و فرضيه هاي تحقيق:۳
۵ – متغيرها و واژه هاي كليدي۴
۶ – روش تحقيق۴
۷ – محدوديتها و مشكلات تحقيق۴
۸ – ساختار تحقيق :۵
بخش اول :كليات و مفاهيم۶
فصل اول : مفاهيم كلي رازداري۷
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري۷
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح۹
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي۱۰
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای۱۱
الف:پزشكان۱۱
ب:وكلاء۱۳
ج:…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر...

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف...

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

چكيده:
نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف يكي از گرايش هاي چند وجهي حقوقي مي باشد كه از جنبه هاي مختلف حقوقي بين المللي قابليت ارزيابي دارد.توجه بين المللي به كاربرد تسليحات متعارف يه ويژه با پايان دوران جنگ سرد و افزايش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي و به تبع آن افزايش تلفات غيرنظاميان مورد توجه بين المللي قرار گرفت..با اين حال،كاربرد تسليحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلكه تاحدودي زياد آثار آن به پس از پايان…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران...

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده…

نام فایل دانلودی: نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰…

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90...

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰…

چکیده
نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع،…

نام فایل دانلودی: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران...

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

چکيده
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده…

نام فایل دانلودی: بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰…

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370...

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰…

چکیده
تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات…

نام فایل دانلودی: وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا...

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

چکیده:
بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته استشورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان…

بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان...

بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان…

فهرست مطالب
چکیده.. ‌ز
مقدمه.. ۱
الف) بیان مسئله.. ۱
ب) سؤالات تحقیق:.. ۱
پ) فرضیه‌های تحقیق:.. ۲
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق.. ۲
ث) سوابق انجام پژوهش.. ۳
ج) روش تحقیق.. ۴
چ) ساختار و پلان تحقیق.. ۴
فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. ۶
مبحث اول: بزهکاری.. ۶
گفتار اول: تعریف بزهکاری.. ۶
بند اول: تعریف حقوقی بزهکار.. ۸
بند دوم: تعریف جرم‌شناسی بزهکاری.. ۸
گفتار دوم: عوامل بزهکاری.. ۹
بند اول: عوامل فردی بزهکاری.. ۱۰
بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری.. ۱۴
مبحث دوم: اطفال و…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری...

بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود،…

نام فایل دانلودی: بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم...

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

چکیده
در این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و…

نام فایل دانلودی: بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان...

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

چکیده
از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر…

نام فایل دانلودی: بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح...

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی…

نام فایل دانلودی: تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون…

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون...

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون…

چکیده
کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز­پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. با توجه به بالا بودن میزان تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، در حدود یک سوم از آنها، در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته…

نام فایل دانلودی: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه…

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه...

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه…

چکیده
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر…

نام فایل دانلودی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی…

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی...

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:۱
مقدمه:۲
الف) بیان مسأله:۲
ب) ضرورت و اهداف… ۳
پیشینه تحقیق:۴
ه) سؤالات تحقیق:۵
و) فرضیات تحقیق:۵
ز) روش تحقیق:۵
فصل اول:کلیات
مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. ۶
گفتار اول: تعریف پیشگیری.. ۷
گفتار دوم: انواع پیشگیری.. ۹
مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. ۲۳
گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. ۲۳
گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. ۳۴
فصل دوم:بررسی…

نام فایل دانلودی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)…

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)...

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)…

چکیده
یکی از اندیشه­هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل…

نام فایل دانلودی: بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی…

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی...

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی…

چکیده
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام…

نام فایل دانلودی: بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل…

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل...

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل…

چکیده
پایان­ نامه­ ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق…

نام فایل دانلودی: تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ……

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ......

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ……

چکیده:
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن…

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن...

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن…

چکیده
مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت…

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت...

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت…

چکیده
شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال ۲۰۰۶ میلادی به دنبال ارجاع پرونده هسته ای ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ دور تحریم موسوم به تحریم هوشمند علیه ایران اعمال می کند و به موجب آنها از ایران می خواهد که درخواست های شورای حکام آژانس به موجب موافقت نامه پادمانمیان ایران و آژانسرا اجرا کند. این تحریم ها به مباحثات و مناقشات زیادی دامن زده که لازم است مشروعیت آنها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. یکی ازمسائل…

نام فایل دانلودی: تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی…

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی...

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی…

فهرست مطالب
چکیده.. ۳
مقدمه.. ۳
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۳
۱-۱- شرح وبیان مسأله پژوهش.. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع.. ۳
۱-۳- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق.. ۳
۱-۴- سؤال های تحقیق.. ۳
۱-۴-۱-سوال اصلی.. ۳
۱-۴-۲-سوال های فرعی.. ۳
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق.. ۳
۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۳
۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی.. ۳
۱-۶- اهداف تحقیق.. ۳
۱-۶-۱-هدف اصلی.. ۳
۱-۶-۲-اهداف فرعی.. ۳
۱-۷- روش تحقیق.. ۳
۱-۷-۱-نوع پژوهش.. ۳
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات.. ۳
۱-۷-۳- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق.. ۳
۲-۱-۱-خانواده و…

نام فایل دانلودی: تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی…

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی...

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی…

چکیده:
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه…

نام فایل دانلودی: تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران…

تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران...

تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران…

چكيده
دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد. صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و…

نام فایل دانلودی: بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) …

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی 1392) ...

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) …

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقيق :. ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:. ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقيق :. ۶
۱-۵-فرضيه های تحقیق:. ۶
۱-۶-اهداف تحقيق:. ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق :. ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین:. ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین:. ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی:. ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی:. ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی:. ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط…

نام فایل دانلودی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی…

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی...

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی…

چکیده
مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها،…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا…

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا...

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا…

چکیده
نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی…

نام فایل دانلودی: جایگاه اراضی ملی در انفال…

جایگاه اراضی ملی در انفال...

جایگاه اراضی ملی در انفال…

فهرست
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول مفاهیم و مبانی
مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی۸
گفتار اول: تعریف زمین۸
گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی۹
بنداول: اراضی انفال۹
بند دوم: اراضی موات۹
بند سوم: اراضی بایر۱۰
بند چهارم: اراضی دایر۱۱
بند پنجم : اراضی فئی۱۱
بند ششم : اراضی مفتوح العنوه۱۱
بند هفتم : اراضی طوع و صلح۱۲
بند هشتم : اراضی خراجی۱۲
بند نهم : اراضی مباح۱۲
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم۱۳
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی…

نام فایل دانلودی: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل…

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل...

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل…

چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف…

نام فایل دانلودی: تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق…

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق...

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق…

چکیده:
معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به…

نام فایل دانلودی: تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه…

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه...

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه…

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
سوالات تحقیق ۳
سوال اصلی تحقیق ۳
فرضیه اصلی تحقیق ۳
سوالات فرعی تحقیق ۴
فرضیه های تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
روش تحقیق ۵
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم ۶
مبحث اول: واژه شناسی ۷
گفتار اول: واژگان اصلی ۸
بند اول: عقد ۸
بند دوم: قرارداد ۱۱
بند سوم: معامله ۱۲
الف: معامله به معنای اعم ۱۳
ب: معامله به معنای خاص ۱۳
ج: معامله به معنای اخص ۱۴
د: عقد، معامله و قرارداد ۱۴
بند چهارم: ایقاع ۱۶
بند پنجم: فسخ ۱۸
بند ششم:…

نام فایل دانلودی: جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد...

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

 چکیده
نكته اي كه در زمينه شروط مطرح مي گردد چگونگي جريان شرايط اساسي معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخي بدليل اينكه شرط نوعي توافق است و قانون مدني در ماده ۱۹۰ شرايط اساسي صحت معاملات را برشمرده است اين شرايط را در شروط ضمن عقد تسري مي دهند و اعتقاد دارند كه شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني نيز بايد در مورد شرط جريان يابد . در مقابل عده اي بدليل اينكه در ماده ۲۳۲ قانون مدني شروط باطل و در ماده ۲۳۳ قانون مدني شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطي را كه…

نام فایل دانلودی: جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران...

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

چکیده
این رساله با عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با هدف شناخت عرف و نقش آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران صورت پذیرفته است. «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار» این پدیده دارای اصطلاحات و گونه­هایی از جمله عرف عملی، لفظی، عام و خاص و… می­باشد و با نام های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا و… به کار می­رود.عرف در فقه…

نام فایل دانلودی: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن...

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

چکیده
دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاكم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی كه خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ…

نام فایل دانلودی: حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي...

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…

 

فهرست مطالب

 
 

چکيده

۱

مقدمه

۲

 
 

فصل اول: کلياتي در باب مفاهيم بنيادين

 

۱-۱ تعاريف و مفاهيم

 

۱-۱-۱ حق

۷

۱-۱-۲ حقبودنياحقداشتن

۸

۱-۱-۳کودک

۱۱

۱-۱-۴ حضانت

۱۳

۱-۱-۵ حقوق فرهنگي

۱۴

۱-۱-۶حقوق اجتماعي

۱۷

۱-۲ پيشينه حقوق کودک

 

۱-۲-۱پيشينه حقوق کودک در جهان

۱۸

۱-۲-۲ پيشينهحقوقکودکدرايران

۲۰

۱-۳ آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک…

نام فایل دانلودی: حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي...

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…

فهرست مطالب
چكيده۱
مقدمه۲
۱ – بيان مسئله۲
۱) سوالات تحقیق۳
۲) فرضيات تحقيق۳
۳)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:۳
۴)هدف‌های تحقیق۳
۵) روش تحقیق :۴
۶) چهارچوب نظری تحقيق :۴
فصل اولبررسی سهام۵
مبحث اول: تعریف سهم۷
مبحث دوم :انواع سهام۹
مبحث سوم: خصوصیات سهام۱۵
فصل دومحقوق سهامداران اکثریت۱۷
بخش اول: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس۱۹
مبحث اول: تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم۱۹
مبحث دوم :انتخاب…

نام فایل دانلودی: بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا...

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

چکیده
دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتري می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد.دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاري از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نویسنده بوده و ممکن است با مفاهیمی چون عدل، اخلاق و انصاف…

نام فایل دانلودی: چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن...

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب…

نام فایل دانلودی: حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق...

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

فهرست مطالب
عنوان. صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۳
‌أ-بیان مسئله……………………………………………………… ۳
‌ب-سؤالات تحقیق…………………………………………………….. ۸
‌ج-فرضيه‏هاي تحقیق.. ۸
‌د-پیشینه تحقیق……………………………………………………. ۸
۱- تحقیقات داخلی. ۸
۲- تحقیقات خارجی. ۱۲
ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۳
‌و-اهداف تحقیق……….. ۱۵
‌ز-روش تحقیق……….. ۱۶
‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. ۱۷
‌ط-ساماندهی تحقیق.. ۱۷
بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۱۸
فصل اول- تعاریف و…

نام فایل دانلودی: خريد دين در معاملات بانكي …

خريد دين در معاملات بانكي ...

خريد دين در معاملات بانكي …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۱
تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن۱
سؤال ها و فرضیه‌ها۴
پیشینه و روش تحقیق۵
فصل اول: ماهيت خريد دين و مقايسه آن با نهادهاي مشابه
۱-۱ مباحث اصطلاحي۸
۱-۲ مباحث تاريخي۱۵
۱- ۳- مقايسه انتقال طلب و دين با ساير عقود مشابه۲۱
۱-۳-۱ مقايسه عقد ضمان با انتقال طلب و دين۲۱
۱-۳-۲ مقايسه عقد حواله با انتقال طلب و دين۲۴
۱-۳-۳ مقايسه Delegation با عقد حواله۳۱
۱-۳-۴ مقايسه تبديل تعهد با انتقال طلب و دين۳۲
۱-۴ تبيين سنتي مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از…

نام فایل دانلودی: حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل...

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن…

نام فایل دانلودی: دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران …

دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران ...

دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران …

چکیده
دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می­باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا می­کند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و…

نام فایل دانلودی: دعوای استرداد در ورشکستگی…

دعوای استرداد در ورشکستگی...

دعوای استرداد در ورشکستگی…

 چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از…

نام فایل دانلودی: داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )…

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )...

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )…

چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.حل اختلاف از طریق…

نام فایل دانلودی: داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل...

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

فهرست مطالب
چکيده.. ۱
شرح موضوع و ضرورت تحقیق.. ۲
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک.. ۵
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. ۵
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد.. ۵
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد ۶
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. ۷
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه…

نام فایل دانلودی: راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی…

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی...

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-کلیات تحقیق۳
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-اهداف تحقیق۴
۱-۳-سئوالات تحقیق۴
۱-۴-فرضیات تحقیق۵
۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق۵
۱-۶-روش تحقیق۶
۱-۷-ساماندهی تحقیق۶
فصل دوم:مفاهیم و کلیات
۲- مفاهیم و کلیات۹
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم۹
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم۹
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی۱۱
مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم۱۵
گفتار اول: عوامل جرم زا۱۵
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع…

نام فایل دانلودی: راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)…

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)...

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)…

چکيده
يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام…

نام فایل دانلودی: راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف…

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف...

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف…

چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای…

نام فایل دانلودی: راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم…

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم...

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم…

چکیده
امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل…

نام فایل دانلودی: شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی…

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی...

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی…

فهرست مطالب
چکیده۸
مقدمه. ۸
الف. بیان مساله. ۱۱
ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. ۱۳
ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۱۳
د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. ۱۵
ه. اهداف مشخص تحقيق.. ۱۵
و. فرضيه‏هاي تحقیق.. ۱۵
فرضیه اصلی.. ۱۵
فرضیه هاي فرعی.. ۱۵
بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی.. ۱۷
فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط.. ۱۷
گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی.. ۱۷
بند اول: اقسام کلی اراضی.. ۱۷
بند دوم: مفهوم مال و مالكيت.. ۲۰
بند سوم: مفهوم حقوق…

نام فایل دانلودی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی…

سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی...

سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی…

چکیده
گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­هاي توزيع انرژی يكي از مصاديق سرقت اموال دولتي است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسيار سنگين به دولت به دليل وابستگي بسيار زياد زندگي امروزه به انرژي،…

نام فایل دانلودی: سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین…

سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین...

سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین…

چکیده
یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم…

نام فایل دانلودی: روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی…

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی...

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی…

چـکـیـده
روش شناسی حقوق بین الملل همانند روش شناسی های دیگر، مستقیماً به مسائل آن علم نمی پردازد. روش شناسی حقوق بین الملل، وسیله ی راستی آزمایی و معیار و مِحک شناخت قواعداین علم است. حال که قرار است روش شناسی، علم وآگاهی ما وکیفیّت کسب آن آگاهی را مورد بررسی قرار دهد پای دانش دیگری به بحث کشیده می شود که آن «معرفت شناسی» است . معرفت شناسی چه به معنای محض آن و چه به معنای حقوقی آن در روش شناسی لازم است. موضوع معرفت شناسی، چگونگی کسب علم…

نام فایل دانلودی: رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما…

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما...

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما…

چکیده
مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود.یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش.سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد…

نام فایل دانلودی: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس…

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس...

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس…

چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین…

نام فایل دانلودی: مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران…

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران...

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران…

چکیده:
خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعواي خلع يد اثباتمالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م۱۵۸…

نام فایل: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

لطفا برای دانلود فایل حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن...

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

چکیده
دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاكم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی كه خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ…

مشخصات فایل:

عنوان:     حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…

لطفا برای دانلود فایل حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي...

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…

 

فهرست مطالب

 
 

چکيده

۱

مقدمه

۲

 
 

فصل اول: کلياتي در باب مفاهيم بنيادين

 

۱-۱ تعاريف و مفاهيم

 

۱-۱-۱ حق

۷

۱-۱-۲ حقبودنياحقداشتن

۸

۱-۱-۳کودک

۱۱

۱-۱-۴ حضانت

۱۳

۱-۱-۵ حقوق فرهنگي

۱۴

۱-۱-۶حقوق اجتماعي

۱۷

۱-۲ پيشينه حقوق کودک

 

۱-۲-۱پيشينه حقوق کودک در جهان

۱۸

۱-۲-۲ پيشينهحقوقکودکدرايران

۲۰

۱-۳ آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک…

مشخصات فایل:

عنوان:     حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

حقوق فرهنگي و اجتماعي,حضانت در حقوق ايران,اسناد بين المللي,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…

لطفا برای دانلود فایل حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي...

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…

فهرست مطالب
چكيده۱
مقدمه۲
۱ – بيان مسئله۲
۱) سوالات تحقیق۳
۲) فرضيات تحقيق۳
۳)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:۳
۴)هدف‌های تحقیق۳
۵) روش تحقیق :۴
۶) چهارچوب نظری تحقيق :۴
فصل اولبررسی سهام۵
مبحث اول: تعریف سهم۷
مبحث دوم :انواع سهام۹
مبحث سوم: خصوصیات سهام۱۵
فصل دومحقوق سهامداران اکثریت۱۷
بخش اول: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس۱۹
مبحث اول: تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم۱۹
مبحث دوم :انتخاب…

مشخصات فایل:

عنوان:     حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

دارندگان سهام اكثريت اقليت,شركت‌هاي سهامي,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

لطفا برای دانلود فایل بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا...

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

چکیده
دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتري می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد.دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاري از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نویسنده بوده و ممکن است با مفاهیمی چون عدل، اخلاق و انصاف…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی حقوق اجتماعی زنان,حقوق ایران و اروپا,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

لطفا برای دانلود فایل چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن...

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب…

مشخصات فایل:

عنوان:     چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

چالش های حقوقی,سرمایه گذاری خارجی,بازار بورس,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

لطفا برای دانلود فایل جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد...

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

 چکیده
نكته اي كه در زمينه شروط مطرح مي گردد چگونگي جريان شرايط اساسي معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخي بدليل اينكه شرط نوعي توافق است و قانون مدني در ماده ۱۹۰ شرايط اساسي صحت معاملات را برشمرده است اين شرايط را در شروط ضمن عقد تسري مي دهند و اعتقاد دارند كه شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني نيز بايد در مورد شرط جريان يابد . در مقابل عده اي بدليل اينكه در ماده ۲۳۲ قانون مدني شروط باطل و در ماده ۲۳۳ قانون مدني شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطي را كه…

مشخصات فایل:

عنوان:     جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جریان شرایط اساسی صحت معامله,شرط ضمن عقد,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

لطفا برای دانلود فایل جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران...

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

چکیده
این رساله با عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با هدف شناخت عرف و نقش آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران صورت پذیرفته است. «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار» این پدیده دارای اصطلاحات و گونه­هایی از جمله عرف عملی، لفظی، عام و خاص و… می­باشد و با نام های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا و… به کار می­رود.عرف در فقه…

مشخصات فایل:

عنوان:     جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جایگاه عرف در فقه امامیه,حقوق مدنی ایران,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق آن…

لطفا برای دانلود فایل آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق آن…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق آن...

آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق آن…

چکیده :
اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها وجلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی میباشنداین اعتبار در بند ۵ ماده ۶قانون آئین دادرسی کیفری بصراحت آمده و ما در هیچ یک از قوانین دیگر نامی از آن…

مشخصات فایل:

عنوان:     آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق آن…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق آن… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

اعتبار امر مختومه کیفری,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش ۲۰۱۱….

لطفا برای دانلود فایل علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش ۲۰۱۱….  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش 2011....

علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش ۲۰۱۱….

   چکیده
جنبش مردم مصر در ۲۵ ژانویه۲۰۱۱ تحت تأثیر حرکت مردمی تونس شکل گرفت و با گذشت مدت کمی به سرنگونی حسنی مبارک رییس جمهور این کشورمنجر شد.از علل بروز جنبش مردم مصر‌ می‌توان به عدم توسعه سیاسی، وضع نامناسب اقتصادی و افزایش آگاهی و بسیج سیاسی مردم مصر در نتیجه رواج تکنولوژی‌های ارتباطی نوین اشاره نمود. در اعتراضات مردمی علیه مبارک، نیروها و گروه‌های مختلف مصری شرکت داشتند، که یکی از مهم ترین آنان، جنبش اخوان المسلمین بوده…

مشخصات فایل:

عنوان:     علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش ۲۰۱۱….

دسته بندی فایل:  علوم سیاسی

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – علل عدم موفقیت اخوان المسلمین در مصر پس از خیزش ۲۰۱۱…. – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

علل عدم موفقیت اخوان المسلمین,مصر پس از خیزش ۲۰۱۱,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه…

لطفا برای دانلود فایل بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه...

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه…

*چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق :
دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی تطبیقی,ساز کارهای کنترل نقض,قانون اساسی,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی درایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه درکشورکانادا…

لطفا برای دانلود فایل بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی درایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه درکشورکانادا…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی درایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه درکشورکانادا...

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی درایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه درکشورکانادا…

چکیده :
هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی درایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه درکشورکانادا…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی درایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه درکشورکانادا… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی تحلیلی قانون تسهیل,تنظیم اسناد,مطالعه تطبیقی مقررات مشابه,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسي«اصل عدم ولايت نسبت به ديگري» در حقوق خصوصي…

لطفا برای دانلود فایل بررسي«اصل عدم ولايت نسبت به ديگري» در حقوق خصوصي…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسي«اصل عدم ولايت نسبت به ديگري» در حقوق خصوصي...

بررسي«اصل عدم ولايت نسبت به ديگري» در حقوق خصوصي…

چكيده
در حقوق خصوصيافراد مي­توانند دو نوع سلطهبر همديگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقي و سلطه‌ ولايي؛ سلطه‌ي حقي، سلطه‌ي حقور است بر من عليه الحق و سلطه‌ي ولايي، سلطه‌ي من له الولايت است بر من عليه الولايت؛تفاوت اين دو سلطه در اين است که آثارسلطه‌ي حقي به نفع صاحب سلطه ظاهر مي شود ولي آثارسلطه ولايي براي من عليه الولايت .اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضي عدم مي‌باشد.اصل عدم ولايت که هم يک گزاره هنجاري )(normative statement است وهم يک…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسي«اصل عدم ولايت نسبت به ديگري» در حقوق خصوصي…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسي«اصل عدم ولايت نسبت به ديگري» در حقوق خصوصي… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

اصل عدم ولايت نسبت به ديگري,حقوق خصوصي,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی…

لطفا برای دانلود فایل بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی...

بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی…

مقدمه:
اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته اما ریشه فقهی و دینی آن غنی تر بوده و در کلمات ائمه معصومین به چشم می خورد و همچنین با بررسی وضعیت قضایی ایران در می یابیم اصل تناظر همواره در دادرسی ها مورد عنایت وتوجه قرار گرفته بوده است. چنانچه آقای مرحوم مرتضی راوندی در کتاب سیر قانونی دادگستری درایران بیان داشته در زمان هخامنشیان محاکمات در ایران از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرد و برای…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی اصل تناظر,دادرسی مدنی,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین …

لطفا برای دانلود فایل بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین …  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین ...

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین …

چکیده
موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی ۱۹۷۷ همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است….

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین …

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین … – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

اجرای کنوانسیون چهارگانه ژنو,نقض حقوق بشر دوستانه فلسطین,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی …

لطفا برای دانلود فایل اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی …  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی ...

اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات
گفتار اول) مفهوم رشد۵
الف) مفهوم لغوي رشد۶
ب) مفهوم اصطلاحي رشد۷
ج) مفهوم رشد در قرآن۸
د) مفهوم رشد در اصطلاح فقهي۱۱
۱) مفهوم رشد در فقه اماميه و اقوال فقهاء۱۱
۲) مفهوم رشد در فقه عامه۱۳
– تعريف غير رشيد (سفيه) در اصطلاح فقهي۱۵
گفتار دوم) فرق بین رشد با عدم رشد در موارد مشابه۱۹
الف) تفاوت رشد با تمييز۱۹
ب) تفاوت رشد با بلوغ و عقل۱۹
ج) تفاوت غير رشيد (سفه) با جنون۲۰
د) ارتباط بين عقل و رشد در غير رشيد…

مشخصات فایل:

عنوان:     اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی …

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی … – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

اعتبار رشد در نکاح و طلاق,حقوق ایران,مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت…

لطفا برای دانلود فایل اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت...

اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت…

چکیده:
اصل صلاحیت تکمیلی وسیله دادرسی در سطح بین المللی و در دیوان بین المللی کیفری است. صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین مسائل مربوط به دیوان بین المللی کیفری به شمار می رود. این اصل که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان یاد می شود نقش بسیار مهمی در اقبال دولتها برای پیوستن به دیوان و همکاری با این مرجع بین المللی داشته است.ثبوت صلاحیت تکمیلی دیوان منوط به احراز صلاحیت ذاتی، زمانی، مکانی و شخصی دیوان از یک سو و احراز قابلیت پذیرش موضوع، مرکب از عدم…

مشخصات فایل:

عنوان:     اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری,موارد ناتوانی,عدم تمایل دولت,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر …

لطفا برای دانلود فایل بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر …  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر ...

بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر …

 
چکیده:
 ضرر از جمله مفاهیمی‌است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده­ اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع‌البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است» آنچه که در…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر …

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر … – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال…

لطفا برای دانلود فایل بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی فقهی  حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال...

بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال…

چکیده
در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی فقهی حقوقی,پرداخت دیه غیرمسلمان,بیت المال,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی خشونت علیه زنان درجرایم جنسی وخشونت خانگی درحقوق کیفری ایران…

لطفا برای دانلود فایل بررسی خشونت علیه زنان درجرایم جنسی وخشونت خانگی درحقوق کیفری ایران…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی خشونت علیه زنان درجرایم جنسی وخشونت خانگی درحقوق کیفری ایران...

بررسی خشونت علیه زنان درجرایم جنسی وخشونت خانگی درحقوق کیفری ایران…

چکیده
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی خشونت علیه زنان درجرایم جنسی وخشونت خانگی درحقوق کیفری ایران…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی خشونت علیه زنان درجرایم جنسی وخشونت خانگی درحقوق کیفری ایران… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی خشونت علیه زنان,جرایم جنسی وخشونت خانگی,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري…

لطفا برای دانلود فایل بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري...

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
بخش اول: نسل کشي: مفهوم و عناصر. ۷
فصل اول: پيشينه و مفهوم نسل کشي.. ۸
گفتار اول: پيشينه. ۸
بند اول: توسعه مفهوم نسل کشي.. ۹
بند دوم: مراحل تدوين کنوانسيون نسل کشي.. ۱۱
گفتار دوم: مفهوم نسل کشي.. ۱۶
بند الف: واژه شناسي نسل کشي.. ۱۶
بند دوم: نسل کشي در اصطلاح حقوقي.. ۱۸
فصل دوم: مجني عليه در جنايت نسل کشي.. ۲۱
گفتار اول: گروه انساني مجني عليه جنايت… ۲۱
بند اول: تعريف گروه. ۲۲
بنددوم: ويژگي مجني عليه. ۲۳
الف) گروه ملي.. ۲۴
ب) گروه…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسي حقوقي,تحريك مستقيم و عمومي,ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات …

لطفا برای دانلود فایل بررسی مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات …  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات ...

بررسی مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات …

فهرست مطالب
فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري
بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات با فرض جمع شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)
۱٫ انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
۲٫ انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها در حدود اختيارات شركت.
۳٫ انجام معامله از سوي مديران در…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات …

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات … – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

مقايسه اي تطبيقي مسئوليت مدني,مديران شركتهاي تجاري و مدني,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی مفهوم تهدیدبه کارگیری زوروکاربردزوردردور ه های مختلف تاریخی…

لطفا برای دانلود فایل بررسی مفهوم تهدیدبه کارگیری زوروکاربردزوردردور ه های مختلف تاریخی…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی مفهوم تهدیدبه کارگیری زوروکاربردزوردردور ه های مختلف تاریخی...

بررسی مفهوم تهدیدبه کارگیری زوروکاربردزوردردور ه های مختلف تاریخی…

چکیده:
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق و روابط بین­الملل همراه با اصل دفاع مشروع بکار برده شده است. امروزه پس از آثار زیانباری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای نهاد، دولت­ها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار داده­اند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعده­ای عام گردیده که تخطی از آن بجز آن­گونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثناء آن­را پذیرفته، مذموم بوده و ممکن است با واکنشی عام…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی مفهوم تهدیدبه کارگیری زوروکاربردزوردردور ه های مختلف تاریخی…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی مفهوم تهدیدبه کارگیری زوروکاربردزوردردور ه های مختلف تاریخی… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

مفهوم تهدید,به کارگیری زور,دور ه های مختلف تاریخی,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی مشروعیت صحت ویاعدم صحت قرارداداجاره رحم درشرع اسلام وحقوق ایران…

لطفا برای دانلود فایل بررسی مشروعیت صحت ویاعدم صحت قرارداداجاره رحم درشرع اسلام وحقوق ایران…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی مشروعیت صحت ویاعدم صحت قرارداداجاره رحم درشرع اسلام وحقوق ایران...

بررسی مشروعیت صحت ویاعدم صحت قرارداداجاره رحم درشرع اسلام وحقوق ایران…

چکیده
یکی از شیوه‌هایی که در درمان ناباروی به کار می‌رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این روش درمان نازایی رحم اجاره ای و یا رحم جایگزین اطلاق می‌شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه اصلی جایگزینی (اجاره)…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی مشروعیت صحت ویاعدم صحت قرارداداجاره رحم درشرع اسلام وحقوق ایران…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی مشروعیت صحت ویاعدم صحت قرارداداجاره رحم درشرع اسلام وحقوق ایران… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

مشروعیت صحت ویاعدم صحت,قرارداداجاره رحم درشرع,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال)ومواردمصرح درقانون مجازات اسلامی…

لطفا برای دانلود فایل بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال)ومواردمصرح درقانون مجازات اسلامی…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال)ومواردمصرح درقانون مجازات اسلامی...

بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال)ومواردمصرح درقانون مجازات اسلامی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۱
اهمیت تحقیق۲
اهداف تحقیق۲
پرسش های تحقیق۳
فرضیات تحقیق۳
ساماندهی تحقیق۴
فصل نخست: مفاهیم، مصارف و درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی۵
مبحث نخست: واژه شناسی۶
گفتار نخست: واژگان اصلی۶
الف: دولت۶
ب: جبران خسارت۷
ج: مسئولیت۹
د: بیت المال۱۰
گفتار دوم: واژگان مهم و مرتبط۱۳
الف: اشخاص حقوقی۱۳
ب: بزه دیده۱۴
ج: عاقله۱۶
مبحث دوم: درآمدها و مصارف دولت اسلامی۲۰
گفتار نخست: درآمدها۲۰
الف: خمس۲۰
ب:…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال)ومواردمصرح درقانون مجازات اسلامی…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال)ومواردمصرح درقانون مجازات اسلامی… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت,توسط دولت (بیت المال),دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…

لطفا برای دانلود فایل بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس...

بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…

چکیده
درتحقيق حاضركه با موضوع بررسي فقهي حقوقي تعامل علم قاضي با نظر كارشناس در امور كيفري مي باشدبيان شده است كه نقش قاضي در تعيين نوع و اعتبار ادله اثبات دعوي، در دعاوي كيفري از اهميت بسزايي برخوردار است ونظريه كارشناس بعنوان يكي از ادله اثبات دعوا داراي سابقه طولاني در قضاوت هاي اسلامي است. نظريه كارشناس، چنانچه براي قاضي علم آور باشد، معتبر و حجت است. ليكن چون كارشناسي امري تخصصي است قاضي بدون داشتن آن نمي تواند اطمينان حاصل كند،…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

بررسی فقهی وحقوقی,تعامل علم قاضی,با نظر کارشناس,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲…

لطفا برای دانلود فایل استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392...

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲…

فهرست:
چکيده. ۱
مقدمه. ۲
بخش نخست- ادله ي اثبات کيفري و انواع آن. ۴
فصل اول :مفهوم دليل. ۴
مبحث اول ـ ادلهیاثبات سنتی. ۴
مبحث دوم دوم ـ ادله ی الکترونيکي. ۵
فصل دوم ـ انواع ادله ي اثبات در حقوق کيفري. ۵
مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامي. ۶
گفتار اول- اقرار. ۶
گفتار دوم- شهادت. ۶
گفتار سوم- قسامه. ۷
گفتار چهارم- سوگند. ۷
گفتار پنجم-علم قاضي. ۷
مبحث دوم ـ ادله ي اثبات در قانون آيين دادرسي کيفري. ۸
گفتار اول- معاينه محلي و تحقيق محلي. ۸
گفتار…

مشخصات فایل:

عنوان:     استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

استناد پذیری,ادله ی کیفری الکترونیکی,قانون آیین دادرسی کیفری,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها…

لطفا برای دانلود فایل استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها...

استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
طرح مسئله. ۲
اهمیت موضوع. ۳
فرضیه تحقیق. ۴
روش جمع آوری اطلاعات.. ۵
روش تحقیق. ۵
پیشینه تحقیق:۶
پایان نامه های مشابه. ۶
ضرورت موضوع. ۷
بخش اول: بایسته ها۸
فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع. ۸
مبحث اول: مفاهیم. ۸
الف:دانشگاه۸
ب: واژه استقلال. ۸
ج :استقلال دانشگاهی.. ۸
د:استقلال سازمانی.. ۱۰
مبحث دوم:تعریف موضوع. ۱۰
الف:استقلال (اتونومی)۱۰
ب: اصل بنيادی استقلال دانشگاه۱۱
ج:آزادی آموزشی.. ۱۱
فصل دوم: جایگاه استقلال در اسناد…

مشخصات فایل:

عنوان:     استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

استقلال آموزش مالی اداری,دانشگاهها,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: رزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک…

لطفا برای دانلود فایل رزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

رزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک...

رزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک…

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده:۱
مقدمه:۲
۱- بیان مسئله. ۲
۲- سوال اصلی.. ۳
۳- پیشینه تحقیق.. ۳
۴- فرضیه تحقیق.. ۴
۵- اهداف تحقیق.. ۴
۶- ضرورت تحقیق.. ۵
۷- ساماندهی تحقیق.. ۵
بخش اول: کلیات.. ۶
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. ۱۰
مبحث اول: چک… ۱۰
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک… ۱۱
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. ۱۴
مبحث دوم: سفته. ۱۸
گفتاراول: ماهیت سفته. ۲۰
گفتاردوم: ویژگیهای سفته. ۲۵
بند۱- اجرای مقررات برات در مورد سفته:۲۵
بند۲- سفته معتبراز نگاه…

مشخصات فایل:

عنوان:     رزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – رزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ارزیابی انواع وثایق,سیستم بانکی کشور,رویکرد حفظ منابع,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.

 

نام فایل: بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت…

لطفا برای دانلود فایل بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت…  از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین منظور پس از کلیک در کادر آبی رنگ پایین به صفحه خرید و سایت فروشنده منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید.

بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت...

بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت…

چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی…

مشخصات فایل:

عنوان:     بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت…

دسته بندی فایل:  حقوق

فایل با مشخصات مذکور در بالا را از می توانیید از طریق همین صفحه دانلود فرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای دانلود فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است.  تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه،کار آموزی و فلش های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق پشتیبانی در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید.

فایل – بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موت… – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

اعتبار اعمال حقوقی.تبرعی مریض,مرض متصل به موت,دانلودپایان نامه,word

ما مفتخریم مفیدترین و به روز ترین فایل های مورد نیاز عزیزان را به صورت کاملا منسجم در همین سایت گردآوری نموده ایم.

در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو در همین سایت ، فایل مورد نظرتان را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. می توانیید هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

لازم به یادآوری است که این سایت صرفا به عنوان بازاریاب فایل موردنظر شما بوده و هرگونه سوال و یا پشتیبانی را از سایت فروشنده فایل در خواست نمایید.