نام فایل دانلودی: ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)….

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)....

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)….

چکیده
بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردها، توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در سطح شهر بوده و تشدید می گردد؛ از این رو اساس بررسی میزان…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه آینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا

دانلود پایان نامه آینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا

دانلود پایان نامه آینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا

موضوع: دانلود پایان نامه آینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۲۷۶…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه ارائه الگوی مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی محلات اسکان غیررسمی

دانلود پایان نامه ارائه الگوی مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی محلات اسکان غیررسمی

دانلود پایان نامه ارائه الگوی مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی محلات اسکان غیررسمی

موضوع: دانلود پایان نامه ارائه الگوی مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی محلات اسکان غیررسمی
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۳۴۸…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه بهینه سازی شبکه هاب فاضلاب با استفاده از الگوریتم PSO

دانلود پایان نامه بهینه سازی شبکه هاب فاضلاب با استفاده از الگوریتم PSO

دانلود پایان نامه بهینه سازی شبکه هاب فاضلاب با استفاده از الگوریتم PSO

موضوع: دانلود پایان نامه بهینه سازی شبکه هاب فاضلاب با استفاده از الگوریتم PSO
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۹۵…

نام فایل دانلودی: ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 ....

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

چكيده رساله/پايان نامه:
 روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را…

نام فایل دانلودی: اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی...

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
فیزیک پلاسما..۱
۱-۱مقدمه..۱
۲-۱ پلاسما چیست؟..۱
۱- ۳ پلاسماها شبه خنثی هستند…۲
۱- ۴ حفاظ پلاسما…۴
۱-۴-۱اصول پایه مکانیک آماری…۴
۱-۴-۲چگالی پلاسما در پتانسیل الکترواستاتیک..۶
۱-۵ حفاظ دبای…۷
۱-۶پهنای غلاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷ مرز پلاسما- جامد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸…

نام فایل دانلودی: بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی...

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

عنوان…… شماره صفحه
چکیده… ۱
۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲
۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی… ۴
۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی… ۶
الف)فازشکست…. ۷
ب)فاز شتاب گیری محوری… ۸
ج)فاز شعاعی… ۹
۱-۲ کاربردهای پلاسمای کانونی.. ۱۳
۲ سازوکارشتاب یون ها و مطالعه طیف دوترون های پرانرژی در دستگاه پلاسمای کانونی…. ۱۵
۲-۱ سازوکارشتاب یون ها………………… ۱۶
۲-۱-۱ فرآیند شتاب…………………… ۱۷
۲-۱-۲ مدل های شتاب………………….. ۱۸
۲-۱-۲-۱ ناپایداری…

نام فایل دانلودی: ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ...

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده… ۱
پیشگفتار.. ۲
مقدمه.. ۳
۱-۱- طرح مسئله.. ۶
۲-۱- اهداف تحقیق……………………… ۱۱
۳-۱-سؤالات اصلی تحقیق………………….. ۱۳
۴-۱- فرضیات تحقیق…………………….. ۱۳
۵-۱- پیشینه تحقیق…………………….. ۱۳
۵-۱-۱-مجموعه مقالت(پیشینه تحقیق)…… ۱۵
۶-۱- روش تحقیق……………………….. ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۱-۲-تعریف و مفهوم گردشگری……………… ۱۹
۲-۲-توریست…………………………… ۱۹
۳-۲-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی……… ۱۹
۴-۲-مفهوم بافت…

نام فایل دانلودی: طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل....

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

فهرست مطالب
 فصل اول: عملکرد پلاسمای کانونی ۱
۱- مقدمه: ۲
۱-۱ دستگاه پلاسمای کانونی: ۲
۱-۲ کاربرد های پلاسمای کانونی: ۴
۲- اصول عملکرد دستگاه پلاسمای کانونی: ۶
۲-۱ مرحله شکست و تخلیه سطحی ۷
۲-۲ مرحله رانش محوری ۸
۲-۳ مرحله تراکم شعاعی ۸
۲-۴ مرحله پلاسمای چگال و کانونی شدن ۹
۲-۵ مرحله وقوع ناپایداری و فروپاشی پینچ ۱۰
۳- تحلیل مراحل کار پلاسمای کانونی ۱۱
۳-۱ مدل جاروبی یا برف روبی ۱۱
۳-۲ مدل قطعه ای ۱۳
۴- دستگاه نانوفوکوس ۱۴
فصل دوم: طراحی ۲۲
۱- مقدمه ۲۳
۲- مراحل…

نام فایل دانلودی: ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))...

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله۴
۱-۲ سوال تحقیق۴
۱-۳ اهداف تحقيق۴
۱-۴ فرضيه‌های تحقیق۵
۱-۵ روش تحقيق۵
۱-۶ روش گردآوري اطلاعات۵
۱-۷ ابزار گردآوري اطلاعات۵
۱-۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶
۱-۹ قلمرو تحقیق۶
۱-۱۰ مشکلات تحقیق۶
۱-۱۱ واژه ها و مفاهیم۸
فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱ ادبیات تحقیق۱۰
۲-۱-۱ کاربری اراضی۱۰
۲-۱-۲ کاربری زمین۱۰
۲-۲ توانهای محیطی۱۰
۲-۳ جغرافیا و محیط۱۰
۲-۴ مفهوم محیط در جغرافیا۱۱
۲-۵…

نام فایل دانلودی: بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III...

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

فهرست مطالب
 چکیده…۱۹
فصل اول: مقدمه و کلیات..۲۰
۱-۱- اهمیت موضوع..۲۱
۱-۲- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن..۲۱
۱-۳- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت.۲۲
۱-۴- اهمیت استفاده از سازه های بتنی…۲۲
۱-۵- تعریف مسئله..۲۳
۱-۶- مراحل اجرای تحقیق…۲۴
۱-۶-۱- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………۲۴
۱-۶-۲- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….۲۴
۱-۶-۳- مقایسه کارائی چیدمان…

نام فایل دانلودی: تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین...

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات۲
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای۴
۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت۸
۱-۴ انواع راکتور هاي قدرت۹
۱-۴-۱ راکتورهای آب سبک۹
۱-۴-۲ راکتور آب تحت فشار۱۰
۱-۴-۳ راکتورهای آب جوشان۱۶
۱-۴-۴ راکتور حرارتی گازی۲۰
۱-۴-۵ راکتور هاي زاينده سريع با فلز مايع(LMFBR/FBR)26
۱-۴-۶ راکتور هاي خنک شونده با مواد آلي۲۷
فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در راکتورهای هسته‎ای۲۸
۲-۱ مقدمه۲۹
۲-۲ توصیفمجموعهسوخت۳۱
۲-۳ میله سوخت۳۳
۲-۴ انتقال حرارت در…

نام فایل دانلودی: ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)….

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)....

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)….

 چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهراردبیل می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.
بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری رابطه معنی دار وجود دارد
بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری رابطه معنی دار وجود دارد
بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد
بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی رابطه معنی دار وجود…

نام فایل دانلودی: تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر…

تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر...

تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر…

چکیده
آشفتگی سطح دریا به هنگام عبور توفان معلول دو علت است. علت اول بادهای توفانی است که با وارد کردن تنش بر سطح آب باعث انتقال تکانه به سطح آب شده و منجر به پاسخ واداشته سطح آب و امواج کم عمق می شوند که قادرند به فواصل دورتر از محل شکل گیری حرکت کنند. علت دوم، افت فشار جو به هنگام توفان است که باعث آشفتگی سطح دریا می شود. این اثر که معمولاً تحت عنوان «اثر وارونگی فشار[۱]»شناخته می شود بیان می کند که، به ازای هر میلی بار افت/افزایش فشار هوا…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی گونه های باغ گیاه شناسی شمال(نوشهر)

دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی گونه های باغ گیاه شناسی شمال(نوشهر)

دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی گونه های باغ گیاه شناسی شمال(نوشهر)

موضوع: دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی گونه های باغ گیاه شناسی شمال(نوشهر)
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۱۰۷…

نام فایل دانلودی: بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر…

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر...

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر…

چکیده
ما چگونگی تغییرات زمانی ثابت ساختار ریز در طی مرحله ی اولیه عالم و زمان های پایانی سلطه ی انرژی جنبشی میدان نرده ای، تابش، غبار، خمیدگی و ثابت کیهانشنای را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم که در مرحله اولیه خلا تا زمان کنونی ثابت ساختار ریز چگونه تغییر کرده است. در جهانی همانند جهان ما ثابت ساختار ریز در طی عصر تابش ثابت می ماند و در عصر غبار به آرامی و متناسب با یک قاعده ی لگاریتمی با زمان کیهانی افزایش می یابد. اگر عالم پس…

نام فایل دانلودی: بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز...

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…

 چکیده
در سالهای اخیر کاربردی از مکانیک کوانتومی که نظریه اطلاعات کوانتومی نامیده می شود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. درهم تنیدگی کوانتومی نقش اساسی را در بیشتر پروتکل های مربوط به اطلاعات کوانتومی بازی می کند. از این رو دانستن این که آیا سیستم درهم تنیده است یا خیر، یا میزان درهم تنیدگی چقدر است، اهمیت فراوانی دارد.
در این رساله میزان درهم تنیدگی برای هر کدام از سیستم های اتم- فوتون و زوج کوبیت، با استفاده از معیار های مختلف از…

نام فایل دانلودی: ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج….

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج....

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج….

چکیده
به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كيفيت محيط شهري، به يكي از دغدغه­هاي نوين نهادهاي مديريت و برنامه­ريزي شهری تبدیل شده است.
با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه بررسی شبکه بندی موجود و طراحی مناسب ترین شبکه جاده های جنگلی با استفاده از GIS در طرح جنگلداری

دانلود پایان نامه بررسی شبکه بندی موجود و طراحی مناسب ترین شبکه جاده های جنگلی با استفاده از GIS در طرح جنگلداری

دانلود پایان نامه بررسی شبکه بندی موجود و طراحی مناسب ترین شبکه جاده های جنگلی با استفاده از GIS در طرح جنگلداری

موضوع: دانلود پایان نامه بررسی شبکه بندی موجود و طراحی مناسب ترین شبکه جاده های جنگلی با استفاده از GIS در طرح جنگلداری
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۱۲۸…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه شناسایی گروه گونه های اکولوژیک گیاهی در ارتباط با خصوصیات ادافیکی و فیزوگرافی

دانلود پایان نامه شناسایی گروه گونه های اکولوژیک گیاهی در ارتباط با خصوصیات ادافیکی و فیزوگرافی

دانلود پایان نامه شناسایی گروه گونه های اکولوژیک گیاهی در ارتباط با خصوصیات ادافیکی و فیزوگرافی

موضوع: دانلود پایان نامه شناسایی گروه گونه های اکولوژیک گیاهی در ارتباط با خصوصیات ادافیکی و فیزوگرافی
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۸۹…

نام فایل دانلودی: تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

تحریک نوسانات 5 دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا...

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

 فهرست مطالب
مقدمه.. ۱۲
فصل اول ۱۲
۱-۱ خورشید . ۱۳
۱-۱-۱ ساختار داخلی خورشید .. ۱۶
۱-۲ ساختار سطحی و جو خورشید .. ۱۶
۱-۲-۱ فوتوسفر .. ۱۷
۱-۲-۲ كرومسفر .. ۱۸
۱-۲-۳ ناحیه انتقالی یا گذر.. ۱۸
۱-۲-۴ كرونا.. ۱۹
۱-۳ گرانولهای خورشیدی …………………….. ۲۰
۱-۵ بررسی مسئله­ی گرمایش تاج خورشیدی ………… ۲۱
۱-۵-۱ نقش میدان مغناطیسی و امواج آلفون در گرمایش تاج ۲۲
۱-۵-۲ اتصال مجدد مغناطیسی …………………. ۲۳
۱-۵-۳ جذب تشدیدی …………………………. ۲۴
۱-۵-۴ تركیب فازی …………………………. ۲۴
۱-۶ سیخک­های…

نام فایل دانلودی: استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS.....

استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

 فهرست مطالب
 فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه۱
۱-۲- بیان مسئله۲
۱-۳- سوالات تحقیق۵
۱-۴- فرضیات تحقیق۵
۲فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-تصميم‌گيري چندمعياره(MCDM) و سيستم اطلاعات جغرافيايي(…………………..……. (GIS8
۲-۲- روش تحليل شبكه ( ANP )9
۲-۳- تعریف مجموعه فازی۱۰
۲-۳-۱-…………………………………………………… نمایش مجموعه‌های فازی۱۱
۲-۴- مفهوم پارکینگ۱۲
۲-۴-۱-…………………………………………………………………….. اهمیت پارکینگ۱۲
۲-۴-۲-….. مشکلات…

نام فایل دانلودی: بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار…

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار...

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار…

چکیده
در این پایان­نامه سعی شده جرمِ نوکلئون و کوارک­ها در معادلاتِ مربوط به توابعِ ساختارِ نوکلئونی وارد شود.این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که برخورد ذرات در انرژی های بالا که منجر به تولید کوارک های سنگین شود در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد بود. ما جرمِ کوارک را مستقیماً وارد محاسباتِ سطح مقطعِ فرایندِ سخت (Hard Process) کردیم که در نتیجه­یِ آن، تابعِ انشعابِ پارتونی وابسته به جرم و مقیاس بازبهنجارش شده است. معادله­یِ تحول بدست…

نام فایل دانلودی: شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX....

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول مقدمه ….۱
فصل دوم نوترون و برهمکنش آن با ماده …. ۴
۲-۱- برهمکنش نوترون با هسته ….۴
۲-۱-۱- پراکندگی پتانسیلی .. ۵
۲-۱-۲- تشکیل هسته مرکب .. ۵
۲-۱-۳- گیر اندازی … ۵
۲-۱-۴-پراکندگی غیرکشسان…. ۶
۲-۱-۵-شکافت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۲-۲- واکنش زنجیره ای و اصول راکتور‎های هسته ای …………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۱- واکنش زنجیره ای…

نام فایل دانلودی: ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد….

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد....

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد….

چکیده
آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محله آغاز می­شود و محله­های شهری به مثابه کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. اگر در نظریه­های توسعه انسان-محور در شهرها، پایدای در سطح محلات به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی و همچنین شهروندمداری را، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده به حساب آوریم، به پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه تنوع ژن های MHC در جمعیت های پرورشی و وحشی ماهی آزاد دریای خزر

دانلود پایان نامه تنوع ژن های MHC در جمعیت های پرورشی و وحشی ماهی آزاد دریای خزر

دانلود پایان نامه تنوع ژن های MHC در جمعیت های پرورشی و وحشی ماهی آزاد دریای خزر

موضوع: دانلود پایان نامه تنوع ژن های MHC در جمعیت های پرورشی و وحشی ماهی آزاد دریای خزر
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۱۳۹…

نام فایل دانلودی: اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb…

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb...

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : معرفی جامدات و نیمرساناهای آمورف، ….
۱-۱)مقدمه۲
۱-۲) کلیات و تعاریف در مورد جامدات آمورف (بی شکل)۳
۱-۳) تعریف بی نظمی و انواع آن۵
۱-۴) نیمرساناهای بی شکل (آمورف)۱۱
۱-۴-۱) مقدمه۱۱
۱-۴-۲) انواع نیمرساناهای بی شکل۱۱
۱-۴-۳) شیشه ها۱۲
۱-۵) نظریه الکترونی سیستم های بی نظم۱۵
۱-۵-۱) مقدمه۱۵
۱-۵-۲) ساختار نواری انرژی۱۷
۱-۵-۲-۱) حالت های جایگزیده و جایگزیدگی آندرسون۱۷
۱-۵-۲-۲) معرفی مدل های متداول ساختار نواری برای مواد بی شکل۲۲
۱-۵-۲-۲-۱) مدل کوهن-…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه مدلسازی جنگل زدایی با روش های چندمتغیره آماری و شبکه عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه مدلسازی جنگل زدایی با روش های چندمتغیره آماری و شبکه عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه مدلسازی جنگل زدایی با روش های چندمتغیره آماری و شبکه عصبی مصنوعی

موضوع: دانلود پایان نامه مدلسازی جنگل زدایی با روش های چندمتغیره آماری و شبکه عصبی مصنوعی
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۶۹…

نام فایل دانلودی: ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی...

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

 فهرست مطالب
 فصل اول: کلیات تحقیق
-۱٫­ مقدمه … ۲
۱-۲٫ بیان مساله.. ۲
۱-۳-­ سؤال‏های تحقیق… ۵
۱-۴-­ پیشینه­ی تحقیق…. ۵
۱-۵-­ فرضیه های پژوهش.. ۸
۱-۶-­ حدود پژوهش.. ۸
۱-۷-­ اهداف پژوهش………………………………… ۹
۱-۸-­ معرفی الگو یا روش کار……………………….. ۱۰
۱-۹-­ نارسایی ها و مشکلات عمده­ی تحقیق……………….. ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱-­ مقدمه­13
۲-۲-­ شهر و نظریه­های اجتماعی………………………. ۱۴
۲-۲-۱-­ مکتب آرمان­گرایی………………………………

نام فایل دانلودی: سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن…

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن...

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن…

  چکیده
آئروژل‌ها مواد متخلخلی هستند که حفره‌های نانو‌متری آن‌ها در مقیاس مزو یا میکرومی‌باشد. چگالی پایین، تخلخل و سطح در معرض داخلی بالا از دیگر ویژگی‌های این مواد می‌باشد.
در این پژوهش نانو کامپوزیت سیلیکا آئروژل/ نانوذرات فریت کبالت به روش سل-ژل آماده­سازی و تحت فرایند فوق بحرانی خشک شد. بدین منظور نيترات آهن() ۹ آبه و نيترات کبالت() ۶ آبه در حلال‌هایی چون متانول و آب دیونیزه حل شده و به پیش­ماده سیلیکا اضافه و…

نام فایل دانلودی: طراحی شبکه باران سنج در ایران مرکزی با استفاده از روشهای جغرافیایی….

طراحی شبکه باران سنج در ایران مرکزی با استفاده از روشهای جغرافیایی....

طراحی شبکه باران سنج در ایران مرکزی با استفاده از روشهای جغرافیایی….

 1-1- مقدمه
درمیان عناصر اقلیمی، بارش بیش‌ترین نوسان را دارد. این مسأله به ویژه در کشور ایران که بارش متوسط سالیانه‌ی آن حدود ۲۵۰ میلی‌متر است، اهمیت بیشتری دارد (عزیزی، ۱۳۷۸). بارش را مي­توان مهم‌ترین عاملي دانست كه به‌طور مستقيم در چرخه هيدرولوژي دخالت دارد. تعيين رواناب حاصل از بارش، يكي از موارد بسیار مهم در تحلیل مسائل هيدرولوژي و مدیریت منابع آب است (مهدوی، ۱۳۸۱). ارتباط بارش و رواناب، يك ارتباط کاملاً پیچیده و غیرخطی است كه…

نام فایل دانلودی: تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی....

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

 
 
فهرست
 
عنوان صفحه
فصل اول: پیش گفتار
۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲گاز الکترونی دو بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۳گازحفره اي دوبعدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۴مروری بر کارهای انجام…

نام فایل دانلودی: بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ....

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

فهرست
چکیده…۱
مقدمه.. ۲
 فصل اول
مفاهیم بنیادی ۴
اختلال.. ۴
پذیرفتاری . ۸
ماتریس چگالی .. ۱۰
اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
رابطه بین پذیرفتاری ، ضریب شکست غیر خطی و شدت …………………………………………………………………………………….۲۲
فصل دوم
تعریف دوپایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
ابزار نوری و شرایط…

نام فایل دانلودی: اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس…

اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس...

اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس…

 چکیده
وجود منابع سرشارگچ با خلوص بالا در کشور ایران، پایین بودن مصرف انرژی در فرآوری و تولید گچ نسبت به سیمان، عدم ایجاد آلودگی در فرآیند تولید و از طرفی پایین بودن سرعت تولید در روش های ریخته گری سبب شد تا پژوهشی با هدف امکان سنجی اکستروژن گچ انجام پذیرد.
در این پژوهش به منظور شکل دهی یک خمیر کامپوزیت پایه گچی به روش اکستروژن، از نانوذرات رس جهت افزایش شکل پذیری خمیر، از الیاف پلی پروپیلن جهت افزایش استحکام خمشی، از اسید سیتریک به…

نام فایل دانلودی: آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان….

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان....

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان….

چکیده:
پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­شود. در این پژوهش به منظور شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات…

نام فایل دانلودی: اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها …

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها ...

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول۳
لایه های نازک، خواص آنها و روش های ساخت آنها۳
مقدمه۳
۱-۱ تعریف لایه های نازک۴
۱-۲ مراحل تشکیل لایه های نازک۵
۱-۳ خواص لایه های نازک۶
۱-۳-۱ خواص لایه نازک :۶
۱-۳-۲ خواص مکانیکی :۷
۱-۳-۳ خواص الکتریکی۷
۱-۳-۴ خواص مغناطیسی :۸
۱-۳-۵ خواص نوری۹
۱-۳-۶ خواص شیمیایی :۹
۱-۳-۷ خواص حرارتی :۹
۱-۴ روش های تهیه لایه های نازک۱۰
۱-۵ رسوب فیزیکی بخار PVD:10
۱-۶ روش تبخیر حرارتی :۱۱
۱-۶-۱ تبخیر حرارتی مقاومتی۱۱
۱-۶-۲ روش تبخیر حرارتی پرتو الکترونی…

نام فایل دانلودی: بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)…

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)...

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)…

چکیده
رشد شهر نشینی منجر به تغییراتی در زمینه تولید و اجزا زباله‌های بیمارستانی داشته است و مدیریت صحیح دفع مواد زائد جامد بیمارستانی مسئله‌ای است که ارتباط مستقیم با سلامت و کنترل عفونت در جامعه دارد. این مواد زائد معمولاً در طی مراقبت و درمان بیماران تولید می‌گردد میزان این زباله‌ها در شهر‌ها ۵/۱ تا ۲ در صد زباله‌های تولیدی را تشکیل می‌دهند. هرچند میزان این مواد کم است اما می‌تواند باعث مخاطرات زیادی شود. این مطالعه…

نام فایل دانلودی: بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت....

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

 فهرست مطالب
چکیده:‌ي
کلید واژه:توسعه شهری, رودخانه ,سیل خیزی رودخانه ها, آلودگی رودخانه ها‌ن
بیان مسئله۱۴
سوال تحقیق ۱۵
سیل خیزی ‌19
تعریف فاضلاب های خانگی در ایالات متحده آمریکا۳۱
مدل ها و تئوری ها در تحقیقات۳۸
سوابق مطالعات انجام شده و يا در حال مطالعه۳۹
آسيبها و خسارتهاي ناشي از سيلابهاي گذشته۴۰
موقعیت جغرافیا و وسعت محدوده تحقیق ۴۶
رودخانه سیاه رود۴۷
رودخانه گوهر رود ۴۸
داده های تحقیق ۴
فرایند اجرای تحقیق ۴۹
تاريخچه شهر…

نام فایل دانلودی: اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس …..

اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس .....

اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس …..

چکیده
در این پژوهش اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک­سا­له وهم­اندازه گونه قره­داغ و رمس از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان یزد تهیه و تحت پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادي تا يك­سوم ارتفاع گیاه (از قسمت يقه)، دفن شدن تا نصف ارتفاع گیاه، دفن شدن تا سه­چهارم ارتفاع گیاه و دفن کامل قرار گرفت. بعد از شش ماه آبياري و مراقبت، برخي…

نام فایل دانلودی: آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری….

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری....

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری….

چكيده:
با روند گرم شدن کره زمین و ارزشمند تر شدن منابع آب به دلیل رشد جمعیت و نیاز صنایع و کشاورزی، بررسی های متعددی همسو با برنامه های حفاظت و حراست از آب در راستای بررسی تغییرات بارش و برنامه ریزی در زمینه مواجهه با تبعات تغییرات مثبت و منفی صورت گرفته است. هدف در اين تحقيق مطالعه انحراف احتمالي عنصر اقليمي بارش در استان کرمانشاه از حالت نرمال مي­باشد. براي بررسي تغييرات اقليمي و دگرگوني بارش از آزمون های آماری من کندال و آریما در…

نام فایل دانلودی: طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده…

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده...

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده…

 چکیده
امروزه از هندسه­های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می­شود. بدون شک یکی از شاخه­هایی که هندسه­های فرکتالی در آنها تاثیر زیادی گذاشته است الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی، باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تشعشع­کننده­ها، منعکس­کننده­ها و آنتن­ها می­گردد که باعث می­گردد این ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند. در این پایان­نامه بررسی ساختارهای فرکتالی جهت طراحی و…

نام فایل دانلودی: بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ....

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.. ۱
مقدمه… ۲
فصل اول: کلیات تحقیق.
۴…………………………………………… ۴
۱-۱- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق……………… ۵ …………………………………………….
۱-۲- سوال تحقيق………………………………. ۶ …………………………………………….
۱-۳- فرضيه هاي تحقيق………………………….. ۶ ……………………………………………. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق……………………………… ۶ …………………………………………….
۱-۵- دلایل انتخاب موضوع………………………… ۶ …………………………………………….
۱-۶-…

نام فایل دانلودی: بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی…

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی...

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی…

 فهرست مطالب

 

صفحه

فصل اول کلیات و مقدمه ….

۱

۱-۱ تئوری آشوب و تاریخچه آن …

۱

۱-۲ تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها ….

۴

۱-۳ سیستم­ مخابرات آشوبی طیف گسترده ….

۵

۱-۳-۱ ویژگی­های اصلی مخابرات آشوبی …

۵

۲-۳-۲ سیستم دیجیتال و آنالوگ آشوبی ..

۶

۱-۳-۲-۱ سیستم­های آنالوگ..

۶

۱-۳-۲-۱-۱ پوشاندن با آشوب (CM ) ……………………………………………………………………………………………………………..

۷

۱-۳-۲-۱-۲…

نام فایل دانلودی: بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی…..

بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی.....

بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.. ۱
مقدمه…. ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-کلیات تحقیق….. ۴
۱-۱ بیان مسئله…………………………………. ۴
۱-۲ سوالهای تحقیق………………………………. ۴
۱-۳ فرضیه های تحقیق…………………………….. ۵
۱-۴ اهداف تحقيق………………………………… ۵
۱-۵ روش تحقيق………………………………….. ۵
۱-۶- روش گردآوري اطلاعات…………………………. ۵
۱-۷- ابزار گردآوري اطلاعات……………………….. ۵
۱-۸- روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………. ۶
۱-۹- سوابق تحقیق…………………………………..

نام فایل دانلودی: ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته..

ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته..

ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته..

چکیده:
ارزیابی اثرات توسعه فرآیندی است که به تشخیص، شناسایی ، پیش­بینی، ارزیابی و کاهش اثرات پروژه­های توسعه می­پردازد. تعیین میزان اهمیت اثرات محیط­زیستی یکی از مهم­ترین دغدغه­های فرایند ارزیابی اثرات محیط­زیستی در طرح­ها و پروژه­ها می­باشد که عمدتاً به ماهیت چندمعیاره بودن این مسئله وابستگی دارد. در واقع اهمیت یک اثر محیط­زیستی را علاوه برشدت اثر، معیارهای متعدد دیگری می­سازند. در سال­های اخیر چند نوع از…

نام فایل دانلودی: بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت.....

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول۳
۱-۱- کلیات:۴
۱-۲- هدف تحقیق :۹
۱-۳- اهمیت تحقیق:۹
۱-۴- پیشینه تحقیق:۱۰
۱-۵- روش تحقیق:۱۴
۱-۶- سوالا ت تحقیق:۱۵
فصل دوم۱۶
۲-۱- نماد مار در پیکر اهریمن و اژدها:۱۷
۲-۱-۱- مار و اهریمن در ایران:۱۷
۲-۱-۲- مار و اهریمن در یونان:۳۲
۲-۱-۳- مار اهریمنی در اساطیر مصر:۴۳
۲-۲- مفهوم کلی مار در ارتباط با دین:۵۵
۲-۲-۱- زروان در ایران:۵۶
۲-۲-۲- کرونوس در یونان:۶۱
۲-۲-۳- مار جانور دنیای مردگان:۶۵
۲-۲-۴- آیین مهر پرستی:۷۳
۲-۲-۵- آیین مانی:۸۱
۲-۳- مار و پاسداری:۸۳
۲-۳-۱- مار در…

نام فایل دانلودی: مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل…

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل...

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل…

چکیده
هوا مهمترین عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می­رود و آلودگی آن تندرستی و سلامتی انسان­ها را به خطر می­اندازد. آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی به شمار می‌رود که به خودی خود می‌تواند زمینه ساز بسیاری از خطرهای زیست محیطی دیگر باشد. عوامل ایجاد آلودگی هوا زیاد هستند و یکی از مهمترین آنها وسایل نقلیه هستند که در زندگی ماشینی امروز به شدت مورد نیازند. لذا در طراحی، تولید و استفاده از آنها باید طوري عمل شود که حداقل…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان…

بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان...

بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان…

 

چكيده
هدف تحقیق، بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی برای استقلال، شایستگی و وابستگی و هم چنین شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان بود. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که داده ها به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید در مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بودند که با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه­ای با…

نام فایل دانلودی: بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان…

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان...

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان…

چکیده
هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را ۱۵۰ نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه ۵۰ سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه ۲۴ سؤالی برای بررسی اهداف پنج‏گانه بانک رفاه می‎باشد. از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از پژوهش بهره گرفته شد در رویکرد…

نام فایل دانلودی: بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه……

بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه......

بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه……

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت توانهای اکوتوریستی منطقه،شناخت مشکلات و محدودیت های منطقه در بخش مرتبط با توریسم و اکوتوریسم در راستای افزایش تعداد گردشگران و رونق بیشتر در منطقه…

نام فایل دانلودی: بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری….

بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری....

بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
?فصـل اول: کلّیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله۵
۱-۲٫ ضرورت و اهمیت تحقیق۷
۱–3. اهداف تحقیق۸
۱–4. سئوال های اساسی تحقیق۸
۱–5. فرضیه های تحقیق۸
۱–6. موانع و محدودیت های تحقیق۹
۱–7. محدوده مورد مطالعه۹
۱–8. سازماندهی تحقیق۱۰
۱–9. واژه ها و مفاهیم۱۰
? فصـل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ پیشینه تحقیق۱۴
۲–2. مفاهیم پایه ای۱۶
۲-۲-۱٫ مفهوم شهر۱۶
۲-۲-۲٫ مفهوم کالبد شهر۱۷
۲-۲-۳٫ مفاهیمی پیرامون توسعه…

نام فایل دانلودی: توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده…

توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده...

توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده…

چکیده
امروزه از هندسه های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می شود. بدون شک یکی از شاخه هایی که هندسه فرکتالی در آنها تاثیر زیادی گذاشته است، الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تششع­کننده­ها، و منعکس­کننده­ها و آنتن­ها می­گردد که باعث می­شود این ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند.
در این پایان­نامه ساختار فرکتالی چندبانده به عنوان یک آنتن مورد بررسی و…

نام فایل دانلودی: بررسی جاذبه های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین….

بررسی جاذبه های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین....

بررسی جاذبه های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین….

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
 فصل اول : طرح تحقيق
۱-۱ – بيان مسئله.. ۶
۱-۲-اهميت وضرورت انجام تحقيق. ۷
۱-۳- اهداف تحقيق.. ۹
۱-۳-۱- اهداف کلی .۹
۱-۳-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………..۹
۱-۴ – سوالات تحقیق………………………… ۹
۱-۴-۱- سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………۹
۱-۴-۲- سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………….۹
۱-۵- فرضیه های…

نام فایل دانلودی: بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان ….

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان ....

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان ….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مساله و ضرورت تحقیق. ۵
۱–ضرورت و اهمیت تحقیق. ۶
۱-۳-اهداف تحقیق. ۶
۱-۴سوالهای تحقیق. ۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق. ۶
۱-٦-روش تحقیق و مراحل آن. ۷
۱-۷-جامعه آماری، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق. ۷
۱-۸-پیشینه تحقیق. ۸
۱-۹-محدوده مورد مطالعه. ۸
۱-۱٠-موانع و محدودیت ها. ۸
۱-۱۱-مفاهیم و واژه ها. ۹
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱-گردشگری. ۱۲
۲-۱-۱-مفاهیم پایه گردشگری. ۱۳
۲-۱-۲-واژه شناسی. ۱۳
۲-۱-۳-بار مفهومی و…

نام فایل دانلودی: بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان…..

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان.....

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ کلیات تحقیق۴
۱-۲-۱ بیان مسئله۴
۱-۲-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق۵
۱-۲-۳ اهداف تحقيق۵
۱-۲-۴ سوال تحقیق۵
۱-۲-۵ فرضيه تحقيق۵
۱-۲-۶ روش تحقيق۶
۱-۲-۷ مراحل تحقيق۶
۱-۲-۸ روش تجزیه و تحلیل۶
۱-۲-۹ موقعيت محدوده۶
۱-۲-۱۰ واژه ها و مفاهیم۷
۱-۲-۱۱ مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق۷
فصل دوم :مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق
۲-۱ حرکات توده ای۹
۲-۱-۱ انواع زمين لغزه‌11
۲-۱-۱-۱ طبقه‌بندی وارنز از حركات توده‌ای۱۱
۲-۱-۲…

نام فایل دانلودی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس …

بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس …

 چکیده:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور ۲۸۰ نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان استفاده شد. و برای تجزیه و…

نام فایل دانلودی: بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان….

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان....

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان….

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت، آزمون دلبستگی بزرگسالان کولینز ورید و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعهکه شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان بودند، پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر…

نام فایل دانلودی: بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار….

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار....

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار….

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم.. ۴
گفتار اول: کلیات.. ۵
الف) تعریف و تبیین موضوع.. ۵
ب) پیشینه تحقیق.. ۷
ج) اهمیت موضوع.. ۷
د) ضرورت تحقیق.. ۸
هـ) اهداف تحقیق.. ۸
و) سؤالات اصلی و فرعی.. ۹
۱٫ سؤال اصلی تحقیق.. ۹
۲٫ سؤالات فرعی تحقیق.. ۹
ز) فرضیه‌های تحقیق.. ۹
۱٫ فرضیه اصلی تحقیق.. ۱۰
۲٫ فرضیه‌های فرعی تحقیق.. ۱۰
ح) روش تحقیق.. ۱۰
گفتار دوم: مفاهیم.. ۱۱
الف) امامت.. ۱۱
تعریف لغوی امامت.. ۱۱
تعاریف متکلمان اسلامی.. ۱۲
تعاریف عام.. ۱۲
تعاریف خاص.. ۱۳
نکات…

نام فایل دانلودی: اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص….

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص....

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص….

چكيده
در ميان آياتي كه امامت خاصه را اثبات مي كنند آيات صادقين، مباهله و نجم خلافت بلافصل اميرالمؤمنين(ع) را اثبات مي نمايد.
در آيه صادقين عمده استدلال بوسيله آن بر لفظ صادقين و لزوم اتباع از آنان است. كلمه «صدق» در اصل به معناى مطابقت گفتار و يا خبر با خارج است و مجازا در اعتقاد و عزم و اراده و عمل نيز استعمال شده است، و مقصود از صدق، معناى مجازى و وسيع آن است، نه معناى لغوى و خاص آن.
مفسّران اهل سنّت در تفسير اين آيه بعضا از كنار اين…

نام فایل دانلودی: طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد سیار کالیبراسیون ویژه کمیت‌های الکتریکی…..

طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد سیار کالیبراسیون ویژه کمیت‌های الکتریکی.....

طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد سیار کالیبراسیون ویژه کمیت‌های الکتریکی…..

چکیده
مزایای زیاد کالیبراسیون در محل، نسبت به کالیبراسیون در مرکز کالیبراسیون باعث تشکیل تیم های مجهز سیار کالیبراسیون در تمامی شرکت هایی که در حوزه کالیبراسیون کار می کنند، شده است. از اینرو در سال های اخیر طراحی استانداردها و تجهیزاتی که مناسب کارهای سیار باشد مورد توجه قرار گرفته است. طراحی استانداردهایی که در عین داشتن دقت لازم از نظر وزن و امکانات بهینه باشد، موضوع بسیاری از پژوهش ها و طراحی های اخیر انجام شده در حوزه کالیبراسیون…

نام فایل دانلودی: نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار…

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار...

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار…

فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول: کلیات.. ۴
مقدمه. ۵
۱٫ تعریف مساله. ۵
۲- پیشینه تحقیق. ۶
۳- ضرورت تحقیق. ۷
۴- هدف تحقیق. ۷
۵- سئوالات تحقیق. ۷
۱-۵- سئوال اصلی. ۷
۲-۵- سئوالات فرعی. ۷
۶- فرضیه‌ها. ۸
۷- روش تحقیق. ۸
گفتار اول: شناختی بر تفسیرکشف الاسرار و عده الابرار. ۹
۱-چگونگی تدوین. ۱۰
۲-نگاهی به ابعاد گوناگون کشف الاسرار. ۱۰
۳-جایگاه نقل درکشف الاسرار. ۱۱
۴-اسرائیلیات در کشف الاسرار. ۱۲
۵-مباحث کلامی درکشف الاسرار. ۱۲
۶-مباحث فقهی درکشف الاسرار. ۱۳
۷- فضایل علیj درکشف…

نام فایل دانلودی: بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده....

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

فهرست مطالب
 عنوان.. صفحه
چکیده…. ۱
مقدمه.. ۲
الف)بیان مسئله.. ۲
ب)سوالات تحقیق.. ۴
پ)فرضیات پژوهش.. ۴
ت) پیشینه تحقیق.. ۵
ث) روش تحقیق.. ۵
ج) اهدف پژوهش.. ۵
ح)ساختار تحقیق.. ۶
فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. ۷
۱-۱تلویزیون های ماهواره ای.. ۸
۱-۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. ۸
۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان .. ۱۱
۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. ۱۳
۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه.. ۱۳
۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده .. ۱۴
۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش…

نام فایل دانلودی: طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی….

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی....

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ….۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱پیشگفتار …۲
۱-۲ تاریخچه PLLو STATCOM………4
۱-۳ بخش‌های سیستم STATCOM …..4
۱-۳-۱ مبدل قدرت ……۴
۱-۳-۲ راکتورهای اتصال….۵
۱-۳-۱ سیستم کنترل ………۵
فصل دوم : مروری بر استاتکام و کنترل کننده حلقه قفل فاز و توپولوژی‌های آن
۲-۱تعریف پایداری و علت‌های کاربرد استاتکام و PLL …..6
۲-۱-۱ پایداری ولتاژ ………………۶
۲-۱-۲ پایداری دینامیکی …………………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۱-۳…

نام فایل دانلودی: بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید…

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید...

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده..۱
فصل اول ( کلیات تحقیق )
۱-۱ مقدمه..۳
۱-۲ بیان مساله..۴
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق.۵
۱-۴ تعریفعملیاتی پژوهش..۵
۱-۵ اهداف کلی تحقیق.. ۶
۱-۶ سؤالات تحقیق..۶
۱-۷ فرضيه‏هاي تحقیق..۶
۱-۸ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………………۷
۱-۱-۸ قصاص…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۹ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و…

نام فایل دانلودی: طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی مبدل ِDC_DC کاهنده….

طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی مبدل ِDC_DC کاهنده....

طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی مبدل ِDC_DC کاهنده….

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

۱

فصل اول: مروريبرمطالعاتانجام­شده

۲

-۱- مقدمه

۳

۱-۲- پژوهش­های انجام­شده بر روی مبدل­های ِDC_DC

۵

فصل دوم:معرفی چاپر

۱۱

-۱- مقدمه

۱۲

-۲- کنترل مبدل­هاي dc-dc

۱۳

-۳- مبدل کاهنده

۱۶

۲-۳-۱- مد جريان پيوسته

۱۹

۲-۳-۲-مرز بين هدايت پيوسته و ناپيوسته

۲۲

۲-۳-۳- مد هدايت ناپيوسته

۲۳

۲-۳-۳-۱- مد هدايت ناپيوسته با ثابت

۲۳

-۳-۳-۲- مد هدايت…

نام فایل دانلودی: احادیث مهدویت در صحاح سته….

احادیث مهدویت در صحاح سته....

احادیث مهدویت در صحاح سته….

 چکیده :
مساله مهدویت درمذهب شیعه ؛ آن گونه که جزو مباحث امامت است، مربوط به حوزه اعتقادات واصول دین می باشد.
در کتب اهل سنت(صحاح سته) احادیث فراوانی درمورد مساله مهدویت نقل شده ، در صحیحین «بخاری ومسلم» احادیث عامی نقل شده وآن هم با اشاره وتلمیح به این موضوع مانند : چگونه خواهید بود اگر عیسی «ع» ظهور کند در حالی که امام شما از خودتان است. ولی در کتب دیگر همچون :ترمذی، ابوداوود ، نسائی وابن ماجه احادیث بیشترودقیق تری در این…

نام فایل دانلودی: بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران...

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده:.. ۱
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱-مقدمه: .. ۳
۱-۲- بيان مسأله.. ۴
۱-۳- سؤالات تحقيق. ۵
۱-۴- فرضيات تحقيق. ۵
۱-۵- اهداف و ضروريات تحقيق… ۵
۱-۶-پیشینه تحقیق…۵
۱-۷- روش تحقيق…………………………….. ۶
فصل دوم: مباني و مفاهيم مفسد‌في‌الارض
۲-۱- تبيين لغوي افساد‌في‌الارض………………. ۸
۲-۲- مبناي فقهي جرم افساد…………………… ۱۰
۲-۲-۱- آيات……………………………….. ۱۰
۲-۲-۲- روايات……………………………… ۲۱
۲-۲-۳- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهي…

نام فایل دانلودی: طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار….

طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار....

طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار….

چکیده
فیلتر اکتیو سری برای جداسازی هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار، در بارهای غیر‌خطی نوع منبع ولتاژ هارمونیکی تکفاز و سه‌فاز طراحی شده است. یک روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار تحت عنوان روش مقدار مطلق پیشنهاد شده است که به الگوریتم کنترلی فیلتر اکتیو سری اعمال می‌گردد. سیستم‌های جبران سازی شده فیلتر اکتیو سری را می‌توان با استفاده از مدل‌های ساده شده نشان داد، به طوری که بهره‌ کنترل‌کننده‌ها به راحتی تخمین زده…

نام فایل دانلودی: بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه…

بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه...

بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه…

فهرست مطالب
چكيده.. ۱
مقدمه… ۲
فصل اول : کلیات تحقیق… ۴
۱-۱-بیان مسئله.. ۵
۱-۲-اهداف تحقیق…. ۶
۱-۳-پرسش های تحقیق…۶
۱-۴-فرضیات تحقیق…۶
۱-۵- روش تحقیق.. ۶
فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام… ۷
بخش اول:تعاریف ۸
۲-۱- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن………….. ۸
۲-۱-۱- تعريف بلوغ……………………………… ۸
۲-۱-۲- بلوغ زن………………………………… ۸
۲-۱-۳- تغييرات دوران بلوغ در انسان………………. ۹
۲-۱-۴- تغييرات بلوغ در دختران…………………… ۹
۲-۱-۴-۱- ترتيب تغييرات جسمي دخترها در…

نام فایل دانلودی: طراحی و شبیه سازی سنسور فشار کره چشم….

طراحی و شبیه سازی سنسور فشار کره چشم....

طراحی و شبیه سازی سنسور فشار کره چشم….

فهرست مطالب
 فصل اول: کلیات طرح۱
۱-۱ مقدمه۱
۱-۲ اهداف تحقیق۵
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن۵
۱-۴ فرضيه هاي تحقيق۶
۱-۵ محدودیت ها و مشکلات تحقیق۷
۱-۶ ساختار پروژه۷
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده۸
مقدمه۸
۲-۱ معرفی MEMS9
۲-۲ مبدل های MEMS10
۲-۳ سنسورهای فشار۱۰
۲-۳-۱ سنسورهای فشار پیزوالکتریک۱۰
۲-۳-۲ سنسورهای فشار مقاومت پیزویی۱۱
۲-۳-۳ سنسورهای فشار خازنی۱۱
۲-۳-۳-۱ علل استفاده از سنسور فشار خازنی۱۲
۲-۴ ساختمان چشم۱۳
۲-۴-۱ پلك۱۴
۲-۴-۲ ملتحمه۱۴
۲-۴-۳ قرنیه۱۴
۲-۴-۴ عنبیه…

نام فایل دانلودی: بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي ….

بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي ....

بررسي زندگي و آثار ادبي ابن سكّيت دورقي اهوازي ….

 مقدمه
ابويوسف يعقوب بن اسحاق سكّيت يكي از بزرگان ادبيّات عرب در عصر و زمان خويش بود. خانواده ي وي كه از اهالی دورق « شاد گان امروزی» بودند ، به عراق مهاجرت نمودند . ابن سكّيت و پدرش در بغداد مشغول علم آموزي بودند و همزمان معلم كودكان آنها در درب القنطره بغداد بودند. ابن سكّيت در علوم مختلف مانند علم لغت، نحو ، شعر و روايت و حتي گياه شناسي ( علم نبات) به درجات والايي رسيد . وحتي شاگرداني در تمام علوم آن زمان تربیت نمود ، كه در فصل…

نام فایل دانلودی: طراحی و شبیه سازی اینورتر سه سطحی….

طراحی و شبیه سازی اینورتر سه سطحی....

طراحی و شبیه سازی اینورتر سه سطحی….

 فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه.. ۲
۱-۱-مقدمه.. ۲
۱-۱-۱-کاربردهای اینورتر در صنعت :.. ۳
۱-۲-دسته بندی اینورترها از لحاظ کارکرد :.. ۳
۱-۲-۱-اصول کار مدارات اینورتر:.. ۴
۱-۳-ویژگی های اینورتر.. ۸
فصل دوم: مروری بر گذشته.. ۱۲
۲-۱-انواع اینورترها.. ۱۲
۲-۱-۱-اینورتر های ولتاژ.. ۱۳
۲-۱-۲-اینورتر تکفاز.. ۱۵
۲-۱-۳-اینورتر سه فاز.. ۲۷
۲-۱-۴-اینورتر از لحاظ تعداد سطوح:.. ۳۶
۲-۱-۵-انواعاینورترچندسطحی:۳۸
۲-۱-۶مزایاومعایباینورترچندسطحی.. ۳۹
۲-۱-۶-۱-مزایا.. ۴۰
۲-۱-۶-۲معایب:۴۰
۲-۲-طراحيهايپيشرفته :۴۰
فصل سوم:…

نام فایل دانلودی: اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران….

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران....

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران….

 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….۱
۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۱
۲- بيانمسله ……………………………………………………………………………………………….۲
۳- سؤالاتتحقیق………………………………………………………………………………………….۲
۴- فرضياتتحقیق………………………………………………………………………………………..۳
۵-…

نام فایل دانلودی: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد در سنسورهای تصویری….

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد در سنسورهای تصویری....

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد در سنسورهای تصویری….

 فهرست
عنوان صفحه
 چکیده …………. ۱
هدف ………. ۲
فصل اول – مقدمه: آشنایی با سنسورهای تصویر و توان مصرفی آنها…. ۳
۱-۱)سنسور تصویربرداری و کاربرد آنها در زمینه نانو دوربین های پزشکی…… ۵
۱-۲) آشنائی با Charge-Coupled Devices) CCD)…………. 5
۱- ۳) آشنائی با (Complementary Metal Oxide Semiconducter) CMOS…… 7
۱-۴) ساختار سنسورهایCCD و CMOS……… 8
۱- ۵) مزایا و معایب و مقایسه کلی CCD وCMOS……………………………………………………………………..11
فصل دوم – اهمیت کاهش توان…

نام فایل دانلودی: بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث….

بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث....

بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ..۱
مقدمه .۲
فصل اول : كليات تحقيق
۱-۱ بيان مساله …۶
۱-۲ پيشينه موضوع ..۶
۱-۳ ضرورت اهداف و اهميت موضوع…۷
۱-۴ سوالات تحقيق..۷
۱-۵ فرضیه تحقيق…۷
۱-۶ روش تحقیق…۷
فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات و مباحث عام
۱-۲ بخش اول : تعريف كافر………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۱ گفتار اول : كافر در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………………۹
۲-۲ بخش دوم : تعريف…

نام فایل دانلودی: طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های ذخیره سازی، پردازش، نمایش و ارسال از طریق شبکه….

طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های ذخیره سازی، پردازش، نمایش و ارسال از طریق شبکه....

طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های ذخیره سازی، پردازش، نمایش و ارسال از طریق شبکه….

چکیده
اندازه­گیری و کنترل دقیق دما در سیستم­های صنعتی و پژوهشی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و کارکرد صحیح برخی ابزارهای صنعتی و آزمایشگاهی فقط در محدوده مکانی مشخص با تعداد کانال کم (حداکثر ۸ کانال) امکان پذیر می­باشد. بنابراین تصمیم به ساخت سامانه اندازه­گیری دمای ۶۴ کاناله با اهداف اندازه­گیری با دقت حداکثر ۰٫۲۵ درجه سانتی­گراد، پراکندگی در فضایی به وسعت حداکثر ۹۰۰ متر (بسته به نوع کابل متغیر است)، اندازه­گیری ۶۴ کانال در…

نام فایل دانلودی: تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان...

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده:۱
مقدمه۲
بیان مسئله :۳
سوالات :۴
فرضیات :۴
ضرورت و اهمیت تحقیق:۴
اهداف :۵
پیشینه و ادبیات تحقیق :۵
روش تحقیق :۶
محدودیت های تحقیق:۶
ساختار تحقیق :۶
فصل اول: روش های حل و فصل خصومات۸
مقدمه فصل اول :۹
۱-۱-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی :۱۱
۱-۱-۱-روش قضاء دولتی :۱۲
۱-۱-۲- روش سازش:۱۳
۱-۱-۳-روش داوری :۱۳
۱-۲-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی :۱۴
۱-۲-۱-روش های غیر حقوقی :۱۶
۱-۲-۲-روش های حقوقی :۱۶
۱-۲-۳-روش دیپلماتیک…

نام فایل دانلودی: طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون….

طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون....

طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون….

فهرست مطالب
۱- فصل اول: بررسي منابع۱
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- کنترل‌کننده‌هاي موازي۵
۱-۲-۱- جبران‌کننده‌ي VARاستاتيکي (SVC)6
۱-۲-۲- جبران‌کننده‌ي استاتيکي سنکرون (STATCOM)7
۱-۲-۲-۱- اساس عملکرد STATCOM10
۱-۲-۳-مقايسه‌ي STATCOMو SVC12
۱-۳- مروري بر کارهاي انجام شده۱۳
۱-۴- خلاصه۱۸
۲-فصل دوم: پايداري سيستم‌هاي قدرت۱۹
۲-۱- مقدمه۲۰
۲-۲- پايداري زاويه‌ي رتور۲۲
۲-۳- منحني توان- زاويه۲۳
۲-۴- معادله توان- زاويه۲۳
۲-۵- معادله نوسان۲۴
۲-۶- معيار سطوح برابر۲۷
۲-۷- منحني نوسان۲۹
۲-۸- راهبردهاي…

نام فایل دانلودی: نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود….

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود....

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود….

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
تعریف مسأله.. ۲
پیشینه‌ی تحقیق.. ۲
ضرورت تحقیق.. ۳
اهداف تحقیق.. ۴
سؤالات تحقیق.. ۴
سؤال اصلی.. ۴
سؤالات فرعی.. ۴
فرضیه ها.. ۵
روش انجام تحقیق.. ۵
ساختار تحقیق.. ۵
فصل اول: کلیات.. ۸
گفتار اول: معنا شناسی.. ۹
الف) واژه انحراف.. ۹
۱) معنای لغوی.. ۹
ب) انواع انحراف.. ۱۰
گفتار دوم: آشنایی با امام سجادjو زمان ایشان.. ۱۱
۱) القاب، کنیهها، تاریخ و مکان ولادت حضرت.. ۱۱
۲) فضائل و مناقب امام سجادj.. 12
الف – خصوصیات اخلاقی امام سجادj.. 12
۱)عبادت و…

نام فایل دانلودی: اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها…

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها...

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات آن‌ها…

چکیده :
واژگان کلیدی :
امامت خاصه، امام حسن(×)، امام حسین(×)، امام سجاد(×)،فیصل نور،ابن تیمیه
 بعد ازتبیین ضرورت امامت، شناخت مصادیق آن مهم‌ترین معرفت در حیطه امامت شناسی است.چرا که«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» .ازاین روپاسخ به شبهات وارده در مسئله امامت به نوعی فرار از مرگ جاهلی خواهد بود.
لذا دراین پژوهش سعی شده است به شبهاتی که در آخرین نوشتارهای علمی وهابیت مطرح گردیده است پاسخ داده شود.
فیصل نور که از…

نام فایل دانلودی: طراحی، شبیه سازی وساخت یک آنتن میکرواستریپی جدید با قابلیت کنترل چند باند فرکانسی…..

طراحی، شبیه سازی وساخت یک آنتن میکرواستریپی جدید با قابلیت کنترل چند باند فرکانسی.....

طراحی، شبیه سازی وساخت یک آنتن میکرواستریپی جدید با قابلیت کنترل چند باند فرکانسی…..

چکیده
در این پایان­نامه، یک آنتن میکرواستریپی پچ با تغییراتی بسیار موثر در صفحه زمین و بخش تشعشعی آن جهت افزایش کارآیی، ایجاد حالات متنوع از پاسخ فرکانسی و امکان کنترل این حالات مورد مطالعه قرار می­گیرد. تغییرات اعمال شده بر روی این آنتن باعث ایجاد یک ساختار جدید از آنتن­های میکرواستریپی شده که فرمتی شبیه آنتن پچ میکرواستریپی و عملکردی شبه تک قطبی دارد. طراحی ساختار ارائه شده در بخش اول از یک آنتن پچ میکرواستریپی شروع شده است. ابعاد…

نام فایل دانلودی: بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران…

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران...

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران…

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
مقدمه.. ۲
فصل اول: کلیات
۱- فصل اول: کلیات…۶
۱-۱- بیان مساله .. ۶
۱-۲- پرسش های تحقیق… ۷
۱-۳- فرضیه های تحقیق…. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق… ۷
۱-۵- سوابق مربوطه …………………. ۷
۱-۶- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…… ۷
۱-۷- روش کار ……………………… ۸
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ……………. ۸
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………. ۸
۱-۱۰- ابزارگردآوری اطلاعات ………….. ۸
فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام
۲- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام…

نام فایل دانلودی: بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)...

بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)…

چکیده
این رساله با عنوان «بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)» و با هدف شناساندن فقه امامیه به عنوان فقهی پویا در همه‌ی اعصار به انجام رسیده است. در دنیای کنونی با پیشرفت علوم مختلف فقه نیز به عنوان علمی که در تمامی شئون زندگی مردم مسلمان جاری است باید همگام و همسو با علوم دیگر پیشرفت نماید.
روش استنباط احکام شرعی و شیوه‌های مختلف پاسخگویی سنتی با تکیه بر کتب و روش پیشینیان بوده است ولی آنچه به نظر…

نام فایل دانلودی: بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق …

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ...

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق …

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.. ۱
مقدمه..۲
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱- بيان مسئله.. ۵
۱-۲- پرسش هاي تحقيق..۶
۱-۳- فرضيات تحقيق… ۷
۱-۴- اهداف و ضروريات تحقيق… ۷
۱-۵-پيشينه تحقيق. ۷
۱-۶- روش تحقيق.. ۸
فصل دوم: تعاريف اصطلاحات و مباحث عام
۲-۱- جرم…………………………. ۱۰
۲-۲- انواع جرايم………………….. ۱۱
۲-۳- هرزه نگاري…………………… ۱۲
۲-۳-۱- مفهوم پورنوگرافي(pornography)…… 15
۲-۳-۲- پیشینه پورنوگرافي (هرزه نگاري).. ۱۸
۲-۴- اينترنت…………………….. ۲۰
۲-۴-۱- اينترنت بي سيم…………….. ۲۱
۲-۴-۲-…

نام فایل دانلودی: اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات….

اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات....

اثبات ولایت و امامت حضرت علی از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات….

فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم۲
گفتار اول: کلیات۳
۱٫ تبیین موضوع۳
۲٫ پیشینه تحقیق۳
۳٫ سوال اصلی۵
۴٫ سوالات فرعی۵
۵٫ فرضیه ها۵
۶٫ اصل “امامت” و جایگاه “امام”‌در تفکر اسلامی۶
۱٫ غدیر خم۱۱
غدیر۱۱
معنای اصطلاحی غدیر۱۲
خم۱۲
غدیر خم۱۳
۲٫ مولی و واژه های هم‌ردیف۱۴
۳٫ شبهه۱۵
فصل دوم: تبیین سند و دلالت حدیث غدیر بر امامت۱۶
گفتار اول: شرح اصل حدیث غدیر۱۷
الف: قصه غدیر به روایات شیعه۱۷
۱٫ واقعه غدیر به روایت الغدیر۱۷
۲٫ واقعۀ غدیر به روایت…

نام فایل دانلودی: تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی…..

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی.....

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی…..

 صفحه
فهرست
چکیده…۱
مقدمه.۲
اهمیت تحقیق…۴
اهداف تحقیق…۴
روش تحقیق….۵
پرسشهای تحقیق..۵
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵
سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۶
فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه
۱-۱مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۱گفتار نخست واژه…

نام فایل دانلودی: بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات…

بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات...

بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات…

چکیده پایان‌نامه:
فتنه از موضوعات مهم اجتماعی وسیاسی است که از منظر اسلام،شایسته نقد و تحلیل فراگیر است فتنه در آیات و روایات با معانی متعددی آمده است که از آن جمله می توان به آزمایش شرک،امتحان، انحراف، کشتن، فریب، آمیخته شدن حق و باطل اشاره نمود.با توجه به گسترده بودن مفهوم وجنبه های فتنه، در این رساله تنها به بررسی فتنه از منظر آیات وروایات در زمان پیامبر اکرم (ص) وامام علی (ع) پرداخته ایم.
فتنه یک پدیده اجتماعی و همگانی است و اختصاص به…

نام فایل دانلودی: کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین….

کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین....

کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین….

فهرست جداول…. ی
فهرست اشکال…… ک
چکیده……. ۱
فصل اول مقدّمه…. ۲
۱-۱- پیشگفتار… ۳
۱-۲- بیان مسئله……………………………….. ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیّت پژوهش……………………….. ۴
۱-۴- اهداف پژوهش………………………………. ۴
۱-۵- محدودیت‌های موجود در انجام پژوهش…………….. ۵
۱-۶- روش انجام پژوهش…………………………… ۶
فصل دوم واکنش شیمیایی و راکتور شیمیایی……………….. ۸
۲-۱- مقدمه……………………………………. ۹
۲-۲- تعریف واکنش شیمیایی……………………….. ۹
۲-۳- انواع واکنش‌های…