نام فایل دانلودی: ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)….

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)....

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)….

چکیده
بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردها، توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در سطح شهر بوده و تشدید می گردد؛ از این رو اساس بررسی میزان…

نام فایل دانلودی: ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ...

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده… ۱
پیشگفتار.. ۲
مقدمه.. ۳
۱-۱- طرح مسئله.. ۶
۲-۱- اهداف تحقیق……………………… ۱۱
۳-۱-سؤالات اصلی تحقیق………………….. ۱۳
۴-۱- فرضیات تحقیق…………………….. ۱۳
۵-۱- پیشینه تحقیق…………………….. ۱۳
۵-۱-۱-مجموعه مقالت(پیشینه تحقیق)…… ۱۵
۶-۱- روش تحقیق……………………….. ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۱-۲-تعریف و مفهوم گردشگری……………… ۱۹
۲-۲-توریست…………………………… ۱۹
۳-۲-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی……… ۱۹
۴-۲-مفهوم بافت…

نام فایل دانلودی: طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل....

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

فهرست مطالب
 فصل اول: عملکرد پلاسمای کانونی ۱
۱- مقدمه: ۲
۱-۱ دستگاه پلاسمای کانونی: ۲
۱-۲ کاربرد های پلاسمای کانونی: ۴
۲- اصول عملکرد دستگاه پلاسمای کانونی: ۶
۲-۱ مرحله شکست و تخلیه سطحی ۷
۲-۲ مرحله رانش محوری ۸
۲-۳ مرحله تراکم شعاعی ۸
۲-۴ مرحله پلاسمای چگال و کانونی شدن ۹
۲-۵ مرحله وقوع ناپایداری و فروپاشی پینچ ۱۰
۳- تحلیل مراحل کار پلاسمای کانونی ۱۱
۳-۱ مدل جاروبی یا برف روبی ۱۱
۳-۲ مدل قطعه ای ۱۳
۴- دستگاه نانوفوکوس ۱۴
فصل دوم: طراحی ۲۲
۱- مقدمه ۲۳
۲- مراحل…

نام فایل دانلودی: ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))...

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله۴
۱-۲ سوال تحقیق۴
۱-۳ اهداف تحقيق۴
۱-۴ فرضيه‌های تحقیق۵
۱-۵ روش تحقيق۵
۱-۶ روش گردآوري اطلاعات۵
۱-۷ ابزار گردآوري اطلاعات۵
۱-۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶
۱-۹ قلمرو تحقیق۶
۱-۱۰ مشکلات تحقیق۶
۱-۱۱ واژه ها و مفاهیم۸
فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱ ادبیات تحقیق۱۰
۲-۱-۱ کاربری اراضی۱۰
۲-۱-۲ کاربری زمین۱۰
۲-۲ توانهای محیطی۱۰
۲-۳ جغرافیا و محیط۱۰
۲-۴ مفهوم محیط در جغرافیا۱۱
۲-۵…

نام فایل دانلودی: بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III...

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

فهرست مطالب
 چکیده…۱۹
فصل اول: مقدمه و کلیات..۲۰
۱-۱- اهمیت موضوع..۲۱
۱-۲- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن..۲۱
۱-۳- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت.۲۲
۱-۴- اهمیت استفاده از سازه های بتنی…۲۲
۱-۵- تعریف مسئله..۲۳
۱-۶- مراحل اجرای تحقیق…۲۴
۱-۶-۱- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………۲۴
۱-۶-۲- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….۲۴
۱-۶-۳- مقایسه کارائی چیدمان…

نام فایل دانلودی: تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین...

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات۲
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای۴
۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت۸
۱-۴ انواع راکتور هاي قدرت۹
۱-۴-۱ راکتورهای آب سبک۹
۱-۴-۲ راکتور آب تحت فشار۱۰
۱-۴-۳ راکتورهای آب جوشان۱۶
۱-۴-۴ راکتور حرارتی گازی۲۰
۱-۴-۵ راکتور هاي زاينده سريع با فلز مايع(LMFBR/FBR)26
۱-۴-۶ راکتور هاي خنک شونده با مواد آلي۲۷
فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در راکتورهای هسته‎ای۲۸
۲-۱ مقدمه۲۹
۲-۲ توصیفمجموعهسوخت۳۱
۲-۳ میله سوخت۳۳
۲-۴ انتقال حرارت در…

نام فایل دانلودی: ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 ....

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

چكيده رساله/پايان نامه:
 روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را…

نام فایل دانلودی: اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی...

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
فیزیک پلاسما..۱
۱-۱مقدمه..۱
۲-۱ پلاسما چیست؟..۱
۱- ۳ پلاسماها شبه خنثی هستند…۲
۱- ۴ حفاظ پلاسما…۴
۱-۴-۱اصول پایه مکانیک آماری…۴
۱-۴-۲چگالی پلاسما در پتانسیل الکترواستاتیک..۶
۱-۵ حفاظ دبای…۷
۱-۶پهنای غلاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷ مرز پلاسما- جامد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸…

نام فایل دانلودی: بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی...

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

عنوان…… شماره صفحه
چکیده… ۱
۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲
۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی… ۴
۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی… ۶
الف)فازشکست…. ۷
ب)فاز شتاب گیری محوری… ۸
ج)فاز شعاعی… ۹
۱-۲ کاربردهای پلاسمای کانونی.. ۱۳
۲ سازوکارشتاب یون ها و مطالعه طیف دوترون های پرانرژی در دستگاه پلاسمای کانونی…. ۱۵
۲-۱ سازوکارشتاب یون ها………………… ۱۶
۲-۱-۱ فرآیند شتاب…………………… ۱۷
۲-۱-۲ مدل های شتاب………………….. ۱۸
۲-۱-۲-۱ ناپایداری…

نام فایل دانلودی: ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)….

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)....

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)….

 چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهراردبیل می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.
بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری رابطه معنی دار وجود دارد
بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری رابطه معنی دار وجود دارد
بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد
بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی رابطه معنی دار وجود…

نام فایل دانلودی: تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر…

تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر...

تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر…

چکیده
آشفتگی سطح دریا به هنگام عبور توفان معلول دو علت است. علت اول بادهای توفانی است که با وارد کردن تنش بر سطح آب باعث انتقال تکانه به سطح آب شده و منجر به پاسخ واداشته سطح آب و امواج کم عمق می شوند که قادرند به فواصل دورتر از محل شکل گیری حرکت کنند. علت دوم، افت فشار جو به هنگام توفان است که باعث آشفتگی سطح دریا می شود. این اثر که معمولاً تحت عنوان «اثر وارونگی فشار[۱]»شناخته می شود بیان می کند که، به ازای هر میلی بار افت/افزایش فشار هوا…

نام فایل دانلودی: بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر…

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر...

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر…

چکیده
ما چگونگی تغییرات زمانی ثابت ساختار ریز در طی مرحله ی اولیه عالم و زمان های پایانی سلطه ی انرژی جنبشی میدان نرده ای، تابش، غبار، خمیدگی و ثابت کیهانشنای را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم که در مرحله اولیه خلا تا زمان کنونی ثابت ساختار ریز چگونه تغییر کرده است. در جهانی همانند جهان ما ثابت ساختار ریز در طی عصر تابش ثابت می ماند و در عصر غبار به آرامی و متناسب با یک قاعده ی لگاریتمی با زمان کیهانی افزایش می یابد. اگر عالم پس…

نام فایل دانلودی: بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز...

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…

 چکیده
در سالهای اخیر کاربردی از مکانیک کوانتومی که نظریه اطلاعات کوانتومی نامیده می شود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. درهم تنیدگی کوانتومی نقش اساسی را در بیشتر پروتکل های مربوط به اطلاعات کوانتومی بازی می کند. از این رو دانستن این که آیا سیستم درهم تنیده است یا خیر، یا میزان درهم تنیدگی چقدر است، اهمیت فراوانی دارد.
در این رساله میزان درهم تنیدگی برای هر کدام از سیستم های اتم- فوتون و زوج کوبیت، با استفاده از معیار های مختلف از…

نام فایل دانلودی: ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج….

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج....

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج….

چکیده
به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كيفيت محيط شهري، به يكي از دغدغه­هاي نوين نهادهاي مديريت و برنامه­ريزي شهری تبدیل شده است.
با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی…

نام فایل دانلودی: تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

تحریک نوسانات 5 دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا...

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

 فهرست مطالب
مقدمه.. ۱۲
فصل اول ۱۲
۱-۱ خورشید . ۱۳
۱-۱-۱ ساختار داخلی خورشید .. ۱۶
۱-۲ ساختار سطحی و جو خورشید .. ۱۶
۱-۲-۱ فوتوسفر .. ۱۷
۱-۲-۲ كرومسفر .. ۱۸
۱-۲-۳ ناحیه انتقالی یا گذر.. ۱۸
۱-۲-۴ كرونا.. ۱۹
۱-۳ گرانولهای خورشیدی …………………….. ۲۰
۱-۵ بررسی مسئله­ی گرمایش تاج خورشیدی ………… ۲۱
۱-۵-۱ نقش میدان مغناطیسی و امواج آلفون در گرمایش تاج ۲۲
۱-۵-۲ اتصال مجدد مغناطیسی …………………. ۲۳
۱-۵-۳ جذب تشدیدی …………………………. ۲۴
۱-۵-۴ تركیب فازی …………………………. ۲۴
۱-۶ سیخک­های…

نام فایل دانلودی: استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS.....

استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

 فهرست مطالب
 فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه۱
۱-۲- بیان مسئله۲
۱-۳- سوالات تحقیق۵
۱-۴- فرضیات تحقیق۵
۲فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-تصميم‌گيري چندمعياره(MCDM) و سيستم اطلاعات جغرافيايي(…………………..……. (GIS8
۲-۲- روش تحليل شبكه ( ANP )9
۲-۳- تعریف مجموعه فازی۱۰
۲-۳-۱-…………………………………………………… نمایش مجموعه‌های فازی۱۱
۲-۴- مفهوم پارکینگ۱۲
۲-۴-۱-…………………………………………………………………….. اهمیت پارکینگ۱۲
۲-۴-۲-….. مشکلات…

نام فایل دانلودی: بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار…

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار...

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار…

چکیده
در این پایان­نامه سعی شده جرمِ نوکلئون و کوارک­ها در معادلاتِ مربوط به توابعِ ساختارِ نوکلئونی وارد شود.این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که برخورد ذرات در انرژی های بالا که منجر به تولید کوارک های سنگین شود در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد بود. ما جرمِ کوارک را مستقیماً وارد محاسباتِ سطح مقطعِ فرایندِ سخت (Hard Process) کردیم که در نتیجه­یِ آن، تابعِ انشعابِ پارتونی وابسته به جرم و مقیاس بازبهنجارش شده است. معادله­یِ تحول بدست…

نام فایل دانلودی: شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX....

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول مقدمه ….۱
فصل دوم نوترون و برهمکنش آن با ماده …. ۴
۲-۱- برهمکنش نوترون با هسته ….۴
۲-۱-۱- پراکندگی پتانسیلی .. ۵
۲-۱-۲- تشکیل هسته مرکب .. ۵
۲-۱-۳- گیر اندازی … ۵
۲-۱-۴-پراکندگی غیرکشسان…. ۶
۲-۱-۵-شکافت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۲-۲- واکنش زنجیره ای و اصول راکتور‎های هسته ای …………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۱- واکنش زنجیره ای…

نام فایل دانلودی: ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد….

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد....

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد….

چکیده
آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محله آغاز می­شود و محله­های شهری به مثابه کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. اگر در نظریه­های توسعه انسان-محور در شهرها، پایدای در سطح محلات به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی و همچنین شهروندمداری را، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده به حساب آوریم، به پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از…

نام فایل دانلودی: طراحی شبکه باران سنج در ایران مرکزی با استفاده از روشهای جغرافیایی….

طراحی شبکه باران سنج در ایران مرکزی با استفاده از روشهای جغرافیایی....

طراحی شبکه باران سنج در ایران مرکزی با استفاده از روشهای جغرافیایی….

 1-1- مقدمه
درمیان عناصر اقلیمی، بارش بیش‌ترین نوسان را دارد. این مسأله به ویژه در کشور ایران که بارش متوسط سالیانه‌ی آن حدود ۲۵۰ میلی‌متر است، اهمیت بیشتری دارد (عزیزی، ۱۳۷۸). بارش را مي­توان مهم‌ترین عاملي دانست كه به‌طور مستقيم در چرخه هيدرولوژي دخالت دارد. تعيين رواناب حاصل از بارش، يكي از موارد بسیار مهم در تحلیل مسائل هيدرولوژي و مدیریت منابع آب است (مهدوی، ۱۳۸۱). ارتباط بارش و رواناب، يك ارتباط کاملاً پیچیده و غیرخطی است كه…

نام فایل دانلودی: تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی....

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

 
 
فهرست
 
عنوان صفحه
فصل اول: پیش گفتار
۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲گاز الکترونی دو بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۳گازحفره اي دوبعدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۴مروری بر کارهای انجام…

نام فایل دانلودی: بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ....

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

فهرست
چکیده…۱
مقدمه.. ۲
 فصل اول
مفاهیم بنیادی ۴
اختلال.. ۴
پذیرفتاری . ۸
ماتریس چگالی .. ۱۰
اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
رابطه بین پذیرفتاری ، ضریب شکست غیر خطی و شدت …………………………………………………………………………………….۲۲
فصل دوم
تعریف دوپایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
ابزار نوری و شرایط…

نام فایل دانلودی: اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb…

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb...

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : معرفی جامدات و نیمرساناهای آمورف، ….
۱-۱)مقدمه۲
۱-۲) کلیات و تعاریف در مورد جامدات آمورف (بی شکل)۳
۱-۳) تعریف بی نظمی و انواع آن۵
۱-۴) نیمرساناهای بی شکل (آمورف)۱۱
۱-۴-۱) مقدمه۱۱
۱-۴-۲) انواع نیمرساناهای بی شکل۱۱
۱-۴-۳) شیشه ها۱۲
۱-۵) نظریه الکترونی سیستم های بی نظم۱۵
۱-۵-۱) مقدمه۱۵
۱-۵-۲) ساختار نواری انرژی۱۷
۱-۵-۲-۱) حالت های جایگزیده و جایگزیدگی آندرسون۱۷
۱-۵-۲-۲) معرفی مدل های متداول ساختار نواری برای مواد بی شکل۲۲
۱-۵-۲-۲-۱) مدل کوهن-…

نام فایل دانلودی: ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی...

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

 فهرست مطالب
 فصل اول: کلیات تحقیق
-۱٫­ مقدمه … ۲
۱-۲٫ بیان مساله.. ۲
۱-۳-­ سؤال‏های تحقیق… ۵
۱-۴-­ پیشینه­ی تحقیق…. ۵
۱-۵-­ فرضیه های پژوهش.. ۸
۱-۶-­ حدود پژوهش.. ۸
۱-۷-­ اهداف پژوهش………………………………… ۹
۱-۸-­ معرفی الگو یا روش کار……………………….. ۱۰
۱-۹-­ نارسایی ها و مشکلات عمده­ی تحقیق……………….. ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱-­ مقدمه­13
۲-۲-­ شهر و نظریه­های اجتماعی………………………. ۱۴
۲-۲-۱-­ مکتب آرمان­گرایی………………………………

نام فایل دانلودی: سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن…

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن...

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن…

  چکیده
آئروژل‌ها مواد متخلخلی هستند که حفره‌های نانو‌متری آن‌ها در مقیاس مزو یا میکرومی‌باشد. چگالی پایین، تخلخل و سطح در معرض داخلی بالا از دیگر ویژگی‌های این مواد می‌باشد.
در این پژوهش نانو کامپوزیت سیلیکا آئروژل/ نانوذرات فریت کبالت به روش سل-ژل آماده­سازی و تحت فرایند فوق بحرانی خشک شد. بدین منظور نيترات آهن() ۹ آبه و نيترات کبالت() ۶ آبه در حلال‌هایی چون متانول و آب دیونیزه حل شده و به پیش­ماده سیلیکا اضافه و…

نام فایل دانلودی: اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس…

اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس...

اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس…

 چکیده
وجود منابع سرشارگچ با خلوص بالا در کشور ایران، پایین بودن مصرف انرژی در فرآوری و تولید گچ نسبت به سیمان، عدم ایجاد آلودگی در فرآیند تولید و از طرفی پایین بودن سرعت تولید در روش های ریخته گری سبب شد تا پژوهشی با هدف امکان سنجی اکستروژن گچ انجام پذیرد.
در این پژوهش به منظور شکل دهی یک خمیر کامپوزیت پایه گچی به روش اکستروژن، از نانوذرات رس جهت افزایش شکل پذیری خمیر، از الیاف پلی پروپیلن جهت افزایش استحکام خمشی، از اسید سیتریک به…

نام فایل دانلودی: آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان….

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان....

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان….

چکیده:
پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­شود. در این پژوهش به منظور شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات…

نام فایل دانلودی: اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها …

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها ...

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول۳
لایه های نازک، خواص آنها و روش های ساخت آنها۳
مقدمه۳
۱-۱ تعریف لایه های نازک۴
۱-۲ مراحل تشکیل لایه های نازک۵
۱-۳ خواص لایه های نازک۶
۱-۳-۱ خواص لایه نازک :۶
۱-۳-۲ خواص مکانیکی :۷
۱-۳-۳ خواص الکتریکی۷
۱-۳-۴ خواص مغناطیسی :۸
۱-۳-۵ خواص نوری۹
۱-۳-۶ خواص شیمیایی :۹
۱-۳-۷ خواص حرارتی :۹
۱-۴ روش های تهیه لایه های نازک۱۰
۱-۵ رسوب فیزیکی بخار PVD:10
۱-۶ روش تبخیر حرارتی :۱۱
۱-۶-۱ تبخیر حرارتی مقاومتی۱۱
۱-۶-۲ روش تبخیر حرارتی پرتو الکترونی…

نام فایل دانلودی: بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)…

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)...

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)…

چکیده
رشد شهر نشینی منجر به تغییراتی در زمینه تولید و اجزا زباله‌های بیمارستانی داشته است و مدیریت صحیح دفع مواد زائد جامد بیمارستانی مسئله‌ای است که ارتباط مستقیم با سلامت و کنترل عفونت در جامعه دارد. این مواد زائد معمولاً در طی مراقبت و درمان بیماران تولید می‌گردد میزان این زباله‌ها در شهر‌ها ۵/۱ تا ۲ در صد زباله‌های تولیدی را تشکیل می‌دهند. هرچند میزان این مواد کم است اما می‌تواند باعث مخاطرات زیادی شود. این مطالعه…

نام فایل دانلودی: بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت....

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

 فهرست مطالب
چکیده:‌ي
کلید واژه:توسعه شهری, رودخانه ,سیل خیزی رودخانه ها, آلودگی رودخانه ها‌ن
بیان مسئله۱۴
سوال تحقیق ۱۵
سیل خیزی ‌19
تعریف فاضلاب های خانگی در ایالات متحده آمریکا۳۱
مدل ها و تئوری ها در تحقیقات۳۸
سوابق مطالعات انجام شده و يا در حال مطالعه۳۹
آسيبها و خسارتهاي ناشي از سيلابهاي گذشته۴۰
موقعیت جغرافیا و وسعت محدوده تحقیق ۴۶
رودخانه سیاه رود۴۷
رودخانه گوهر رود ۴۸
داده های تحقیق ۴
فرایند اجرای تحقیق ۴۹
تاريخچه شهر…

نام فایل دانلودی: اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس …..

اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس .....

اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس …..

چکیده
در این پژوهش اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک­سا­له وهم­اندازه گونه قره­داغ و رمس از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان یزد تهیه و تحت پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادي تا يك­سوم ارتفاع گیاه (از قسمت يقه)، دفن شدن تا نصف ارتفاع گیاه، دفن شدن تا سه­چهارم ارتفاع گیاه و دفن کامل قرار گرفت. بعد از شش ماه آبياري و مراقبت، برخي…

نام فایل دانلودی: آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری….

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری....

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری….

چكيده:
با روند گرم شدن کره زمین و ارزشمند تر شدن منابع آب به دلیل رشد جمعیت و نیاز صنایع و کشاورزی، بررسی های متعددی همسو با برنامه های حفاظت و حراست از آب در راستای بررسی تغییرات بارش و برنامه ریزی در زمینه مواجهه با تبعات تغییرات مثبت و منفی صورت گرفته است. هدف در اين تحقيق مطالعه انحراف احتمالي عنصر اقليمي بارش در استان کرمانشاه از حالت نرمال مي­باشد. براي بررسي تغييرات اقليمي و دگرگوني بارش از آزمون های آماری من کندال و آریما در…

نام فایل دانلودی: بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ....

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.. ۱
مقدمه… ۲
فصل اول: کلیات تحقیق.
۴…………………………………………… ۴
۱-۱- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق……………… ۵ …………………………………………….
۱-۲- سوال تحقيق………………………………. ۶ …………………………………………….
۱-۳- فرضيه هاي تحقيق………………………….. ۶ ……………………………………………. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق……………………………… ۶ …………………………………………….
۱-۵- دلایل انتخاب موضوع………………………… ۶ …………………………………………….
۱-۶-…

نام فایل دانلودی: بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی…

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی...

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی…

 فهرست مطالب

 

صفحه

فصل اول کلیات و مقدمه ….

۱

۱-۱ تئوری آشوب و تاریخچه آن …

۱

۱-۲ تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها ….

۴

۱-۳ سیستم­ مخابرات آشوبی طیف گسترده ….

۵

۱-۳-۱ ویژگی­های اصلی مخابرات آشوبی …

۵

۲-۳-۲ سیستم دیجیتال و آنالوگ آشوبی ..

۶

۱-۳-۲-۱ سیستم­های آنالوگ..

۶

۱-۳-۲-۱-۱ پوشاندن با آشوب (CM ) ……………………………………………………………………………………………………………..

۷

۱-۳-۲-۱-۲…

نام فایل دانلودی: بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی…..

بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی.....

بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.. ۱
مقدمه…. ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-کلیات تحقیق….. ۴
۱-۱ بیان مسئله…………………………………. ۴
۱-۲ سوالهای تحقیق………………………………. ۴
۱-۳ فرضیه های تحقیق…………………………….. ۵
۱-۴ اهداف تحقيق………………………………… ۵
۱-۵ روش تحقيق………………………………….. ۵
۱-۶- روش گردآوري اطلاعات…………………………. ۵
۱-۷- ابزار گردآوري اطلاعات……………………….. ۵
۱-۸- روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………. ۶
۱-۹- سوابق تحقیق…………………………………..

نام فایل دانلودی: ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته..

ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته..

ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته..

چکیده:
ارزیابی اثرات توسعه فرآیندی است که به تشخیص، شناسایی ، پیش­بینی، ارزیابی و کاهش اثرات پروژه­های توسعه می­پردازد. تعیین میزان اهمیت اثرات محیط­زیستی یکی از مهم­ترین دغدغه­های فرایند ارزیابی اثرات محیط­زیستی در طرح­ها و پروژه­ها می­باشد که عمدتاً به ماهیت چندمعیاره بودن این مسئله وابستگی دارد. در واقع اهمیت یک اثر محیط­زیستی را علاوه برشدت اثر، معیارهای متعدد دیگری می­سازند. در سال­های اخیر چند نوع از…

نام فایل دانلودی: بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت.....

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول۳
۱-۱- کلیات:۴
۱-۲- هدف تحقیق :۹
۱-۳- اهمیت تحقیق:۹
۱-۴- پیشینه تحقیق:۱۰
۱-۵- روش تحقیق:۱۴
۱-۶- سوالا ت تحقیق:۱۵
فصل دوم۱۶
۲-۱- نماد مار در پیکر اهریمن و اژدها:۱۷
۲-۱-۱- مار و اهریمن در ایران:۱۷
۲-۱-۲- مار و اهریمن در یونان:۳۲
۲-۱-۳- مار اهریمنی در اساطیر مصر:۴۳
۲-۲- مفهوم کلی مار در ارتباط با دین:۵۵
۲-۲-۱- زروان در ایران:۵۶
۲-۲-۲- کرونوس در یونان:۶۱
۲-۲-۳- مار جانور دنیای مردگان:۶۵
۲-۲-۴- آیین مهر پرستی:۷۳
۲-۲-۵- آیین مانی:۸۱
۲-۳- مار و پاسداری:۸۳
۲-۳-۱- مار در…

نام فایل دانلودی: مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل…

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل...

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل…

چکیده
هوا مهمترین عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می­رود و آلودگی آن تندرستی و سلامتی انسان­ها را به خطر می­اندازد. آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی به شمار می‌رود که به خودی خود می‌تواند زمینه ساز بسیاری از خطرهای زیست محیطی دیگر باشد. عوامل ایجاد آلودگی هوا زیاد هستند و یکی از مهمترین آنها وسایل نقلیه هستند که در زندگی ماشینی امروز به شدت مورد نیازند. لذا در طراحی، تولید و استفاده از آنها باید طوري عمل شود که حداقل…

نام فایل دانلودی: طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده…

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده...

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده…

 چکیده
امروزه از هندسه­های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می­شود. بدون شک یکی از شاخه­هایی که هندسه­های فرکتالی در آنها تاثیر زیادی گذاشته است الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی، باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تشعشع­کننده­ها، منعکس­کننده­ها و آنتن­ها می­گردد که باعث می­گردد این ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند. در این پایان­نامه بررسی ساختارهای فرکتالی جهت طراحی و…

نام فایل دانلودی: بررسی جاذبه های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین….

بررسی جاذبه های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین....

بررسی جاذبه های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین….

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
 فصل اول : طرح تحقيق
۱-۱ – بيان مسئله.. ۶
۱-۲-اهميت وضرورت انجام تحقيق. ۷
۱-۳- اهداف تحقيق.. ۹
۱-۳-۱- اهداف کلی .۹
۱-۳-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………..۹
۱-۴ – سوالات تحقیق………………………… ۹
۱-۴-۱- سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………۹
۱-۴-۲- سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………….۹
۱-۵- فرضیه های…

نام فایل دانلودی: بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان ….

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان ....

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان ….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مساله و ضرورت تحقیق. ۵
۱–ضرورت و اهمیت تحقیق. ۶
۱-۳-اهداف تحقیق. ۶
۱-۴سوالهای تحقیق. ۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق. ۶
۱-٦-روش تحقیق و مراحل آن. ۷
۱-۷-جامعه آماری، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق. ۷
۱-۸-پیشینه تحقیق. ۸
۱-۹-محدوده مورد مطالعه. ۸
۱-۱٠-موانع و محدودیت ها. ۸
۱-۱۱-مفاهیم و واژه ها. ۹
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱-گردشگری. ۱۲
۲-۱-۱-مفاهیم پایه گردشگری. ۱۳
۲-۱-۲-واژه شناسی. ۱۳
۲-۱-۳-بار مفهومی و…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان…

بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان...

بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان…

 

چكيده
هدف تحقیق، بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی برای استقلال، شایستگی و وابستگی و هم چنین شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان بود. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که داده ها به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید در مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بودند که با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه­ای با…

نام فایل دانلودی: قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات…

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات...

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۲
الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق۲
ب: سوالات اصلی تحقیق۳
ج: فرضیات۳
د: پیشینه تحقیق۳
ه: روش تحقیق۳
و: اهداف تحقیق۴
ز: ساماندهی تحقیق۴
فصل نخست: مفاهیم و کلیات۷
بخش نخست: وقف۷
مبحث نخست: مفهوم وقف۷
گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف۷
گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی وقف۷
بند نخست: مفهوم اصلاحی وقف در فقه۷
بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران۸
مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف………. ۱۰
گفتار نخست: اقسام وقف…………………….. ۱۰
بند…

نام فایل دانلودی: بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان…

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان...

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان…

چکیده
هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را ۱۵۰ نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه ۵۰ سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه ۲۴ سؤالی برای بررسی اهداف پنج‏گانه بانک رفاه می‎باشد. از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از پژوهش بهره گرفته شد در رویکرد…

نام فایل دانلودی: بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه……

بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه......

بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه……

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت توانهای اکوتوریستی منطقه،شناخت مشکلات و محدودیت های منطقه در بخش مرتبط با توریسم و اکوتوریسم در راستای افزایش تعداد گردشگران و رونق بیشتر در منطقه…

نام فایل دانلودی: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت...

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

فهرست مطلب
چکیده۱
۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳
۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳
۶) سؤالات تحقیق. ۴
۷) فرضیه های تحقیق. ۴
۸) ساختار تحقیق. ۴
۹) روش انجام تحقیق. ۴
فصل اول : قرارداد ارفاقی پیشگیرانهو ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶
گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۸
بند…

نام فایل دانلودی: بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری….

بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری....

بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
?فصـل اول: کلّیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله۵
۱-۲٫ ضرورت و اهمیت تحقیق۷
۱–3. اهداف تحقیق۸
۱–4. سئوال های اساسی تحقیق۸
۱–5. فرضیه های تحقیق۸
۱–6. موانع و محدودیت های تحقیق۹
۱–7. محدوده مورد مطالعه۹
۱–8. سازماندهی تحقیق۱۰
۱–9. واژه ها و مفاهیم۱۰
? فصـل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ پیشینه تحقیق۱۴
۲–2. مفاهیم پایه ای۱۶
۲-۲-۱٫ مفهوم شهر۱۶
۲-۲-۲٫ مفهوم کالبد شهر۱۷
۲-۲-۳٫ مفاهیمی پیرامون توسعه…

نام فایل دانلودی: توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده…

توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده...

توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده…

چکیده
امروزه از هندسه های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می شود. بدون شک یکی از شاخه هایی که هندسه فرکتالی در آنها تاثیر زیادی گذاشته است، الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تششع­کننده­ها، و منعکس­کننده­ها و آنتن­ها می­گردد که باعث می­شود این ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند.
در این پایان­نامه ساختار فرکتالی چندبانده به عنوان یک آنتن مورد بررسی و…

نام فایل دانلودی: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)…

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)...

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)…

چکیده
هدفازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز…

نام فایل دانلودی: بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان…..

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان.....

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ کلیات تحقیق۴
۱-۲-۱ بیان مسئله۴
۱-۲-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق۵
۱-۲-۳ اهداف تحقيق۵
۱-۲-۴ سوال تحقیق۵
۱-۲-۵ فرضيه تحقيق۵
۱-۲-۶ روش تحقيق۶
۱-۲-۷ مراحل تحقيق۶
۱-۲-۸ روش تجزیه و تحلیل۶
۱-۲-۹ موقعيت محدوده۶
۱-۲-۱۰ واژه ها و مفاهیم۷
۱-۲-۱۱ مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق۷
فصل دوم :مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق
۲-۱ حرکات توده ای۹
۲-۱-۱ انواع زمين لغزه‌11
۲-۱-۱-۱ طبقه‌بندی وارنز از حركات توده‌ای۱۱
۲-۱-۲…

نام فایل دانلودی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس …

بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس …

 چکیده:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور ۲۸۰ نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان استفاده شد. و برای تجزیه و…

نام فایل دانلودی: بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان….

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان....

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان….

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت، آزمون دلبستگی بزرگسالان کولینز ورید و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعهکه شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان بودند، پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر...

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف...

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

چكيده:
نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف يكي از گرايش هاي چند وجهي حقوقي مي باشد كه از جنبه هاي مختلف حقوقي بين المللي قابليت ارزيابي دارد.توجه بين المللي به كاربرد تسليحات متعارف يه ويژه با پايان دوران جنگ سرد و افزايش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي و به تبع آن افزايش تلفات غيرنظاميان مورد توجه بين المللي قرار گرفت..با اين حال،كاربرد تسليحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلكه تاحدودي زياد آثار آن به پس از پايان…

نام فایل دانلودی: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران...

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

چکیده:
بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده…

نام فایل دانلودی: نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰…

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90...

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰…

چکیده
نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع،…

نام فایل دانلودی: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران...

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

چکيده
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده…

نام فایل دانلودی: نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی...

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

چکیده
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می…

نام فایل دانلودی: نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی...

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

فهرست مطالب
مقدمه۱
۱- بیان مسئله۲
۲- هدفهاي تحقیق :۲
۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :۲
۴ – سوالات و فرضيه هاي تحقيق:۳
۵ – متغيرها و واژه هاي كليدي۴
۶ – روش تحقيق۴
۷ – محدوديتها و مشكلات تحقيق۴
۸ – ساختار تحقيق :۵
بخش اول :كليات و مفاهيم۶
فصل اول : مفاهيم كلي رازداري۷
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري۷
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح۹
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي۱۰
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای۱۱
الف:پزشكان۱۱
ب:وكلاء۱۳
ج:…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان…

بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان...

بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان…

فهرست مطالب
چکیده.. ‌ز
مقدمه.. ۱
الف) بیان مسئله.. ۱
ب) سؤالات تحقیق:.. ۱
پ) فرضیه‌های تحقیق:.. ۲
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق.. ۲
ث) سوابق انجام پژوهش.. ۳
ج) روش تحقیق.. ۴
چ) ساختار و پلان تحقیق.. ۴
فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. ۶
مبحث اول: بزهکاری.. ۶
گفتار اول: تعریف بزهکاری.. ۶
بند اول: تعریف حقوقی بزهکار.. ۸
بند دوم: تعریف جرم‌شناسی بزهکاری.. ۸
گفتار دوم: عوامل بزهکاری.. ۹
بند اول: عوامل فردی بزهکاری.. ۱۰
بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری.. ۱۴
مبحث دوم: اطفال و…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری...

بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود،…

نام فایل دانلودی: بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم...

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

چکیده
در این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و…

نام فایل دانلودی: بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان...

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

چکیده
از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر…

نام فایل دانلودی: بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح...

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی…

نام فایل دانلودی: بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰…

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370...

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰…

چکیده
تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات…

نام فایل دانلودی: وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا...

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

چکیده:
بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته استشورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در…

نام فایل دانلودی: تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون…

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون...

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون…

چکیده
کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز­پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. با توجه به بالا بودن میزان تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، در حدود یک سوم از آنها، در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته…

نام فایل دانلودی: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه…

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه...

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه…

چکیده
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر…

نام فایل دانلودی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی…

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی...

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:۱
مقدمه:۲
الف) بیان مسأله:۲
ب) ضرورت و اهداف… ۳
پیشینه تحقیق:۴
ه) سؤالات تحقیق:۵
و) فرضیات تحقیق:۵
ز) روش تحقیق:۵
فصل اول:کلیات
مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. ۶
گفتار اول: تعریف پیشگیری.. ۷
گفتار دوم: انواع پیشگیری.. ۹
مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. ۲۳
گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. ۲۳
گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. ۳۴
فصل دوم:بررسی…

نام فایل دانلودی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)…

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)...

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)…

چکیده
یکی از اندیشه­هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل…

نام فایل دانلودی: بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی…

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی...

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی…

چکیده
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام…

نام فایل دانلودی: بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل…

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل...

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل…

چکیده
پایان­ نامه­ ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق…

نام فایل دانلودی: تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ……

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ......

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و ……

چکیده:
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های…

نام فایل دانلودی: تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران…

تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران...

تعارض قوانین مالکیت فکری دراصول ماکس پلانک ونظام حل تعارض ایران…

چكيده
دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد. صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و…

نام فایل دانلودی: بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) …

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی 1392) ...

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) …

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقيق :. ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:. ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقيق :. ۶
۱-۵-فرضيه های تحقیق:. ۶
۱-۶-اهداف تحقيق:. ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق :. ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین:. ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین:. ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی:. ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی:. ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی:. ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط…

نام فایل دانلودی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی…

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی...

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی…

چکیده
مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها،…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا…

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا...

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا…

چکیده
نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن…

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن...

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن…

چکیده
مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار…

نام فایل دانلودی: تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت…

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت...

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت…

چکیده
شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال ۲۰۰۶ میلادی به دنبال ارجاع پرونده هسته ای ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ دور تحریم موسوم به تحریم هوشمند علیه ایران اعمال می کند و به موجب آنها از ایران می خواهد که درخواست های شورای حکام آژانس به موجب موافقت نامه پادمانمیان ایران و آژانسرا اجرا کند. این تحریم ها به مباحثات و مناقشات زیادی دامن زده که لازم است مشروعیت آنها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. یکی ازمسائل…

نام فایل دانلودی: تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی…

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی...

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی…

فهرست مطالب
چکیده.. ۳
مقدمه.. ۳
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۳
۱-۱- شرح وبیان مسأله پژوهش.. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع.. ۳
۱-۳- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق.. ۳
۱-۴- سؤال های تحقیق.. ۳
۱-۴-۱-سوال اصلی.. ۳
۱-۴-۲-سوال های فرعی.. ۳
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق.. ۳
۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۳
۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی.. ۳
۱-۶- اهداف تحقیق.. ۳
۱-۶-۱-هدف اصلی.. ۳
۱-۶-۲-اهداف فرعی.. ۳
۱-۷- روش تحقیق.. ۳
۱-۷-۱-نوع پژوهش.. ۳
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات.. ۳
۱-۷-۳- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق.. ۳
۲-۱-۱-خانواده و…

نام فایل دانلودی: تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی…

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی...

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی…

چکیده:
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه…

نام فایل دانلودی: جایگاه اراضی ملی در انفال…

جایگاه اراضی ملی در انفال...

جایگاه اراضی ملی در انفال…

فهرست
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول مفاهیم و مبانی
مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی۸
گفتار اول: تعریف زمین۸
گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی۹
بنداول: اراضی انفال۹
بند دوم: اراضی موات۹
بند سوم: اراضی بایر۱۰
بند چهارم: اراضی دایر۱۱
بند پنجم : اراضی فئی۱۱
بند ششم : اراضی مفتوح العنوه۱۱
بند هفتم : اراضی طوع و صلح۱۲
بند هشتم : اراضی خراجی۱۲
بند نهم : اراضی مباح۱۲
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم۱۳
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی…

نام فایل دانلودی: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل…

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل...

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل…

چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف…

نام فایل دانلودی: تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق…

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق...

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق…

چکیده:
معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به…

نام فایل دانلودی: تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه…

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه...

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه…

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
سوالات تحقیق ۳
سوال اصلی تحقیق ۳
فرضیه اصلی تحقیق ۳
سوالات فرعی تحقیق ۴
فرضیه های تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
روش تحقیق ۵
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم ۶
مبحث اول: واژه شناسی ۷
گفتار اول: واژگان اصلی ۸
بند اول: عقد ۸
بند دوم: قرارداد ۱۱
بند سوم: معامله ۱۲
الف: معامله به معنای اعم ۱۳
ب: معامله به معنای خاص ۱۳
ج: معامله به معنای اخص ۱۴
د: عقد، معامله و قرارداد ۱۴
بند چهارم: ایقاع ۱۶
بند پنجم: فسخ ۱۸
بند ششم:…

نام فایل دانلودی: جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد...

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد…

 چکیده
نكته اي كه در زمينه شروط مطرح مي گردد چگونگي جريان شرايط اساسي معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخي بدليل اينكه شرط نوعي توافق است و قانون مدني در ماده ۱۹۰ شرايط اساسي صحت معاملات را برشمرده است اين شرايط را در شروط ضمن عقد تسري مي دهند و اعتقاد دارند كه شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني نيز بايد در مورد شرط جريان يابد . در مقابل عده اي بدليل اينكه در ماده ۲۳۲ قانون مدني شروط باطل و در ماده ۲۳۳ قانون مدني شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطي را كه…

نام فایل دانلودی: جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران...

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران…

چکیده
این رساله با عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با هدف شناخت عرف و نقش آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران صورت پذیرفته است. «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار» این پدیده دارای اصطلاحات و گونه­هایی از جمله عرف عملی، لفظی، عام و خاص و… می­باشد و با نام های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا و… به کار می­رود.عرف در فقه…

نام فایل دانلودی: بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا...

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا…

چکیده
دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتري می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد.دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاري از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نویسنده بوده و ممکن است با مفاهیمی چون عدل، اخلاق و انصاف…

نام فایل دانلودی: چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن...

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن…

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب…

نام فایل دانلودی: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن...

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن…

چکیده
دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاكم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی كه خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ…